مقررات تقسیم سود-پایان نامه درباره واکنش بازار و سود تقسیمی

دانلود پایان نامه

مقررات قانونی در خصوص تقسیم سود

مقررات قانونی در خصوص تقسیم سود (در شرکت­های سهامی) در ایران به طور خلاصه عبارتند از:

هیئت مدیره شرکت موظف است حساب­های شرکت را حداکثر ظرف 4 ماه پس از پایان دورۀ مالی تهیه کند و به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه دهد.

حساب­های مزبور باید مورد رسیدگی و تأیید بازرس قانونی قرار کیرد.

احراز سود باید پس از تصویب حسابها، مورد تأیید مجامع عمومی شرکت باشد.

چنانچه شرکت سود ویژه داشته باشد ملزم است 10% آن را بین صاحبان سهام تقسیم کند.

پرداخت سود سهام به سهامداران باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه از تاریخ تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام پذیرد.

فرایند پرداخت سود سهام دارای چهار تاریخ مشخص است که عبارت اند از تاریخ اعلام، تاریخ ثبت، تاریخ موثر در بورس، تاریخ پرداخت شود.

تاریخ اعلام:

تاریخ اعلام سود روزی است که هیات مدیره و یا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام (در ایران) در مورد سود پرداختی تصمیم می گیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می کنند. مثلا مجمع عمومی در تاریخ اول تیر در مورد سود تقسیمی تصمیم می گیرد و تاریخ اعلام اول تیر است.

تاریخ ثبت در دفاتر:

سود سهامی که هیات مدیره یا مجمع عمومی یک شرکت اعلام می کند به کسی پرداخت می شود که در تاریخ معینی نام وی به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسیده باشد.

تاریخ موثر:

طبق مقررات کسی که سهام شرکتی را خریداری می کند چهار روز کاری طول می کشد تا این سهام در دفتر سهام شرکت ثبت شود. درنتیجه زمانی که سود سهام اعلام می شود سود به کسی تعلق خواهد گرفت که چهار روز قبل از تاریخ ثبت اقدام به خرید سهام کرده باشد. اگر کسی بعد از تاریخ موثر سهام خریداری کند سود سهام به فروشنده سهام می رسد.

تاریخ پرداخت:

پس از اعلام سود تقسیمی  و اعلام نام کسانی که مطابق دفاتر شرکت مستحق دریافت سود هستند شرکت اقدام به کشیدن چک در وجه سهامداران می کند.

اگر سهامی در تاریخ مؤثر خریداری شود، که حداقل 3 روز قبل از تاریخ ثبت در دفاتر است، خریدار سود سهام را دریافت نمی­کند زیرا نام خریدار در دفاتر شرکت تا تاریخ 30/1 ثبت نشده است. اگر خریدار خواهان خرید سهام و دریافت سود آن باشد باید سهام را قبل از تاریخ مؤثر خریداری کند و اگر سهامداری خواهان فروش سهام خود باشد و همچنین بخواهد سود سهام را دریافت کند، باید بعد از تاریخ مؤثر اقدام به فروش سهام خود کند.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران 1389)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.