پایان نامه توسعه اشتغال بسیجیان//كارآفريني 

دانلود پایان نامه

كارآفريني 

کار آفرینی عبارتست ازفرآيندي كه منجر به ايجاد رضايتمندي و يا تقاضای جديد مي‌گردد. كارآفريني عبارت است از فرآیند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي  از منابع به منظور بهره‌گيري از فرصتها (احمد پوردارياني،1384).در دیدگاه فرآیندی به کار آفرینی (متغیر وابسته) بصورت یک فرآیند سیستمی نگریسته می شود که دارای یکسری ورودی(عوامل فردی،شخصیتی ،سازمانی بعنوان متغیرهای مستقل و عوامل محیطی بعنوان متغیر کنترلی)،فرآیند پردازش و خروجی(رشد،تغییرونوآوری) می باشد.

واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي Entreprendre به معناي ”متعهد شدن “ نشأت گرفته است . بنابر تعريف واژه نامه دانشگاهي وبستر ”كارآفرين كسي است كه متعهد ميشود مخاطره هاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي،اداره و تقبل كند(احمد پور دارياني، محمود ، 1375)

سه دليل مهم توجه به موضوع کارآفريني عبارتند از توليد ثروت، توسعه تکنولوژي و اشتغال مولد.در موارد زيادي اين مفهوم را به اشتباه صرفا معادل اشتغال زايي تعريف کرده اند. از اواخر دهه هفتاد در بسياري از کشورهاي پيشرفته به علت تغيير در ارزشها و گرايشهاي جامعه و تغييرات جمعيت شناختي ، موجي از کسب و کارهاي کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمدند به گونه اي که اين موضوع باعث شده است تا مقوله کارآفريني از جنبه هاي متعدد و بوسيله رشته هاي مختلف علمي نظير اقتصاد ، مديريت ، جامعه شناسي و روانشناسي مورد مطالعه قرار گيرد(Hayton,2005,p25).

تامپسون ( 2000) كارآفريني را فرايندي مي‌داند كه در آن بتوان با استفاده از خلاقيت، عضو جديد را همراه با  ارزش جديد با استفاده از زمان، منابع، ريسك و به كارگيري ديگر عوامل به وجود آورد. چرچيل درباره كارآفريني با نگاه متفاوتي معتقد است : كارآفرينان بايد بر حركت ها و بهبودهاي مستمري متمركز شوند كه به صورت مداوم در پي بهره برداري از ريسك‌ها و فرصت‌هاي قابل کنترل باشد (ناهيد،1391،ص42).

رضائيان كارآفريني را فراگرد شكار فرصتها به وسيله افراد، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختيار تعريف مي‌كند و در اصل بر اين مهم استوار است كه كارآفر ينان به هنگام تصور فرصت هاي جديد، محدوديت‌هاي منابع جاري را ناديده مي‌گيرند(رضائيان،1390).

فراي (1993) معتقد است كارآفريني يعني در هم آميختن ويژگيهاي شخصي، ابزار مالي و منابع موجود در محيط كار كه از راه فرآيندي انجام مي‌پذيرد و بقا مي‌يابد(ناهيد،1391،ص42).

 

جدول 2-1- تعاریف کارآفرینی و کارآفرین از دیدگاه صاحبنظران

ردیف صاحبنظران کار آفرین تعریف کار آفرینی و کار آفرین
1 ژان باتیست سی کار آفرین فردی است که منابع اقتصادی را از حوزه ای که دارای بهره وری و سود پائین تر است، به حوزه ای که دارای بهره وری و سود بالاتر است،منتقل مي‌کند
2 ژوزف شومپیتر کار آفرین فردی است که ترکیبات جدیدی را در تولید و ایجاد مي‌کند و کار آفرینی عبارت است از عرضه کالایی جدید،روشی جدید در فرآیند تولید،ایجاد بازاری جدید،یافتن منابع جدید و ایجاد هر گونه تشکیلات جدید در کسب و کار.
3 کرانرنز[1] کار آفرینی بر بهره‌برداری از فرصت‌های کشف نشده تاکید دارد.
4 پیتر دراکر[2] کار آفرینی بهره‌برداری از فرصت‌ها برای ایجاد تغییر است و کار آفرین همواره به دنبال تغییر، پاسخ دادن به آن و بهره‌برداری از آن به عنوان یک فرصت است.
5 و سپر[3] کارآفرینان افرادی‌اند که رقابت را افزایش مي‌دهند، به دنبال فرصت‌های مناسبی‌اند تا در محیط بازار،نیازهای برآورده نشده را برآورده کنند و عقاید جدید را خلق و اجرا کنند.
6 تیمونز[4] کار آفرینی، خلق چیزی ارزشمند از هیچ است.
7 استیونسون[5] کارآفرینی عبارت است از پیگیری فرصت‌ها بدون توجه به منابعی که در کنترل‌اند.
8 پارستون[6] کارآفرینی رفتاری مدیریتی است که فراتر از ظرفیت‌های افراد به طور دائم از فرصت‌ها برای دستیابی به نتایج بهره‌برداری مي‌کند.
9 تامپسون[7] کارآفرینی موقعیت یابی و بهره‌برداری از فرصت‌هاست.
10 استونر[8] کار آفرین کسی است که کسب و کار مخاطره آمیز جدید و سازمان جدیدی را بنیانگذاری مي‌کند.
11 احمد پور و مقیمی کار آفرین، فردی است که دارای ایده و فکر جدید مي‌باشد و با بسیج منابع از طریق فرایند ایجاد یک کسب و کار(کسب و کار الکترونیکی یا اینترنتی[9]، کسب و کار خانگی[10]، کسب و کار خانوادگی[11]، کسب و کار کوچک و متوسط[12]) که توام با مخاطره‌های و اجتماعی و حیثیتی است، محصول  فرصت جدید به بازار عرضه مي‌کند.

منبع: (احمدپوردارياني ومقیمی،1386،ص48)

[1] – Krizner

[2] – Drucker

[3] – Vesper

[4]– Timmons

[5] – Stevenson

[6] – Parston

[7] – Thompson

[8] – Stoner

[9] – E-business

[10] – Home business

[11]– Family business

[12] – Small&Medium Enterprise(SME)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.