عدالت سازمانی//پایان نامه درباره عدالت و رفتار سازمانی

دانلود پایان نامه

عناصر کلیدی رفتار شهروندی

رفتار شهروندي سازماني از رفتارهاي فرانقشي،كارآمد و اجتماعي مدار است. عناصر كليدي رفتار شهروندي سازماني عبارتنداز:

  • رفتاري است، فراتر از آنچه كه رسماً به وسيله سازمان ها مشخص شده است
  • كاملاً اختياري است
  • مستقيماً به وسيله ساختار رسمي سازمان تأييد و پاداش داده نمي شود
  • براي موفقيت و عملكرد سازمان بسيار مهم و ضروري است (اله توکلی، عابدی، صالح نیا، 1388).

 

2-2) عدالت سازمانی

2-2-1) مقدمه عدالت

عدالت يک مفهوم انتزاعي و بسيار پيچيده است که به معناي عدم تبعيض و رعايت منصفانه تفاوتهاست. يکي از آرزوهاي همه ي انسانها از ديرباز تاکنون، اجراي اين مفهوم در جامعه بوده است و مکاتب گوناگون راه کارهاي مختلفي براي استقرار و تبيين آن بيان داشته اند، به گونه اي که مبعوث شدن پيامبران و تشريع اديان با هدف تحقق مفهوم عدالت در زندگي انسانها بوده است و در دين مبين اسلام نيز زيربناي تمام اصول عدالت است. به اين ترتيب، مي توان گفت عدالت و استقرار آن به عنوان يک نياز براي تمام جوامع انساني و در تمام طول تاريخ مطرح است. يکي از مؤلفه هاي عدالت، عدالت سازماني است که براي توصيف نقش عدالت درسازمان ها به کار ميرود و در بر دارنده ي حيطه هاي توزيعي، رويه اي و تعاملي است (مردانی حموله، ابراهیمی، مستغاثی و تقوی لاریجی، 1392).

عدالت به عنوان یک نیاز اساسی براي زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. به طوري که اساسی ترین معرفت در ادیان آسمانی، شناخت خداوند به عنوان به پادارنده عدل و امرکننده به عدل است که اساس رابطه انسان با خدا نیز، هست (دهقانیان، صبور و حجتی، 1392).

عدالت از زیباترین، مقدس ترین و عالی ترین واژه ها در قاموس تمدن بشری محسوب می گردد و رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره ای از ضروری ترین امور به شمار می رود (حسینی، فتحی و دهقان، 1391).

 

2-2-2) تاریخچه عدالت سازمانی

عدالت و استقرار آن به عنوان يک نياز اساسي براي گروه هاي انساني، همواره در طول تاريخ و در اديان مختلف مطرح بوده است. عدالت در دين اسلام نيز مفهومي گسترده دارد. از ديدگاه اسلام به ويژه از منظر نهج البلاغه،  اصول و مباني عدالت را بايد در تشريع عادلانه، تنظيم و مديريت عادلانه، قضاوت و دادرسي عادلانه، پاداش وكيفر عادلانه و در نهايت زندگي متعادل در ابعاد فردي و اجتماعي جستجو نمود. اما براي توصيف نقش عدالت در رابطه با موقعيت هاي شغلي، از اصطلاح عدالت سازماني

استفاده مي شود. رعايت عدالت در سازمان ها يکي از مهم ترين عوامل موثر در بقا و پايداري سازمان و کارکنان آن است، به طوري که مديران با تکيه بر عدالت و رعايت آن مي توانند موجبات ماندگاري کارکنان در سازمان و در نهايت موفقيت آن را فراهم کنند (امین بیدختی و مردانی، 1393).

واژه عدالت سازمانی اولین بار توسط گرینبرگ[1] در سال 1987 مطرح شد . به نظرگرینبرگ، عدالت سازمانی با ادراك کارکنان از انصاف کاري در سازمان مرتبط است .به بیانی دیگر این نظریه احساس افراد را درباره منصفانه بودن نحوه رفتار با خودشان و دیگران طبقه بندي و تشریح می کند. احساسی که براي اثربخشی عملکرد سازمان ها و نیز رضایت افراد در سازمانها ضرورت دارد. « کروپانزانو »[2] عدالت سازمانی را به مثابه یک جستار روان شناختی درنظر میگیرد که روي ادارك از انصاف در محیط کاري تأکید دارد (دهقانیان، صبور و حجتی، 1392).

با وجود اينكه مطالعات اوليه در مورد عدالت به اوايل دهه 1960و كارهاي جي استيسي آدامز[3] برمي گردد، با اين حال بيشتر مطالعات درباره عدالت در سازما نها از سال 1990 شروع شدند. كاراش و اپكتور در سال 2001 تحقيقاتي را انجام داده و دراين تحقيقات به دنبال تعيين منابع يا كانون هاي عدالت بوده اند؛ به اين معنا كه چه چيزي را يا چه كسي را كاركنان عامل بي عدالتي در سازمان مي دانند(فانی، دانایی فرد و زکیانی، 1392).

در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه عدالت سازمانی  ابتدا توسط گرینبرگ  به کارگرفته شد. به نظرگرینبرگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است. تحقیقات نشان داده اند که فرایندهای عدالت، نقش مهمی را در سازمان ایفاء می کنند و این که برخورد با افراد در سازمان ها چطور ممکن است باورها، احساسات، نگرش ها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آن ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرا نقش آن ها می‎شود (دوستار و اسماعیل زاده، 1392).

[1] Grinburg

[2] Kropanzano

[3] G stici adamz

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.