فرآیند تعارض-پایان نامه درمورد مدیریت ادراک تعارض

دانلود پایان نامه

مرحله اول : مخالفت های بالقوه

در فرایند تعارض ، نخستین مرحله وجود شرایطی است که زمینه ایجاد تعارض را فراهم می آورند.این شرایط نباید الزاما” به تعارض منتهی گردد، ولی وجود یکی از آنها از جمله شرایطی است که برای بروز تعارض لازم است. برای ساده تر نمودن مطلب، این شرایط را به سه گروه عمده طبقه بندی کرده ایم : ارتباطات ، ساختار و متغییرهای شخصی ( همچنین می توان این متغییرها را به عنوان منشأ یا علل تعارض به حساب آورد).

(سلیمانی، 1384، 19)

 

 

(2-2-11-1-1) ارتباطات : می دانیم که ارتباطات ضعیف دلیل اصلی تعارضهاست ؛ یعنی “اگر میتوانستیم با همدیگر ارتباط برقرار کنیم یا اگر زبان یکدیگر را می فهمیدیم ، اختلاف ها از بین میرفت.” با توجه به مدت زمانی که هر یک از ما صرف ارتباطات می کنیم، یک چنین نتیجه گیری نامعقول میباشد . ولی بدیهی است که ارتباطات ضعیف نمی تواند منبع یا منشأ همه تعارض ها باشد؛ اگرچه به اندازه کافی مدارک و شواهد وجود دارد تا بتوان ثابت کرد که مسائل و مشکلات موجود در فرایند ارتباطات موجب ایجاد سوء تفاهم ها، تضعیف همکاریها و تشریک مساعی افراد می شود.(Thomas ,2008,153)

بررسی تحقیقات نشان می دهد که مشکلات موجود در تعبیر و تفسیر گفتار، مبادله اطلاعات نارسا و وجود سرو صدا در کانال ارتباطی ، هریک به صورت سد یا مانعی برسر راه ارتباطات قرار می گیرند و از پیش درآمدهای بروز پدیده تعارض به شمار می روند. به ویژه نتیجه تحقیقات پیشین نشان می دهد که موارد زیر موجب بروز مشکلاتی در تعبیر و تفسیر گفتار می شود: اختلاف در آموزش ، متفاوت بودن پنداشت ها و برداشتهای فردی و نارسا بودن اطلاعات. و باز اینکه تحقیقات به دستاوردی شگفت انجامیده است؛ یعنی اگر ارتباطات به مقدار زیاد یا برعکس، به مقدار بسیار کم، برقرار گردد، زمینه افزایش تعارض فراهم می شود. ظاهرا” افزایش ارتباطات تا نقطه معینی سازنده است ، و از آن نقطه به بعد هر قدر ارتباطات بیشتر شود ، زمینه تشدید تعارض بیشتر فراهم می شود.(علوی ،1382 ،84)

 

