معرفی زعفران-پایان نامه درباره بازاریابی زعفران

دانلود پایان نامه

معرفی زعفران

زعفران گیاهی است از زنبقیان[1] و جنس کراکس[2] و گونه ساتیرا[3] که مهر زراعت و کشت و کار رواج دارد  جنس زعفران دارای 700 گونه یا اسپس می باشد که در دنیا پراکنده است زعفران به وسیله پیاز زیاد می گردد، پیازهای زعفران دارای چند پوست یک مغز سفید رنگ با ته تخت و نوک برآمده هستند و  گل و ساقه ی جدید از روی غنچه های روی پیاز به وجود می آیند. زعفران دارای برگ های بلند و باریک و بدون رگبرک و بارنگ سبز تیره می باشند که مستقیماً از روی پیاز بیرون می آیند. گل ها شامل کاسبرگ همرنگ گلبرگ هاهستند که کاسه ی گل شناخته می شوند و حجم گل شامل سه گلبرگ، رنگ بنفش روشن یا ارغوانی محظط (زردرنگ) است (ابریشمی، 1366)

این گیاه در پاییز گل می دهد و در طی ماه های تابستان در حالت استراحت قرار می گیرد دلیل این که زعفران بسیار گران قیمت بوده و به طلای سرخ شهرت دارد، این است که از هر 150 گرم، یک گرم زعفران و از حدود 147 هزار گل تازه یک کیلو زعفران خشک به دست می آید و به علت داشتن طعم، رنگ و عطر عالی، کاربردهای فراوانی در تولیدفرآورده  های غذایی، دارویی و شیمیایی دارد زعفران از مواد معدنی شامل : کلسیم 111 میلی گرم، فسفر 525 میلی گرم، پتاسیم 1724 و سدیم 148 میلی گرم در هر 100 گرم زعفران خشک مرغوب به اضافه ی مقداری روی و منیزیم تشکیل شده است.

گذشته از موادمعرفی، موسیلاژ[4]، چربی، موم و اسانس معطر ترپینگ با اندکی سینئول[5] و سه هیدروزید پیکرورتین [6]، پیکروکروسپن[7] و کروسین [8] ساخته شده است به اضافه ی این ها 10 تا 12 درصد آب، 5 تا 7 درصد موا د کانی دیگر،اندکی گلوسید که مقدار چربی و مومدر آن 5 تا 8 درصد بوده و 12 تا 13 درصد مواد پروتیوی ومقدار بسیار اندکی روغن اسانس کربوی اختصاصی زعفران را تولیدمی کند (هاشمی و میری، 1384، 14)

2-3-1- اقتصاد زعفران

با توجه به این که اکثر کشورهای در حال توسعه با بی ثباتی درآمدهای ارزی حاصل از مواد اولیه مواجه هستند برخورداری از محصولات کشاورزی دارای مزیت تولیدی و صادراتی به منظور برقراری یک جریان با ثبات تامین ارز  حائز اهمیت فراوانی حد فرآیند رشد و توسعه ی این کشورها می باشد. توسعه صادرات محصولات کشاورزی باعث شکوفایی بخش کشاورزی می گرددکه به نوبه ی خود زیر بنای توسعه اقتصادی می باشد (هاشمی و میری، 1386، 51) در همین راستا در ده دهه اخیر صادرات بخش کشاورزی هم بخش قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارز آور در خوراهمیتی نیز برخوردار بوده است. افزایش رشد صادرات نه تنها به شکل مستقیم بر تولیدات کشاورزی اثر می گذارد بلکه به موجب توسعه صادرات، بهره وری نهادهای نیروی کار و سرمایه نیز بهبود می یابد و بر رونق اقتصادی بخش کشاورزی می افزاید. در میان محصولات مختلف تولیدی در بخش کشاورزی، زعفران جز محصولات خاص و سنتی کشور، محسوب می شود و با توجه به قیمت بالای آن در صادرات غیر نفتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد و به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران از نظر کمیت و کیفیت در سطح جهان می باشد (همان، 51) با توجه به آن  که مقدار قابل توجهی از تولید این محصول صادر می گردد و ایران بزرگترین تولیدکننده و صادر کننده زعفران در دنیا است، گسترش صادرات زعفران با توجه به مزیت نسبی این محصول و ارزآوری قابل توجه و اهمیتی که زعفران از نظر تولید، سطح زیر کشت، اشتغالزایی و نیز قابلیت توسعه دارد، دارای اهمیت فراوان است و از این رو با توجه به اثرات اقتصادی و موقعیت استثنایی زعفران ایران و دنیا، بررسی و توجه به ابعاد  اقتصادی صادرات این محصول دارای اهمیت ویژه ای است.

[1] – Iriidaceae

[2] – Crocus

[3] – Satira

[4] – Mucilage

[5] – Cineol

[6] – Picroretire

[7] – Picrocrocine

[8] – Crocine

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.