مفهوم كارسنجي:پایان نامه درباره کارت هوشمند سوخت

دانلود پایان نامه

كارسنجي

به جرأت مي­توان گفت كليه­ي فنون، سيستم­ها و روش­هاي مورد عمل، ابراز، لوازم و وسايل موجود، در سازمان در مجموع ارزشي كمتر يا حداكثر معادل نيروي انساني شاغل دارند. امروزه با تمام توسعه­اي كه ماشين و استفاده از آن يافته است حتي نمي­توان در خودكارترين صنايع، نقش انسان را كوچك انگاشت، به ويژه در سازمان­هاي غيرتوليدي (خدماتي) كه هنوز بيشتر كارها با دست صورت مي­گيرند نيز اهميت نيروي انساني را از هزينه­اي كه سازمان­ها در فهرست هزينه­هاي خود پرداخت مي­كنند مي­تواند فهميد.

مجموع اين مطالب ما را برآن مي­دارد كه از نيروي انساني شاغل حداكثر استفاده مطلوب را بكنيم راه­حل مسائل پيش گفته برقراري نسبت صحيح و منطقي است؛ بين نيروي انساني مورد استفاده (شاغل) و نيروي انساني كه عايد سازمان مي­شود. از طرفي مي­دانيم كه فنون مورد استفاده در بهبود سيستم­ها و روش­ها براي رفع مشكلي كه گريبانگير سازمان است به كار مي­آيد. پس بايد موضوع كارسنجي را از اين ديدگاه نيز بررسي كرد. مشكلي كه كارسنجي به آن مي­پردازد، عبارت است از مطالعه­ي ناهماهنگي بين نيروي انساني شاغل و نيروي انساني كه عايد سازمان مي­شود(همان،167)

  • تعريف كارسنجي

براي به دست آوردن تعريف موردنظر بايد هدف­ها و نتيجه­هايي را كه از كارسنجي عايد سازمان مي­شود شناخت. عده هدف­هايي كه از كارسنجي در سازمان دنبال مي­شود به شرح زير است:

زمان براي كار: مي­دانيم كه مجموعه­ي فعاليت­هاي يك فرد يا عده افرادي كه براي توليد كالا يا انجام خدمتي كار مي­كنند زماني مشخص را به خود اختصاص  مي­دهد. مثلاً براي توليد يك جفت كفش در يك خط توليد كارخانه­اي يا دستي و يا حتي انفرادي مجموعه­اي از فعاليت­ها گرد هم مي­آيند تا كفش موردنظر در زماني معين توليد شود. صدور پاسخ استعلام از يك سازمان،‌ نمونه­اي از ارائه­ي خدمت است كه براي تحقق آن هم عده­اي در يك خط كاري فعاليت مي­كنند تا كار موردنظر انجام شود. در همه­ي اين صورت­ها اين دو مورد صادق است(دانشگرزاده، 1388،195).

الف- كاركردن يا توليد كالا از آغاز تا انجام مركب از چندين جزء كار درخور شناخت و تفكيك است.

ب- براي انجام دادن كل كار زماني اختصاص مي­يابد كه آن زمان نيز حاصل جمع زمان­هاي انجام گرفتن اجزاء كار است.

با دقت در موارد پيش گفته شده مي­توانيم هدف يا نتيجه كارسنجي را به دست آوردن زمان مصروفه براي توليد يك واحد كالا يا ارائه­ي يك واحد خدمت بدانيم و به همين اعتبار تعريف كارسنجي عبارت خواهد بود از:

«مجموعه­ي اقدامات منجر به محاسبه­ي زمان انجام اجزاء كار و نهايتاً مجموع كار»

زمان استاندارد: زماني كه در تعريف پيشين مدنظر بود زمان انجام گرفتن كار ناشي از برداشت بود،‌ يعني زمان خالص انجام دادن كار.

مي­دانيم كه نيروي انساني براي انجام دادن كارها به صورت مستمر و بدون ايست كار نمي­كند. بلكه نظر به ماهيت جسمي و توان خود هر چند گاه نياز به رفع حوايج شخصي، رفع خستگي و تمديد قوا و برخي مواقع رسيدگي به كارهاي شخصي خود دارد كه اين زمان نيز بايد براي رسيدن به زمان واقعي انجام دادن كار، به زمان خالص انجام گرفتن كار افزوده شود (اضافاتي اين چنين را كه به زمان خالص انجام كار افزوده مي­شود، اضافات مجاز مي­نامند.) حاصل اين افزايش رسيدن به زماني است موسوم به «زمان استاندارد» بر همين قياس است كه كارسنجي را چنين تعريف مي­كنند:

«كارسنجي عبارت است از مجموعه­ي اقداماتي براي محاسبه­ي زمان استاندارد انجام گرفتن كار»

نيروي انساني مورد نياز: با به دست آوردن زمان استاندارد براي انجام دادن هر كار يا جزء از كار و در دست داشتن زمان رسمي انجام دادن كار هر نفر، مي­توان برآورد كرد كه مثلاً براي توليد روزانه هزار جفت كفش در خط توليد به چند نفر نيروي انساني در سطوح تخصصي، صفي، ستادي و غيرتخصصي نياز مي­باشد. حاصل استفاده­اي اين چنين از كارسنجي تعريفي به اين شرح را ارائه مي­دهد:

«كارسنجي عبارت است از محاسبه­ي نيروي انساني مورد نياز براي انجام دادن كارهاي مشخص در يك سازمان»(همان، 196)

سازماندهي: يكي از فنون بهبود روش­ها كه به كار سازماندهي مي­آيد جدول تقسيم كار است. اما بايد دانست كه جدول تقسيم كار چون به محاسبه­ي بازدهي افراد نمي­پردازد و تنها سعي در تعديل تقسيم زمان تحت اختيار بين نيروي شاغل و تقسيم كار بر اساس تخصص افراد دارد، نمي­تواند وسيله­ي مفيدي براي سازماندهي به معناي كامل آن باشد. اما كارسنجي در محاسباتي كه مي­كند اين امكان را فراهم سازد تا سازماندهي براساس كميت واقعي بازده افراد صورت گيرد. از اين­رو در برخي از تعاريف كارسنجي را:

«فن تعيين نيروي انساني موردنياز براي انجام دادن كارها براساس تخصص دانسته­اند كه در واقع همان مفهوم سازماندهي را از نظر كمي و كيفي ارائه كرده­اند.»

نيروي انساني مشغول به كار: كارسنجي در يك سازمان داير مشغول به كار شكلي ديگر دارد و هدفي ديگر را دنبال مي­كند(همان،197).

 

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.