پتانسیل بالقوه زنان- پایان نامه در مورد آسیب شناسی مدیریت زنان

دانلود پایان نامه

پتانسیل بالقوه زنان

اما سؤال اساسی دیگر این است که به راستی ریشه وضعیت موجود ، کلیشه ها و تصورات جنسیتی حاکم در کجاست ؟ و چه عواملی سبب شده که جامعه نتواند از این پتانسیل بالقوه جهت توسعه بیشتر استفاده کند ؟

به طور کلی بسیاری از اندیشمندان اجتماعی ، عوامل جامعه پذیری در هر جامعه را سه عامل خانواده ، مدرسه و رسانه ها می دانند . با نگاهی گذرا در می یابیم که این سه کارگزار عمده باعث تولید و باز تولید این گونه نگاه ها در جامعه  شده و می شوند ، چنان که بسیاری از افراد وضعیت موجود در جامعه را امری طبیعی و عادی تصور می کنند .

در برخی از خانواده های پدرسالار ایرانی ، نقش ها و رفتارها برا ساس معیارها و ارزش های مردانه پایه گذاری و الگوسازی شده است و این الگوسازی ها قادر به تشخیص و ارج نهادن به نقش اثر بخش زنان در سازمان و جامعه نیست .

این نوع خانواده ها ، زن را موجودی اندرونی ، وابسته و مرد را موجودی بیرونی و مستقل بار می آورند . این فرهنگ تنها وظیفه و نقش زن را فرزندآوری ، نگهداری کودکان ، نظافت و پخت و پز ترسیم می نماید و فعالیت های زنان را تحت الشعاع وظایف خانوادگی قرار می دهد و در فعالیت های سیاسی – اجتماعی نیز نقش زنان به میزان چشمگیری کاهش می یابد .

ویژگی های رفتاری منتسب و مثبت مردان به مراتب بیشتر از زنان ، ویژگی های اجتماعی تر و مبتنی بر هوش و ابتکار غالباً مختص مردان است و ویژگی های زنان عمدتاً فردی و غیر پویاست .

عدم اعتماد به نفس در بعضی از زنان وجود دارد به نحوی که حدود 18 درصد کارهای مدیریتی را مختص مردان و مردان را در این زمینه موفق تر از زنان می دانند .

این طرز تفکر و نگرش که از برخی از خانواده ها شروع می شود سبب شده نه تنها مردان نگاهی سنتی به زنان داشته باشند بلکه اکثر زنان نیز دارای همان نگرش بوده و بسیاری از آنان قابلیت های خود را مناسب ایفای نقش های اجرایی سطح بالا ندانند .

بر همین اساس می توان راهکارهایی را جهت حل این مسأله و فراهم آوردن شرایط مناسب تر جهت فعال تر نمودن نیمی از جامعه ارائه نمود :

1 ) ایجاد فرصت های لازم برای تاسیس انجمن ها ، موسسات ، سازمان ها و به طور کلی مراکز تجمع زنانه برای آگاهی از کم و کیف پتانسیل های موجود .

2 ) برگزاری دوره های آموزشی برای زنان و آشنایی باحقوق خود ؛ فراهم کردن زمینه های خودباوری در زنان و آگاه کردن آنها از قابلیت ها و توانایی های فردی شان .

3 ) برگزاری سمینارها و تشکیل کارگاه های آموزشی برای آشنا شدن مدیران ، سیاست گذاران و تصمیم گیران با مقوله جنسیتی و فواید حضور موثرتر زنان در رده های بالای تصمیم گیری .

4 ) تشویق و ترغیب مدیرانی که از زنان در سطوح بالای سازمانی استفاده می کنند و امکان به ثبوت رسانیدن لیاقت آنان را با دادن فرصت های لازم فراهم می آورند .

5 ) معرفی زنان برتر و مقایسه عملکرد آنان با مردان هم پایه .

6 ) تلاش در جهت تنظیم کتب درسی متناسب با مسایل روز و تاکید بر مفاهیمی چون خانواده مشارکتی .

7 ) عمل کردن مسئولان نظام از رئیس جمهور تا نمایندگان مجلس به شعارهای انتخاباتی شان در مورد زنان .

8 ) انجام پژوهش های علمی در باب مسایل زنان به ویژه در مباحث اشتغال ، مدیریت و نقش آنان در توسعه کشور.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.