نظريه موقعيتي سازمان:پایان نامه درباره کارایی روابط عمومی

دانلود پایان نامه

نظريه موقعيتي:

در محيط اطراف يک سازمان، مخاطباني وجود دارند که مي توان آنها را مخاطبان اصلي و کليدي ناميد؛ اما اگر يک دست­اندر کار روابط عمومي، تنها اين مخاطبان را در نظر بگيرد و از ساير مخاطباني که ممکن است در محيط وجود داشته باشند، غافل شود، نمي­تواند در کار خود موفق باشد. او بايد از امکان ورود مخاطبان جديد به محيط ارتباطي سازمان خويش نيز آگاه باشد، مخاطبيني که ممکن است همسو با منابع سازمان و يا مخالف آن باشند. «گرونيک و هانت دوتن از دانشمندان علوم ارتباطات، نظريه­اي را تحت عنوان «نظريه موقعيتي» بيان مي­کنند که از آن مي­توان براي توضيح اين که چگونه و چه زماني مي­بايد انتظار ورود مخاطبان و مشتريان را به محيط داشت، بهره جست. اساس اين نظريه، در واقع آن است که موقعيت­ها، روابط را مي­سازند.»

گرونيک و هانت در اين باره مي­گويند که مخاطبان فعال، مخاطبي است که فعالانه در جستجوي اطلاعات درباره سازمان و ساير موضوعات مرتبط و مورد علاقه آن است. آنان با توجه به اين مسئله، سه متغير را براي پيش بيني اين وضعيت يعني زماني که مخاطب در جستجوي اطلاعات درباره موضوعي است، بيان مي­کند.

متغير اول، تشخيص و شناخت مسئله است. افرادي که با مسئله­اي روبه­رو مي­شوند، مي­يابد از آن آگاه باشند و تأثيرات بالقوه­اي را که مي­تواند بر آنان داشته باشد، تشخيص دهندو متغير دوم که شناخت موانع و محدوديت­هاست، بيان مي­کند که افراد مي­بايد موانع موجود در راه­حل، يک مسئله را بشناسند. آنان اگر بر اين باور باشند که مي توانند بر موضوع و مشکل تأثير گزار باشند، به دنبال اطلاعات درباره آن موضوع خواهند بود. سومين متغير نيز درجه درگيري با موضوع و اهميت دادن به آن است، که نشان مي­دهد افراد تا چه حد به مشکل مورد بحث اهميت مي­دهند. کساني که اهميت براي آن قائل باشند، مخاطباني منفعل، اهميتي به موضوع نخواهند داد  و بالطبع به دنبال کسب اطلاعاتي درباره آن نمي­روند.

گرونيک و هانت، سپس با توجه به سه متغير مذکور، چهار نوع واکنش يا پاسخ را از سوي مخاطب مشخص مي­کنند که گستره آنها از منفعل کامل(مخاطبي که اصلاً واکنش نشان نمي­دهد) تا فعال کامل (مخاطبي که مستقيماً با مشکل روبه­رو مي­شود) را در بر مي­گيرد.

نظريه موقعيتي، همچنين در فهم اين مسئله که چرا برخي گروه­ها تنها در مقابل يک موضوع خاص فعالند و از خود واکنش نشان مي­دهند، برخي در مقابل بسياري از موضوعات و برخي ديگر کاملاً بي­تفاوت هستند، به ما کمک مي­کند. دست­اندر کاران روابط عمومي بايد بدانند که در واقع نوع گروه اين که چگونه سازمان با موضوعات مختلف مرتبط مي­شود، رابط را تعيين مي­کنند (متولي 86 و 1385 ، 14).

تئوري موقعيتي ار توضيح اين مطلب که چرا و احتمالاً در چه زماني مردم ارتباط برقرار مي­کنند شکل مي­گيرد. اين تئوري رفتار فعال و منفعل براي طبقه­بندي کليه افراد به مخاطباني که درباره يک يا چند مشکل مربوط به نتايج رفتارهاي سازماني نظر مي­دهند بهره مي­گيرد. اين تئوري موقعيتي است زيرا مشکلات مي­آيند و مي­روند وتنها به افرادي مربوط هستند که موقعيت­هاي مشکل­دار مربوط به رفتارهاي سازماني را تجربه مي­کنند. در نتيجه با تغيير موقعيت، مخاطبان ايجاد و ناپديد مي­شوند و به ندرت اتفاق مي­افتد (اگر اصلاً اتفاق بيفتد) که سازمان­ها داراي يک سري مخاطب دايمي باشند. علاوه بر توضيح اينکه چه کساني در يک برهه زماني مخاطبان سازمان را تشکيل مي­دهند، تئوري موقعيت همچنين توضيح مي­دهد که برنامه­هاي ارتباطي چه هنگام احتمال موفقيت خواهند داشت. اين بدان معني است که بر شناخت، نگرش و رفتار کوتاه مدت مخاطبان مختلف و روابط و روابط بلند مدت با اين مخاطبان تأثير بگزارند. بالاخره، اين تئوري بيان مي­دارد که چه هنگام تجمعي نه چندان نظام يافته از مخاطبان به گروه­هاي سازمان يافته عملگرايي تبديل مي­شوند. در نتيجه تئوري موقعيتي ابزار مفيدي براي اداره راهبردي برنامه­هاي روابط عمومي- شناسايي مخاطب، انتخاب اهداف واقع بينانه کوتاه و بلند مدت براي برنامه­هاي ارتباطي و ارزيابي نتايج اين برنامه­ها – بدست مي­دهد.

نظريه موقعيتي به نظريه تقسيم بندي بازار شباهت دارد، زيرا روشي براي تقسيم يک جمعيت به گروه­هاي مرتبط با کارگزاران روابط عمومي به دست مي­دهد.

نظريه پردازان بازاريابي، معيارهاي متعددي براي انتخاب مفهومي براي تقسيم­بندي ايجاد کرده­اند. تقسيمات بايد به طور متقابل اختصاصي، قابل اندازه­گيري، در راستاي اهداف سازمان و به اندازه کافي بزرگ باشند. نظريه موقعيتي مخاطبان بدين مفهوم پاسخ­هاي متفاوت حائز اهميت براي کارگزاران روابط عمومي را پيش­بيني مي­کند: 1- پاسخ­گويي به مشکلات و مسايل 2- ميزان و نوع رفتار ارتباطي 3- تأثير ارتباطات بر شناخت، نگرش و رفتار 4- کميت و کيفيت روابط عمومي سازمان 5- احتمال اينکه مخاطبان در يک رفتار جمعي براي تحت فشار قرار دادن سازمان مشارکت خواهند کرد (هيث، 1388، 385).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.