چالش های مدیریت دانش//پایان نامه درمورد پیاده سازي مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

چالش ها و موانع

شکست در مدیریت دانش اغلب از شکاف بین ورودی  با خروجی های عملکرد سازمان و شکاف بین ارزش های موجود در بازار ترجیحات مصرف کننده و مدل های تجارت و ساختار صنعت به وجود می آید. توجه به ورودی هایی چون انگیزه،توجه ،تعهد،خلاقیت،نوآوری برای توضیح مناسب خروجی های عملکرد سازمان ضروری است.اما اغلب مدیران در فهم جنبه های عملی مدیریت دانش با چالش های مختلفی رو به رو هستند.این چالش ها از آن جهت به وقوع پیوسته است که مدیران سنتی در گذشته دائما با منابع فیزیکی و ملموس سرو کار داشته اند.مدیران عمدتا بر اساس پیش بینی های بلند مدت و برنامه آینده تولید،به تخصیص منابع می پرداختندو هماهنگی بین فعالیت ها به طور سنتی مطابق با قوانین ،رویه ها و طرح های فرموله شده تسهیل می شد،اما امور مربوط به دانش را نمی توان به طور مجزا و شفاف تقسیم بندی نمود ( بودلایی و دیگران ،271:1387)

در این بخش تلاش می کنیم تابه چالش ها و موانعی که سازمان ها هنگام اجرای برنامه مدیریت دانش باآن مواجه می شوند اشاره نماییم.

2-1-12-1 ) ساختار سازمانی :

ساختار سازمانی بیانگر شیوه و روشی است که بر اساس آن افراد و مشاغل در یک سازمان به نظم درآمده، بگونه ای که امکان انجام امور سازمانی فراهم می گردد. ساختار سازمانی دو هدف عمده را تعقیب می کند: اولا نشان دهد که چه کسانی برای اجرای اثر بخش یک کار گردهم می آیند. ثانیا مبین آنست که در سلسله مراتب سازمانی،چه کسی به کدام سطح بالاتر گزارش می دهد. مطالعات پیشین در زمینه ساختار سازمانی معمولا بر چارچوبی سه بعدی نظیر سلسله مراتب، وظیفه و تمرکز تاکید دارند که بر اساس آن انواع مختلف ساختار سازمانی توصیف می شوند(همان:280)

ساختار سازمانی می تواند مشوق و یا مانع موفقیت مدیریت دانش باشد.برای اینکه سازمان ها بتواننددانش را به طور موثر اداره کنند باید از ساختار مناسبی برخوردار باشند.میزان تمرکز ،رسمیت،نحوه جریان اطلاعات بین واحد ها،وضعیت اسناد و مدارک سازمان و … عوامل ساختاری مهمی هستند که وضعیت آنها بطور مستقیم بر خلق، انتقال، ذخیره سازی و بکارگیری دانش تاثیر گذار است.ساختار مناسب ساختاری است که از انعطاف و پویایی لازم برخوردار باشد،تا ارتباطات به مرزهای تیمی،بخشی و حتی سازمانی محدود نشود و امکان برقراری ارتباط با محیط  بیرون از سازمان  برای کارکنان به سادگی مقدور باشد و به عبارتی جنبه غیر رسمی ساختار سازمانی نقش مهمی در توسعه تعاملات ایفا نماید.چنین ارتباطی امکا ن دستیابی به دانش گروه های خارج از سازمان را نیز میسر می سازد( همان:77).

در بعضی از سازمانها، مدیریت وقت با توجه به علاقه و تعهدی که نسبت به پیشرفت و توسعه سازمان دارد سیستم جدید و کارآمدی را طراحی و به مورد اجرا می گذارد ولی پس از مدتی علیرغم اثربخشی بسیار خوب آن به دلیل تغییر مدیریت، عملکرد سیستم مذکور به خاطر عدم ایجاد ساختار سازمانی لازم متوقف می گردد. بنابراین جهت اجرای مدیریت دانش در سازمانها همانند سایر وظایف و فعالیت ها، نیاز به یک ساختار و تشکیلات سازمانی مناسب می باشد. نوع ساختار سازمانی مدیریت دانش به ابعاد سازمان، میزان سرمایه گذاری ها، تعداد کارکنان، حجم و تنوع تولیدات و یا خدمات، سطح تکنولوژی و همچنین موقعیت و شرایط خاص هر سازمان بستگی دارد (عطائی،2:1386).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.