مباني نظام اعتباري فعلي ايران-پایان نامه نقش تسهيلات بانكداري اسلامي در صندوق مهر

دانلود پایان نامه

مباني انديشه اي نظام اعتباري فعلي ايران

براساس اعتقاد ديرينه مردم ايران به حكومت حق و عدل قرآن در پي پيروزي انقلاب اسلامي ايران و استقرار نظام جمهوري اسلامي:

  • حاكميت ارزشهاي اسلامي در كليه شيون زندگي و تمامي قوانين و مقررات و محور كار قرار گرفت.
  • همچنين براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و بر آوردن نيازهاي انساني در جريان رشد با حفظ آزادي او در نظام اقتصادي جديد افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خود كفايي برساند و از وابستگي برهاند مورد تاكيد واقع شده است.
  • با توجه به مطالب فوق ضرورت داشت كه احكام و قوانين شريعت اسلام در نظام بانكي نيز جاري شده و آن نظام متناسب با اهداف، سيستها و برنامهاي اقتصادي دولت به فعاليت خود ادامه دهد بدين منظورمهمترين اقدام عمل حذف ربا از كليه عمليات بانكي بود .

 

 

2-1-5-1- تحريم ربا از بعد فقهي

ربا به معني زياده بر اصل است كه چه به صورت پول و چه به صورت جنس در قرآن مجيد صريحاً و موكداً منع شده است. رباي معمول كه در دنيا به نام ربا خوانده مي شود همين است كه سودي در مقابل قرض بگيرند و بيشتر قرضها هم پول است. ولي در اسلام غير از رباي قرض كه بشدت حرام شده است، نوعي معامله نيز حرام شده و اسم آن نيز رباست و به آن رباي معاملي گفته مي شود و آن اين است كه جنس را به مثل خودش ولي با زياده خريد و فروش كنند .

 

2-1-5-2- تحريم ربا از بعد اقتصادي

بهره عامل محرك اقتصاد سرمايه داري است. به بيان ديگر اقتصاد سرمايه داري بر يك نظام مالي كه خود متشكل از شبكه عظيمي از بانكها و سازمانها و موسسات پولي و مالي مي باشد استوار است. چنين نظام بانكداري از يك طرف پاداشها و تسهيلاتي براي پس انداز كنندگان فراهم مي آورد و از طرف ديگر منابع فراواني براي تامين سرمايه مورد نياز وام گيرندگان عرضه مي دارد و پس اندازكنندگان يك نرخ بهره به عنوان پاداش پس انداز خود يا پاداش انصراف از پول نقد خود دريافت مي دارند و وام گيرندگان نرخ بهره ديگري به عنوان قيمت يا هزينه بابت مصرف منابه جديد پرداخت مي كنند. از لحاظ اقتصاد  سرمايه داري در بررسي  پول ابتدا تعريف و ماهيت پول مطرح است(اصلانی، 1371).

 

 

در اين فصل سه نقش براي پول قائل شده اند :

  • پول وسيله مبادله است.
  • پول مقياس يا واحد ارزشي است.
  • پول وسيله پس انداز و ذخيره ارزش است.

 

اما از نظر اقتصاد سرمايه داري بهره تحت سه عنوان ذيل قابل طرح است :

  • نظريه كلاسيكها ( نظريه واقهي بهره )
  • نظريه نئوكلاسيكها ( نظريه وجوه قابل استقراض )
  • نظريه كنيزينها ( نظريه رجحان نقدينگي )
دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.