چیستی اخلاق:”پایان نامه اخلاق کار و تعهد سازمانی”

دانلود پایان نامه

چیستی اخلاق

فلاسفه ، الهیون و منتقدان اجتماعی در تعریف اخلاق به طور عام گفته اند :اخلاق یعنی شناخت صحیح ار ناصحیح واقعیت این است که تشخیص درست از غلط همیشه ساده نیست . بسیاری از دانشمندان علم اخلاق ادعا می کنند که با توجه به اصول اخلاقی در مقام عمل ، همیشه یک راهکار درست مطلق وجود دارد و برخی دیگر معتقدند که راهکار درست به موقعیت و شرایط بستگی دارد و تشخیص این راهکار درست است ،در نهایت به عهده خود فرد است (سلطانی، 1382، ص 37).

دنهارت(1991) اخلاق را فرآیندی می داند که ما بر آن اساس در مورد درست بودن یا غلط بودن رفتار خاصی قضاوت می کنیم و سپس بر مبنای آنچه که آن را درست می دانیم رفتار می کنیم

برخی اخلاق را به مجموعه فرآیندهای عینی و معنوی که دخالت تام در رشد خود واقعی دارد و فرآیندی که طی آن در کارکرد واحدهای صفاتی یا ساختار معنوی تبادل ایجاد می شود ، تعریف کرده اند(الوانی، حسین پور، داوری، 1389، ص26)

الوانی اخلاق را به عنوان تنظیم کننده روابط میان انسان ها مهم دانسته است و بر این اعتقاد است که در مدیریت نیز این ساز و کار دارد ، بدون آنکه نیاز به اهرم های بیرونی داشته باشد، قادر است تا عملکردهای اخلاقی را در کارکنان تضمین نموده و سازمان اخلاقی را به وجود می آورد.

2-1-3 اخلاق اداری

فقیهی و رضایی منش، اخلاق اکنون به صورت منشوراخلاقی سازمان و قوانین رفتار حرفه ای مشاغل پایه درون سازمانی نهاده است. در یک دهه اخیر توجه روز افزون به این موضوع شده که باید علت آن را در وقایع دهه های اخیر مانندجهانی شدن، توسعه عدم تمرکز، مدیریت گرایی، افزایش روابط کاری تجاری سازمان های دولتی با بخش خصوصی، رشد مطالعات اجتماعی و درخواست فزاینده برای پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی از سوی مراجع قانونی و سیاسی دید.

اخلاق اداری هم اکنون به نهضتی اصلاح گرایانه در مدیریت دولتی تبدیل شده است که به مطالعه و شناسایی قواعد و ضوابط رفتار انسان اداری و موضع هایی چون تدوین منشور اخلاق، قوانین و استانداردهای رفتار، آموزش اخلاقیات، مدیریت اخلاق، تصمیم گیری اخلاق، فرهنگ و جو اخلاق و زیر ساخت اخلاق می پردازد.

لذا در مجموع می توان گفت چنانچه یک زیر ساخت اخلاق از کارکرد صحیحی برخوردار گردد، محیطی را فراهم     می آورد که استانداردهای و شاخصهای رفتار شخصی مطلوب، مورد تشویق و حمایت قرار گیرد (بهاری فر و جواهری کامل،1389، ص 25).

  • ا صول اخلاق اداری در اسلام

1) اصل خدمت گزاري:

هر سازمان براي ارائه خدمات به افراد به وجود آمده است. همه کارکنان اداري براي تحقق اهداف سازماني فعاليت    مي کنند، در حقيقت فلسفه وجودي سازمان خدمت رساني است. پذيرفتن اين اصل در سازمان ها، رفتار کارکنان را اصلاح مي کند و خود را خدمت گزار و خادم مردم تلقي مي کنند (دلشاد تهراني، 1385، ص 65).

 

 

 

2) اصل امانتداري:

يکي از اصول اساسي در انجام دادن کارها امانت داري است. اگر انسان، کار و مسئوليت خويش را نوعي امانت بداند،   بي گمان حرمت آن را پاس مي دارد و تلاش مي کند که به خوبي آن را پيش ببرد و بالنده سازد. علاوه بر آن امانت داري، اعتماد را پديد مي آورد.

اعتماد به کارکنان دولت در حفظ سلامت روان افراد و بهداشت رواني جامعه مؤثر است و مساعدت مردم در پيشبرد اهداف را تضمين مي کند (صالحی، 1390، ص 52).

