مبارزات تبلیغاتی//پایان نامه درباره رسانه های اجتماعی

دانلود پایان نامه

ارائه مطالب محبوب در میان دوستان

محبوبیت رسانه های اجتماعی، بستر های نرم افزاری و محتوا در میان دوستان یکی دیگر از دلایل مهم برای مشتریان برای درگیر شدن به نام های تجاری در رسانه های اجتماعی است. در شبکه های اجتماعی در رسانه های اجتماعی فناوری های پیچیده ای گنجانده شده است که به صورت هوشمند قادراند با توجه به سابقه جستجوها و درخواست اطلاعات خاص اطلاعات مورد علاقه افراد را در اختیار آنها قرار داده و تبلیغاتی از آن سنخ را به کاربر ارائه دهند. این ویژگی تحولی در رسانه اجتماعی پدید آورده که فرد بدون تلاش برای یافتن موارد مورد علاقه اش بتواند به سرعت در جریان اطلاعات محبوبش قرار گیرد همچنین در رسانه های اجتماعی با توجه به وجود دوستان و امکان گفتگوی آنلاین می توان از مزایای بازاریابی دهان به دهان و ارائه اطلاعات محبوب میان دوستان در جهت پیشبرد اهداف شرکت بهره گرفت (Gordhamer,2009)

الگوهای ارتباط و تعامل از طریق رسانه به تناسب نوع رسانه، علی رغم برخی همپوشانی ها می تواند گوناگون و متفاوت باشد. همزمانی و آنی بودن کنش و واکنش، از جمله ویژگی های تعامل چهره به چهره است. یکسویه و غیر همزمان بودن از ویژگی های تعامل در رسانه های سنتی مانند مطبوعات، رادیو و تلویزیون است. فناوری های نوین ارتباطی، از طریق اینترنت، فضایی را فراهم کرده اند که نه تنها جامع انواع تعامل و ارتباط رسانه های سنتی است، بلکه محدودیت یک سویه بودن و منفعل بودن مخاطبان را از میان برداشته است. همزمانی را می توان در سیستم های ویدئو-کنفرانس، چت و تعامل چند سویه را در گروههای مباحثه ، لیست های پستی و چت تجربه كرد (خانیکی و بابایی،1390،ص 74) .

2-1-13-4-مبارزات تبلیغاتی

جنبشهای اجتماعی، فضای سایبر را یه طور گسترده برای تعامل، آموزش، سازماندهی، اشتراک فرآورده های فرهنگی جنبش، ارتباط، تبلیغات، ایجاد همبستگی و مانند آنها مورد استفاده قرار داده اند. البته برخی در زمینه نقش تمام عیار و تعیین کننده فضای سایبر در جنبش های اجتماعی تردید دارند و به نابرابری در دسترسی به اینترنت و عدم فراگیری در وسعتی که جنبش گسترده شده اشاره می کنند. برخی نیز حتی در صورت دسترسی در اصل کیفیت استفاده دموکراتیک و مفید از آن در جنبشهای اجتماعی به دیده تردید می‌نگرند (خانیکی و بابایی،1390،ص 90).

اینترنت، مبانی تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی قدیم را به چالش کشیده است. یک انقلاب بنیادین در راه است و مانند تمام انقلابهای موفق زمانیکه پایان می پذیرد، شاهد تغییرات اساسی بسیاری خواهیم بود. کسب و کارهای بسیاری، اینترنت را به عنوان یک راه و روش جدید انجام کسب و کار در دوران جدید اطلاعات پذیرفته اند. انقلاب اطلاعات قادر است بصورت یک تسهیل کننده بومی سازی انبوه، شکاف بین تولید کننده و مصرف کننده را در بازار و بازار گاههای مناسب کاهش دهد. اینترنت موجب دستیابی سریعتر شرکتها، به نیازها و خواست مشتری، بومی سازی بیشتر فراورده ها جهت نیازهای مشتری، آزمایش سریعتر آنها و کوتاه تر شدن دوره های طول عمر محصول می شود (توربن و همکاران، 1386،ص17).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.