فرآیند ارزشیابی:/پایان نامه مدیریت سرمایه بر ثروت سهامداران

دانلود پایان نامه

فرآیند ارزشیابی

فرآیند ارزشیابی شامل مراحل زیر است:

شناخت شرکت: این مورد شامل ارزیابی صنعت، موقعیت رقابتی شرکت در صنعت و استراتژی شرکت است. تحلیلگر مالی، از این اطلاعات به همرا گزارش‌های مالی شرکت، برای پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت استفاده می‌کند.

پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت: فروش، سود و موقعیت مالی آتی شرکت

انتخاب مدل ارزشیابی

محاسبه ارزش شرکت

 

تئوری ارزش، چارچوبی مشترک برای ارزشیابی تمام سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم می‌کند، کاربردهای مختلف این تئوری، ارزش‌های برآوردی متفاوتی را برای راه‌کارهای سرمایه‌گذاری به دلیل جریان‌‌های پرداخت مختلف و ویژگی‌های اوراق بهادار به وجود می‌آورد که بر اساس آن سرمایه‌گذاری در یک دارایی مالی می‌نماید (رهنمای رودپشتی و صالحی، 1389).

 

2-10-3) اصول تئوری ارزشیابی

چهار اصل اقتصادی مهم وجود دارد که بر ارزشیابی در زمینه‌های مختلف تاثیرگذار است و به شرح زیر می‌باشند:

الف) اصل رویکردها

این اصل بیان می‌کند که در هر انتقال مالکیت، هر دو طرف معامله رویکردهای برای انجام معامله دارند. این اصل به این معنی نیست که همه رویکردها دارای مطلوبیت مساوی هستند، بلکه نشان‌دهنده‌ای است که یک فروشنده اجباری برای فروش به یک خریدار خاص ندارد و خریدار نیز مجبور به خرید از یک فروشنده خاص نیست.اگر این اصل نباشد مفهوم ارزش منصفانه بی‌معنا خواهد بود.

ب) اصل جایگزینی

این اصل بیان دارد که خریدار عاقل در زمان خرید دارایی هیچ‌گونه وجهی اضافه‌تر بر بهای تمام‌شده تولید مجدد آن تسهیلات مشابه آن پرداخت نمی‌کند. ساده‌ترین توصیف بر ای این اصل، در ارزش ماشین آلات و تجهیزات بیان می‌شود.

کاربرد این اصل برای کل واحد اقتصادی بسیار مشکل‌تر است. زیرا برآورد بهای تمام‌شده آن مستلزم تعیین ارزش جایگزینی کل واحد اقتصادی است که کار بسیار پیچیده‌ای است. مبنای اصل جایگزینی، استفاده از رویکرد هزینه در ارزشیابی[1] است.

ج) اصل جانشینی

این اصل، مفهوم بسیار بااهمیتی در ارزشیابی است. این اصل بیان می‌کند که تعیین ارزش دارایی بر اساس بهای تمام‌شده دارایی که جانشینی مشابه و مطلوب برای آن است صورت می‌گیرد. برای نمونه، دو واحد اقتصادی را در نظر بگیرید که اندازه یکسان، تعداد کارکنان هم‌اندازه، عایدات مشابه و … داشته باشند.

د) اصل منافع آتی

اصلی است که ارزش دارایی را بر اساس مزایای اقتصادی آینده پیش‌بینی‌پذیر یا کنترل‌پذیر برای مالکان بیان می‌کند. از این دیدگاه، ارزش واحد اقتصادی، معادل ارزش فعلی همه مزایای اقتصادی آینده به‌دست‌آمده در نتیجه مالکیت آن واحد اقتصادی است

[1] Cost Approach to Valuation

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.