محتوای سود حسابداری:پایان نامه واكنش بازار سهام به اخبار سود

دانلود پایان نامه

باتوجه به مطالب بالا مي توان نتيجه گيري كرد، اگر همه عوامل متعلق به كل سيستم اقتصادي باشد بازده سهام بايد با يكديگر همبستگي كامل  داشته باشند و اگر از نوع خاص هر شركت باشند بازدهي هاي سهام بايد از يكديگر مستقل باشند و هيچ همبستگي با يكديگر نداشته باشند. در عمل بازده سهام شركت ها در وضعيتي بين دو حالت فوق قرار دارد ( اسکات، 2005).

به طور خلاصه اگر بخواهيم تاثير تنوع بخشي سرمايه گذاري را بر ريسك سرمايه گذاري بيان كنيم مي توانيم بگوييم كه سرمايه گذار ريسك گريز مي تواند با اصل تنوع بخشي به پرتفوي ريسك مربوط به يك شركت را [1] كاهش داده و در نتيجه عوامل موجود در كل سيستم اقتصادي تنها عواملي مي شوند كه در ايجاد ريسك پرتفوي نقش خواهند داشت. ريسكي كه از طريق تنوع بخشي سرمايه گذاري كاهش پيدا كند را ريسك غير سيستماتيك و ريسكي را كه از طريق تنوع بخشي كاهش پيدا نكند ريسك سيستماتيك گويند. يك شخص سرمايه گذار به مخاطره يك فقره سرمايه گذاري يگانه در زماني كه در يك پرتفوي سرمايه گذاري مي كند علاقه مند نيست بلكه به تاثيري كه آن سرمايه گذاري برمخاطره پرتفوي سرمايه گذاري مي گذارد علاقه مند است ( جهانخانی، 1383).

1-1-          محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

به کارگیری تئوری های بازار کارا و تصمیم گیری در ادبیات حسابداری دو هدف اساسی را برای نظام حسابداری مطرح کرد. نخست آنکه دستیابی به تخصیص بهینه منابع مستلزم وجود اطلاعات است؛ به بیان دیگر تخصیص منابع اقتصادی در گروی وجود اطلاعات است. دوم آنکه، به منظور حفظ مجموعه سرمایه گذاری بهینه در اختیار بودن اطلاعات ضرورتی انکار ناپذیر است. به عبارت دیگر دستیابی به سطحی از قیمت ها در بازار که روابط حاکم بر مخاطره و بازده را بطور کامل انعکاس دهد، مستلزم دسترسی به مجموعه ای از اطلاعات می باشد. سالیان درازی است که دستیابی به این دو هدف، موضوع تحقیقات و پژوهش های بسیاری  در حوزه تحقیقات مالی بوده است. اولین قدم در راستای دستیابی به اهداف فوق اندازه گیری محتوای اطلاعاتی سود حسابداری است.

سرمایه گذاران در رابطه با بازده مورد انتظار و ریسک سهام دارای باورهای پیشین هستند، و از آنجا که سرمایه گذاران در برابر مقدار اطلاعاتی که کسب می نمایند و نیز توانایی تفسیر اطلاعات در وضعیت های متفاوتی قرار دارند، بنابراین هیچ الزامی وجود ندارد که باورهای پیشین سرمایه گذاران یکسان باشد و از سوی دیگر قدرت سود آوری آینده شرکت تا حدود زیادی به سود فعلی شرکت بستگی دارد. باتوجه به مطالب بالا انتظار داریم پس از اعلام سود خالص، معامله برروی سهام شرکت افزایش یابد. گذشته از این هرچه قدر تفاوت در باورهای پیشین سرمایه گذاران و خبرهای پیش بینی شده و اتفاق افتاده در سود خالص بیشتر باشد، حجم معاملات بیشتر شود. در صورتی که سرمایه گذارن سود خالص گزارش شده را به عنوان خبر خوب تفسیر (و در نتیجه بر انتظاراتی که دربارة بازده و سود دهی آینده شرکت دارند بیفزایند)، کسانی را تحت الشعاع قرار خواهند داد که اعلام سود خالص را به عنوان خبر بد تفسیر می نمایند و ما انتظار داریم شاهد افزایش قیمت سهام باشیم.

سودمندی اطلاعات ارائه شده در سود حسابداری را محتوای اطلاعاتی سود حسابداری می نامند. معیار سنجش سودمندی اطلاعات ارائه شده در سود حسابداری میزان تجدید نظر در باورها و انتظارات سرمایه گذاران می باشد. گذشته از این با توجه به حجم معاملات یا تغییر قیمت که پس از اعلام و افشاء اطلاعات انجام می شود، می توان میزان سودمندی اطلاعات حسابداری را اندازه گیری نمود؛ از برابر دانستن سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی با محتوای اطلاعاتی رابطه ای بدست می دهد که آن را روش مبتنی بر اطلاعات از دیدگاه سودمندی اطلاعات [ارائه شده در صورت های مالی] می نامند.

از نظر ویلیام اسکات، حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که بر احتمالات مشروط مربوط به  آینده اقلام صورت های مالی اثر می گذارد، به طور نمونه؛ در صورتیکه که احتمال مشروط دریافتی تصمیم گیرنده از صورت های مالی 60 درصد باشد، به این معنی می باشد که با احتمال 60 درصد خبرهای خوب یا بد موجود در صورت های مالی دارای تداوم است و با احتمال 40 درصد خبرهای موجود در صورت های مالی دارای تداوم نمی باشد. با در نظر گرفتن این نکته زمانی سودمندی اطلاعات موجود در صورت های مالی افزایش می یابد که این درصد افزایش یابد و سودمند ترین حالتی که صورت های مالی می توانند داشته باشند زمانی است که این درصد به 100 درصد افزایش یابد[2](ویلیام اسکات، 2005).

[1] ريسك خاص شركت

[2]برگرفته از جلد یک کتاب تئوری حسابداری ویلیام اسکات (2005)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.