عملكرد زنجيره تأمين،پایان نامه درمورد بهبود عملكرد زنجيره تأمين

دانلود پایان نامه

زنجيره تأمين شامل شبكه اي از مشاركت كنندگان  و كانال هاي مختلف عمليّاتي از برون و بيرون سازمان است كه روي مطلوبيّت ستاده هاي زنجيره تأمين تأثير مي گذارند.(  Dego yang , 2006 , p 43).

ü  يك زنجيره تأمين شامل دو يا چند سازمان  است كه از نظر قانوني از هم جدا بوده  و توسط جريان هاي مواد ، اطلاعات ، مالي به هم مرتبط هستند. اين سازمان ها مي توانند شركت هايي باشند كه قطعات ، اجزاي تشكيل دهنده  و محصولات نهايي توليد مي كنند  و حتي فراهم كنندگان خدمات لجستيك  و خود مشتري ( نهايي ) را نيز در بر مي گيرند ( استدلر و كيلگر ، 1385 ، ص 17 ).

  • زنجيره تأمين شامل شبكه اي از تسهيلات و روش هاي توزيع است كه نقش تدارك  و تهيّه مواد ، حمل و نقل اوليّه  و محصولات نهايي  و رساندن اين محصولات به دست مشتريان را ايفا مي كند      (  papogeergios,2009, p 1933).
  • يك زنجيره تأمين طوري همه اين فعاليّت ها را هماهنگ مي كند كه مشتريان بتوانند محصولاتي با كيفيّت بالا و خدمات قابل اطمينان در حداقل هزينه به دست آورند.(شاكريان ، 1391، ص15).

بنابراين يك زنجيره تأمين از يك شركت  و مشتريان  و تأمين كنندگان آن شركت تشكيل شده است . اين مجموعه ، گروهي اوليّه  و پايه اي از اعضاء است كه زنجيره تأمين ساده اي را ايجاد  مي كند . در زنجيره هاي تأمين گسترش يافته  سه نوع ديگري از اعضاء وجود دارند. نخست اينكه در ابتداي اين زنجيره هاي تأمين ، تأمين  كننده يك تأمين كننده  و يا تأمين كننده آغازين  و دوّم اينكه در انتهاي زنجيره ، مشتريِ مشتري  و يا مشتري نهايي قرار دارند . در نهايت هم اينكه دسته كاملي از شركت ها كه به يكديگر خدمت دهي مي كنند نيز در اين زنجيره ها وجود دارد. اين شركت ها ، خدماتي همچون  امور تداركات ، مالي ، بازاريابي  وتكنولوژي اطلاعات را ارائه مي دهد ( هوكس ، 1387 ، ص 25 ).

 

2-1-4  عملكرد زنجيره تأمين[1]

متغير وابسته در اين تحقيق عملكرد زنجيره تأمين مي باشد. بهبود مستمر عملكرد در يك زنجيره تأمين پويا براي اكثر تأمين كنندگان  و خرده فروشاني كه در پي كسب و تداوم رقابت پذيري هستند به يك موضوع مهم تبديل شده است . همچنين كنترل و بهبود عملكرد زنجيره تأمين به يك وظيفه پيچيده تبديل شده است. يك سيستم مديريت عملكرد پيچيده شامل طيف گسترده اي از فرآيند هاي مديريتي نظير شناسايي معيار ها ، تعريف اهداف ، برنامه ريزي ارتباطات ، نظارت ، گزارشدهي  و بازخور است ( Cai & Lio, 2009 ,p 512).

در زمینه زنجیرۀ تأمین پویا، بهبود مداوم عملکرد برای اغلب تهیه کنندگان، تولید کنندگان و خرده فروشان مرتبط، به منظور تقویت رقابت یک موضوع حیاتی است.
زنجیرۀ تأمین مورد استفاده در شرکت ها( نظیر شرکت های Dell ، wal- mart ، Samsung ، Toyota، Lenoro ، Gome و ….) ، در عمل از ابزارهای مدیریت عملکرد متفاوتی برای حمایت از استراتژی های زنجیرۀ تأمینشان استفاده می کنند.
نظارت و بهبود عملکرد زنجیرۀ تأمین باعث افزایش یک پیچیدگی وظیفه شده است.
(Shphard et al,2006,p:248 ).معيار هاي متنوّعي در ارزيابي عملكرد و ارزيابي بهبود اثر بخشي در چهار زمينه طبقه بندي شده اند : كيفيّت ، زمان ، هزينه و انعطاف پذيري. از اين گذشته ، آنها برپايه كمّي  يا كيفي بودن هزينه  اي و غير هزينه اي بودن و تمر كز  بر سطوح فني / عمليّاتي / استراتژيك  و فرآيند هاي زنجيره تأمين نيز طبقه بندي مي شوند(Cai & Lio, 2009 ,p543 ) .

بهاتناگار  و اس سوهال (2006) معيار هاي عملكرد زنجيره تأمين را به شرح زير نام برده اند :

(Bhatnagar & S.sohal, 2003, p 446)

üزمان تأخير :

مقياس مدّت  تحويل سفارش ، از نقطه نظر مشتري ، ميانگين فاصله زماني موعد سفارش تا موعد دريافت محموله (ارسالي ) توسط مشتري مي باشد ( استدلر  و كيلگر ، 1385 ، ص 77).

ü موجودي :

موجودي در كل زنجيره تأمين پخش است  و همه چيز از مواد اوليّه  و قطعات در جريان ساخت گرفته تا محصولات نهايي  را شامل مي شود . موجودي ها توسط سازندگان ، توزيع كنندگان  و خرده فروشان نگهداري مي شود.(هوكس ، 1387 ، ص 24 ).

ü زمان رسيدن به بازار :

زمان رسيدن به بازار عبارت است از فاصله زماني ميان شكل گيري ايده ي طرح محصول  تا ارائه محصول به مشتري است (برلون و ديگران ، 1383 ، ص 108 ).

ü كيفيّت :شاخص هاي بيانگر مطابقت مشخصات محصول يا خدمت با نيازمندي ها  و انتظارات مشتري ( رباني و ديگران ، 1384 ، ص 3 ).

 

 

ü خدمت به مشتري :

به گفته وارن هاسمن استاد دانشگاه استنفورد ” خدمت يعني به توانايي در پيش بيني بر آورده كردن تقاضاي مشتري از طريق محصولات خاص هر شخص و تحويل به موقع بر مي گردد” (هوكس ، 1387، ص 158 ).

ü انعطاف پذيري:

انعطاف پذيري توانايي عكس العمل  و تغيير با حداقل جريمه در زمان ، هزينه  و عملكرد تعريف شده است (  senhacy,2006, p 476 ).

 

[1] Supply chain performance

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.