(2-2-11-1-2) ساختار : تضاد و تعارض بین دو فرد زمانی دارای ماهیت ساختاری است که واژه ساختار دربرگیرنده متغییر های زیر باشد: اندازه یا بزرگی گروه، میزان تخصصی بودن کارهایی که به اعضای گروه محول می شود، مرز مسئولیت ها و وظایف ، سازگاری هدف عضو با گروه، شیوه یا سبک رهبری ، سیستم پرداخت حقوق و پاداش و میزان وابستگی گروه ها به یکدیگر. نتیجه تحقیقات نشان میدهد که اندازه یا بزرگی گروه وتخصصی بودن کاری که باید انجام شود به عنوان نیروها یا عواملی عمل میکنند که موجب تشدید تعارض می گردند. هر قدر گروه بزرگتر و هر قدر کارهایش تخصصی تر باشد ، احتمال بروز تعارض بیشتر خواهد شد. همچنین هر قدر حدود و مرز مسئولیت ها و وظایف مبهم تر باشد، احتمال بروز تعارض بیشتر خواهد شد.وجود یک چنین ابهامی در تعیین مرز مسئولیت ها و نامشخص بودن وظیفه ها موجب بروز نزاع وکشمکش (بین اعضای گروه) برسر کنترل منابع و حوزه میشود.گروههای موجود دردرون سازمان هدف هایی گوناگون (و احتمالا” ضد و نقیض) دارند. برای مثال، دایره خرید همواره می کوشد تا موارد مورد نیاز را با قیمتی پایین و به موقع خریداری نماید ، در حالی که هدف دایره بازاریابی این است که محصولات و تولیدات را به فروش رساند و میزان درآمد را بالا ببرد ، دایره کنترل کیفیت می کوشد تا کیفیت محصولات را بهبود بخشد و اطمینان حاصل کند که محصولات سازمان طبق استاندارد هستند و واحد تولید در پی بهبود عملیات است و می کوشد تا جریان تولید را به صورتی پایدار و ثابت درآورد. گوناگونی هدف های گروه ها یکی از منابع اصلی تعارض است. در آنجا که گروه ها در درون سازمان درصدد تامین هدف های متضاد برمی آیند(مثل دایره فروش و دایره اعتبارات)، امکان بسیار زیادی برای بروز تعارض وجود دارد.(نجفی، 1385، 56)

مدارکی در دست است که نشان می دهد سبک یا شیوه ای که مبتنی برکنترل شدید باشد (یعنی شدت عمل به خرج دادن و به صورت دائم ودقیق بر رفتار دیگران نظارت کردن) موجب تشدید تعارض می شود، ولی این مدارک چندان قوی نیستند. اگر به مسأله مشارکت توجه زیادی شود یا آن را بیش از حد مورد تأکید قرار دهند ،تعارض تشدید می گردد. نتیجه تحقیقات نشان می دهد که همبستگی بین مشارکت واعضای گروه بسیار بالاست و ظاهرا” این بدان علت است که مشارکت موجب تشدید اختلافات می شود. همچنین نتیجه تحقیقات نشان می دهد که سیستم پاداش موجب بروز تعارض خواهد شد، البته اگر سود یک نفر به هزینه یا ضرر دیگری تمام شود. (Robbins,2006, 791)

 

(2-2-11-1-3) متغییرهای شخصی : آیا هرگز با کس یا کسانی روبرو شده اید که از همان برخورد اول از آنها خوشتان نیامده باشد؟ کسانی که با بیشتر پیشنهادهای آنها مخالفت کرده اید، حتی از لحن حرف زدن وآهنگ صدایشان رنج برده اید.ما معمولا” با چنین افرادی روبرو می شویم.امکان زیادی هست که در محل کار هم با چنین افرادی برخورد کنیم. بنابراین منبع شخصی به عنوان یکی از منابع تضاد وتعارض عبارتست از سیستم ارزشی شخص و ویژگی های شخصیتی او درمقایسه با ارزش ها و ویژگی های شخصیتی دیگر.

(فیاضی ،1388 ،96)

نتیجه تحقیقات نشان می دهد که برخی از شخصیت ها موجب بروز تعارض می شوند؛ برای مثال افرادی که بیش از اندازه خودکامه هستند، اندیشه جزمی دارند و از نظر مناعت طبع در سطح بالایی نیستند. متفاوت بودن سیستم های ارزشی از مهم ترین متغییرهایی است که در فرایند تحقیق و مطالعه بر روی تعارض اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته و به دست فراموشی سپرده شده است.برای مثال اختلافات ارزشی می توانند مسایلی چون تعصب ، عدم توافق در مورد نقش فرد در گروه و میزان پاداش متناسب برای شخص ، یا قضاوت در مورد مفید بودن این تحقیق را به بهترین نحو توجیه کنند.اختلاف در سیستمهای ارزشی از جمله منابع مهمی هستند که زمینه های بالقوه ای را برای بروز تعارض فراهم میآورند.(پیرزاده ، 1389 ،38)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.