مدل زنجيره ارزش پورتر-پایان نامه درباره برنامه ریزی منابع سازمانی

دانلود پایان نامه

مدل فرايندي زنجيره ارزش پورتر (1985)

در اين الگو فرايندهاي زنجيره تأمین بر اساس مفهوم زنجيره ارزش مايکل پورتر[1] (1985) مورد بحث قرار گرفته است وي معتقد است بهترين راه براي توصيف فرايندهاي هر شركت، وصف آن بر حسب زنجيره ارزش است همه شرکت‌هایی كه در يك صنعت به خصوص مشغول فعاليت هستند داراي يك زنجيره ارزش مشابه بوده كه در برگيرنده فعالیت‌هایی نظير تهيه مواد اوليه، طراحي و ساخت محصول و ارائه خدمات به مشتريان است.

بحث اصلي در مديريت زنجيره ارزش اين است كه هزينه‌هاي هر مرحله از توليد با ارزشي كه ايجاد مي‌كند بررسي شده و در مقايسه با رقبا ارزيابي و مديريت هزينه صورت گيرد. اين زنجيره از دو سو با مؤثرترين عوامل محيطي يعني تأمين‌كنندگان مواد اوليه و قطعات و عوامل بعد از توليد تا مشتريان مرتبط مي‌شود. ارتباط زنجيره ارزش سازمان با زنجيره ارزش تأمين‌كنندگان و مشتريان تشكيل زنجيره‌اي را مي‌دهد كه پورتر آن را «سامانه ارزش» مي‌نامد. البته اين مفهوم با عناوين ديگري مانند شبكه ارزش، زنجيره ارزش گسترده و زنجيره تأمین نيز ناميده مي‌شود. بر اساس ديدگاه پورتر فرايندهاي زنجيره تأمین شامل دو دسته مي‌باشد.

  • فرايندهاي اصلي: فعالیت‌های اصلي آن دسته از فعالیت‌هایی هستند كه اصطلاحاً ارزش افزا ناميده مي‌شوند. يعني انجام آن‌ها سبب ارتقاي ارزش محصول و حركت آن به سمت مشتري مي‌شود. مثلاً مواد اولیه وارده، دريافت، ذخيره‌سازي و … مي‌شود (لجستيك ورودي) سپس عمليات توليدي بر روي اين مواد صورت مي‌گيرد كه آن را به محصول توليدشده ارتقا مي‌دهد. در ادامه محصول توليدي بسته بندي، حمل و انبار مي‌شود (لجستيك خروجي) سپس فعالیت‌های بازاريابي بر روي محصول سبب افزايش ارزش محصول و فروش آن سبب تبديل محصول به پول مي‌گردد. خدمات پس از فروش نيز فعاليت ارزش افزاي ديگري است كه در انتها در مورد محصول اعمال مي‌گردد. تمامي اين فعالیت‌ها منبع مستقيم سودآوري سازمان به شمار مي‌روند.
  • فرايندهاي پشتيباني: فرايندهاي پشتيباني مديريت که پشتيباني لازم را از فرايندهاي زنجيره تأمین فراهم و جهت‌گيري آنان را مشخص مي‌کنند. نظير زیرساخت‌های سازماني (حسابداري مالي مديريت)، مديريت منابع انساني، تحقيق و توسعه، تهيه و تداركات (پورتر، 1985، 220).

7- مدل فرايندي مرکز کيفيت و بهره­وري امريکا[2]

اين مركز در سال 1991 يك چهارچوب فرايندي ارائه داد در فرآيند طراحي اين الگو، بيش از 80 سازمان علاقه­مند به پيشرو بودن در استفاده از الگوبرداري (از سرتاسر جهان) مشارکت داشتند. شرکت‌هاي نظير بوئينگ، بي تي، فورد، اي بي ام، نيروي دريايي امريکا و …، مسئولين معتقدند که يک واژه نامه مشترک که به صنعت خاصي وابسته نباشد، براي طبقه‌بندي اطلاعات بر اساس فرآيندها لازم است و به سازمان‌ها کمک مي‌کند تا از محدوديت‌هاي واژه شناسي درون سازماني پا را فراتر بگذارند. چارچوب طبقه‌بندي فرآيند مي‌تواند همچون ابزار مفيدي براي درک و ترسيم فرآيندهاي کسب و کار بکار گرفته شود. اين مركز نيز فرايندهاي كسب و کار سازمان را در دو دسته فرايندهاي عملياتي و فرايندهاي پشتيباني و مديريتي تقسيم‌بندي شده است كه در جدول ذيل به اين فرايندها اشاره شده است (الوانی و میرشفیعی، 1389، 87).

