هرم دانش//پایان نامه درمورد پیاده سازي مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

هرم دانش:

برای اینکه وارد چرخه دانش شویم،نخست لازم است تا به مطالعه هرم دانش بپردازیم:

داده[1]:

از ديدگاه سازماني، داده ها يک سلسله تعاملات ثبت شده منظم هستند. داده ها رشته واقعيت­ هاي عيني و مجرد در مورد رويدادها هستند. در حقيقت، داده ها حقايق و واقعيت ­هاي خام هستند. داده ها حداقل متن را دارند وبه تنهايي مفهوم موضوع بزرگتري را القا نمي­كنند، تا زماني كه مورد پردازش واقع شوند . پيتر دراکر “داده” را بصورت “داده ها رشته واقعيات عيني و مجرد در مورد رويدادها هستند.” تعريف نموده است.نگهداری سوابق و بایگانی نقطه آغازین بهره گیری از داده ها است. داده ها حاصل پیگیری مستمر، وثبت تعاملات و رویدادهای مرتبط با نقش های یک سازمان می باشند. داده ها را می توان مواد خام سازنده عناصر سازنده تصمیم گیری به شمار آورد. چرا که داده ها نمی توانند عملی را تجویز کنند(صدیقی،1:1384) .

اطلاعات[2]:

اضافه كردن زمينه و تفسير به داده ها و ارتباط آنها به يكديگر، موجب شكل ­گيري اطلاعات ميشود. ارتباط داده ها به اطلاعات منجر مي­گردد؛ اگر موجب درك مفهوم آنها شود. اطلاعات را به پيام تشبيه مي­کنند. اطلاعات از فرستنده ارسال شده و بوسيله گيرنده دريافت مي­گردد. دريافت اطلاعات توسط گيرنده باعث ميشود تا درک گيرنده نسبت به مسئله ­اي تغيير کند. پس مي­توان گفت درک پيام رفتار گيرنده را تغيير ميدهد. اطلاعات بايستي حاوي داده هاي تغيير دهنده و آگاهي پيراموني باشد. Inform به معناي شکل دادن بوده و Information يعني شکل دادن به بينش و ديد دريافت کننده اطلاعات. بنابراين تنها گيرنده مي­تواند مشخص کند که يافته هاي وي از اطلاعات دريافتي او را تحت تأثير قرار  داده است. معيارهاي سنجش کمي اطلاعات، شامل تعداد و حجم پيام­ها، تعداد مراکز توليد داده ها، تعداد دريافت­ کنندگان و نرخ جابجايي پيام مي­باشد. معيارهاي سنجش کيفي، صحت و جامعيت اطلاعات و سهولت درک محتواي آن ميباشد . معمولا به موارد زير در تهيه اطلاعات از داده ها توجه مي­شود:

  • هدفمند بودن جمع آوری داده ها
  • دسته بندی و تفکیک داده ها
  • ارائه نتیجه محاسبات، برای تجزیه و تحلیل داده ها
  • اصلاح و غلط گیری داده ها
  • خلاصه نمودن داده ها (همان) .

[1] Data

[2] Information

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.