3) اصل پيگيري:

اصل پيگيري را مي توان در دو جنبه مورد نظر قرار داد. جنبه اول پيگيري کار و حصول اطمينان از انجام درست و به موقع آن و کسب نتيجه از فعاليت و جنبه دوم، پيگيري سفارش ها و مسئوليت هاي محوله به افراد سازماني، اين که چگونه و با چه کميت و کيفيتي کارها انجام شده است. پيگيري اول مربوط به انجام دهنده فعاليت و پيگيري در جنبه دوم سفارش دهنده اعم از مافوق يا مراجعه کننده را در بر مي گيرد (دلشاد تهراني، 1385، 68).

امور اداري و پيشبردن اهداف سازماني جز با پيگيري جدي كارها تحقق نمي‌يابد و هر كاري نيازمند پيگيري جدي و تلاش اساسي است تا به نتيجه مطلوب برسد و بدون وجود روحيه پيگيري در كارها هيچ كاري به درستي صورت نمي‌پذيرد. اميرمؤمنان علي (علیه السّلام) در فرمان‌ها و دستورالعمل‌هاي حكومتي و اداري خود، كارگزاران و كاركنانش را به پيگيري امور سفارش کرده و از آنان خواسته است كه در خدمتگزاري مردمان پيگيرانه عمل كنند.

نظام اداري نبايد به گونه‌اي باشد كه مردم سردرگم ، معطل و سرگردان شوند . حبس كردن امور و متوقف ساختن كارها از بزرگ‌ترين آفات نظام اداري است كه جز با روحيه پيگيري جدي رفع نمي‌شود (صالحی، 1390، ص 52).

4) اصل انضباط کاري:

انضباط کاري به معناي سازمان پذيري، آراستگي، نظم و ترتيب و اجتناب از بي نظمي در کار است. در حقيقت انجام هر کاري با توجه به اصول آن کار و انجام به موقع هر کار ميسر و مطلوب است (صالحی، 1390، ص 53).

انضباط كاري يعني سامان‌پذيري، آراستگي، نظم و ترتيب و پرهيز از هرگونه سستي و بي‌ساماني در كار. اين امور از عمده‌ترين آداب اخلاق اداري است و هيچ سازمان و نظامي بدون رعايت اين امور ره به جايي نخواهد برد. بهترين سازمان‌ها و نظام‌ها با زير پا گذاشته شدن اصل انضباط كاري، به تباهي كشيده مي‌شوند و وجوه مثبت آنها نيز بي‌ارزش مي‌شود. تواناترين مديران و كارگزاران و كاركنان دريك مجموعه اداري كه اصل انضباط كاري بر آن حاكم نيست توفيقي كسب نخواهد كرد و جز اتلاف نيرو بهره‌اي نخواهند برد. امام علي (علیه السّلام) فرموده است:

«وامض لكل يوم عمله، فان لكل يوم ما فيه.» كار هر روز را در همان روز انجام ده، زيرا هر روز كاري مخصوص به خود دارد.

5) اصل مسئوليت پذيري:

پذيرش مسئوليت بايد توأم با قابليت انجام مسئوليت باشد، بنابراين کسي که مسئوليتي را مي پذيرد، در قبال انجام امور مربوطه مسئول است. در واقع کسي که مسئوليتي را مي پذيرد، بايد جواب گوي اعمال و رفتار خود باشد. عدم توانايي در برآوردن آن چه به عهده شخص گذاشته مي شود، مي تواند در کل نظام تأثير گذار باشد.

مسئوليت‌پذيري در اخلاق اداري، اصلي اساسی است به گونه‌اي كه هر نوع بي‌مسئوليتي به مفهوم بيرون شدن از مسير درست و گام نهادن در كجي‌ها و ناراستي‌هاست. به بيان اميرمومنان علي (علیه السّلام): «و ان من ابغض الرجال الي الله تعالي لعبدا و كله الله الي نفسه، جائرا عن قصد السبيل، سائرا بغير دليل. ان دعي الي حرث الدنيا عمل، وان دعي الي حرث الآخره كسل! كأن ما عمل له واجب عليه، و كان ما وني فيه ساقط عنه!» دشمن‌ترين مردم در نزد خدا، بنده‌اي است كه خدا او را به خود واگذارد و او پاي از راه درست بيرون نهد و بي‌راهنما گام بردارد. اگر به كار دنيايي‌اش خوانند، به كار پردازد و اگر به كار آخرتي‌اش خوانند، سستي و كاهلي کند، گويي آنچه براي آن كار كند بر او بايسته است و آنچه در آن سستي و كاهلي ورزد، از او ناخواسته.

كمال آدمي، به كمال مسئوليت‌پذيري اوست. هر چه كسي در مسئوليت‌پذيري سستي ورزد، تباهي در كارش بيشتر خواهد بود و هر چه كسي مسئوليت‌پذيري بيشتري داشته باشد، به كمال بيشتري از نظر اخلاق فردي و اخلاق اداري دست مي‌يابد.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.