 

جدول 2-1: اجزاي فرايندهاي زنجيره تأمین از نظر مدل فرايندي مرکز کيفيت و بهره­وري امريکا

فرايندهاي عملياتي فرايندهاي پشتيباني و مديريتي
نام فرايند اجزاء فرايند نام فرايند اجزاء فرايند
1- تهيه و تدوين چشم انداز و استراتژي تعريف مفهوم کسب و کار و چشم انداز بلندمدت

تهيه و تدوين استراتژي کسب و کار

مديريت ابتکارات استراتژيک

1- مديريت و توسعه سرمايه‌هاي انساني

 

-ايجاد و مديريت استراتژی‌ها، خط مشي‌ها و برنامه‌هاي منابع انساني

– منبع يابي، انتخاب و جذب (استخدام) کارکنان

– توسعه و بهسازي کارکنان – قدرداني و نگهداري کارکنان

– جابجايي و بازنشسته کردن کارکنان – مديريت اطلاعات کارکنان

2- طراحي و تکوين محصولات و خدمات

 

 

 

 

 

طراحي محصولات و خدمات

تکوين محصولات و خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- مديريت فناوري اطلاعات (IT)

 

مديريت کسب و کار فناوري اطلاعات

ايجاد و مديريت فناوري اطلاعات روابط با مشتري

مديريت جهندگي و ريسک کسب و کار

ايجاد و حفظ راه حل‌هاي فناوري اطلاعات

جاری سازی راه حل‌هاي فناوري اطلاعات

ارائه و پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات

– مديريت اطلاعات سازمان – مديريت دانش فناوري اطلاعات

فرايندهاي عملياتي فرايندهاي پشتيباني و مديريتي
نام فرايند اجزاء فرايند نام فرايند اجزاء فرايند
3- بازاريابي و فروش محصولات و خدمات

 

تهيه و تدوين استراتژي بازاريابي، توزيع و کانال

تهيه و تدوين و مديريت استراتژي مشتري

مديريت تبليغات، قيمت‌گذاري و فعاليت‌هاي

مديريت شرکا و متحدين فروش

مديريت فرصت‌ها و خطوط فروش

– مديريت سفارشات فروش – پيشبرد فروش

3- مديريت منابع مالي برنامه‌ريزي (بودجه بندي) و حسابداری مديريت

فرآيند حساب‌های پرداختني و ذخيره هزینه‌ها

حسابداري عمومي و گزارش دهي مالي

– حسابداري درآمدها – مديريت دارايي‌هاي ثابت

– فرآيند حقوق و دستمزد – مديريت عمليات خزانه داري

– مديريت کنترل‌هاي داخلي – مديريت ماليات‌ها (امور مالياتي)

4- تحويل محصولات و خدمات

 

 

برنامه‌ريزي تأمين منابع مورد نياز (برنامه‌ريزي زنجيره تأمين)

توليد/ ساخت/ تحويل محصولات

مديريت لجستيک و انبارداري

– ارائه خدمات به مشتري – خريد مواد و خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

4- تملک، احداث و مديريت دارايي‌ها (مايملک)

 

 

 

 

 

از بين بردن (تخريب) دارايي‌ها و محل‌هاي کاري

– طراحي و احداث دارايي‌ها -نگهداري دارايي‌ها و محل‌هاي کاري

– مديريت ريسک‌هاي فيزيکي

– مديريت دارايي‌هاي سرمایه‌ای

فرايندهاي عملياتي فرايندهاي پشتيباني و مديريتي
نام فرايند اجزاء فرايند نام فرايند اجزاء فرايند
5- مديريت خدمات مشتري تهيه و تدوين استراتژي خدمات/ مراقبت از مشتري

مديريت خدمات مشتري

ارائه خدمات نصب و تعميرات پس از فروش

اندازه‌گيري و ارزيابي رضايت مشتري

مديريت نيروي کار خدمات مشتري

5- مديريت بهداشت و ايمني محيط زيست تعيين تأثيرات بهداشتي، ايمني و زيست محيطي

تدوين و اجراي برنامه‌هاي بهداشتي، ايمني و زيست محيطي

آموزش و تعليم کارکنان (در مورد بهداشتي، ايمني و زیست محيطي

پايش و مديريت برنامه‌هاي بهداشتي، ايمني و زيست محيطي

حصول اطمينان از انطباق با قوانين و مقررات

مديريت فعاليت‌هاي درماني

6- مديريت روابط برون سازماني

 

– برقراري روابط با سرمايه گذاران – مديريت روابط با دولت و صنايع

– مديريت روابط با هيأت مديره و مجمع

– مديريت موضوعات اخلاقي و قانوني

– مديريت برنامه‌هاي روابط عمومي

7- مديريت دانش، بهبود و تحول ايجاد و مديريت استراتژي عملکرد سازماني

توسعه ظرفيت مديريت دانش فرا – سازماني

– الگوبرداري عملکرد – مديريت تحول

[1] Porter

[2] American Productivity and Quality Center (APQC)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.