وسايل ارتباط جمعي//پایان نامه ترفيع در فروش لوازم خانگي

دانلود پایان نامه

ارتباط كاربردي روابط عمومي با وسايل ارتباط جمعي

برقراري ارتباط و انتقال پیام‌ها، هسته مركزي و كانون اصلي فعالیت‌های روابط عمومي را تشكيل می‌دهد. مسئولان روابط عمومي بايد به خوبي وسايل و کانال‌های ارتباطي موجود در جامعه را بشناسند و نسبت به كاركرد هاي آن‌ها آگاهي كامل داشته باشند. چرا كه هنگامي كه نياز ارتباطي احساس شد به خوبي بتوانند تصميم بگيرند، كه كانال يا کانال‌های موجود در جامعه را به كار گيرند. همه مسئولان روابط عمومي  كه مسئوليت ارتباط با وسايل ارتباطي را به عهده دارند، بايد به اين اصل مهم و كلي و این واقعيت واقف باشند و آن را در فعاليت ارتباطي خود به عنوان محور اصلي در نظر بگيرند، در برخورد با خبر نبايد به صورت انفعالي عمل كنند و منتظر نشوند تا با پيش آمدن رويدادي خبر آن را تهيه كنند، بلكه هنگامي كه  لازم بود خبر را بيافرينند، مبتني بر صحت و دقت باشد، بر حسب تشخيص و خط مشي سازمان می‌توانند،   با مسئولان برنامه هاي مورد توجه خود ارتباط داشته و با آنان همكاري مقتضي داشته باشند  (پدرسن[1]،2007).

2-1-7- پیشبرد فروش

یکی از دیگر از اجزای آمیخته ترفیع پیشبرد فروش است که شامل محرک‌ها و مشوق‌های کوتاه مدت برای تشویق به خرید یا فروش یک محصول یا خدمت است. پیشبرد فروش شامل انواع گسترده ای از ابزار توصیفی است که برای برانگیختن واکنش‌های قوی‌تر یا سریع‌تر بازار طراحی شده است.(کاتلر ،     آرمسترانگ، 1381).

این ابزار موارد ذیل را شامل می‌شود:

  • تشویق مصرف کنندگان : با ابزاری مانند نمونه‌ها. کوپن‌های تخفیفی. بازپرداخت‌های تخفیفی از طرف کارخانه به خریداران. حراج. کاهش قیمت‌ها. جایزه‌هایی برای خرید محصول. تمبرهای تجاری و  نمایش محصول.
  • ترفیع تجاری : با ابزاری مانند تخفیف از طرف کارخانه به خریداران حراج کاهش قیمت‌ها جایزه‌هایی  برای خرید محصول تمبرهای تجاری و نمایش محصول.
  • توزیع تجاری : با ابزاری مانند تخفیف‌های خرید به خرده فروشان، محصولات رایگان برای خرده فروشان، باز پرداخت‌های تخفیف به خرده فروشان برای حمایت آگهی‌های تعاونی و سابقه های فروش            برای عاملان فروش
  • تشویق فروشندگان : با ابزاری مانند انعام‌ها و مسابقه‌ها برخی از ابزار پیشبرد فروش برای ایجاد مشتری است که شامل یک پیام فروش به همراه فرآیندی برای ایجاد تقاضای دراز مدت مصرف کنندگان به جای تغییر خرید یک ماک به طور موقت است. این فرایند شامل ارائه نمونه های محصول، کوپن‌های تخفیف و جایزه برای خرید محصول است. دیگر ابزار پیشبرد فروش که برای ایجاد مشتری نیستند عبارتند از : بسته های بزرگ‌تر شامل چند بعد از محصول با قیمت پایین‌تر اعطای جایزه به مشتریان که این جوایز به خرید محصول ارتباط ندارد. قرعه کشی‌ها مسابقه‌ها باز پرداخت‌های تخفیف از طرف کارخانه به خریداران و تخفیف تجاری.

ابزار پیشبرد فروشی که مشتری ایجاد می‌کنند به دلیل تأثیرات دراز مدتشان مطلوب‌ترند.(واکر و    همکاران، 1390).

2-1-7-1- تصمیمات اصلی در امور پیشبرد فروش

برای استفاده از پیشبرد فروش، شرکت باید اهداف خود را تعیین کند، ابزار پیشبرد فروش را انتخاب نماید، برنامه ای را توسعه دهد. آن را قبلاً آزمایش کرده، سپس اجرا و کنترل کند و در نهایت نتایج آن را    مورد ارزیابی قرار دهد.

  • تعیین اهداف پیشبرد فروش که بر مبنای اهداف بازاریابی محصول تعیین می‌شود و با توجه به نوع  بازار تغییر خواهد بود.
  • انتخاب ابزار پیشبرد فروش : که از ابزار بسیاری می‌توان استفاده کرد.

برنامه ریز باید نوع بازار، اهداف پیشبرد فروش، رقابت، هزینه‌ها و اثر بخشی هر وسیله را در نظر بگیرد.

ابزار اصلی پیشبرد : الف ( نمونه‌ها ب (کوپن‌های تخفیف ج(  بسته های بزرگ‌تر شامل چند عدد از محصول   با قیمت پایین‌تر د(  جایزه‌ها ه(  تیز های تجاری و(  نمایش محصولات ز( ترفیع تجاری ح(  کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های تجاری ط(  مسابقات، قرعه کشی‌ها و بازی‌ها

  • ایجاد برنامه پیشبرد فروش

الف (اندازه جایزه یا عامل تشویق ب(  شرای مشارکت ج ( توزیع پیشبرد فروش د(  دوران پیشبرد فروش ه ( زمان بندی پیشبرد فروش د( بودجه کل پیشبرد فروش ز ( آزمایش قبلی ح(  اجرا ط ( ارزیابی نتایج(هوچی، 2009).

[1]  Pedersen, 2007

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.