سنجش سرمایه فکری:/پایان نامه درباره سرمایه فکری

دانلود پایان نامه

سنجش سرمایه فکری و مدل های توصیفی آن

همان طور که اقتصاد بیشتر به سمت دانش و دانایی در حرکت است پارامترهای رشد اقتصادی نیز از مدیریت کارایی به سوی مدیریت دانش در تغییرند. از این رو به منظور مدیریت اثربخش سازمان ها در محیط امروزی، نیاز به مدل های سنجش فکری بیش از پیش احساس می شود.

به طور کلی مدل های توصیفی پیشنهاد شده برای سنجش سرمایه فکری را می توان در چهار دسته تقسیم بندی نمود:

  1. مدل های مستقیم سرمایه فکری (DIC)
  2. مدل های بازده دارایی ها (ROA)
  3. مدل های ارزش گذاری بازار (MCM)
  4. مدل های کارت امتیازی (SC)

که در ادامه هریک از این مدل ها را به اختصار توضیح داده شده است.(,2012 et al     (Ramat

  • مدل های مستقیم سرمایه فکری

این روش پیچیده ترین اما دقیق ترین ابزار اندازه گیری سرمایه فکری است. تاکید این روش اندازه گیری تارزش سرمایه فکری ابتدا بر شناسایی اجزای مختلف آن و سپس ارزیابی هر یک از این اجزا قرار گرفته است.( .(Chan,2009اجزای آن عبارتند از براورد ارزش پولی دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری، به وسیله شناسایی عناصر مختلف تشکیل دهنده  انها، طبق این روش ها یک بار ارزش عناصر به صورت تک به تک محاسبه می شود و سپس، مجموعه ارزش طبقات مختلف آنها بیانگر ارزش دارایی است.(مهرمنش و امینی،1391)

عیب اصلی این روش در ضرورت شناسایی تعداد زیادی از اجزا و اندازه گیری و یا ارزش گذاری هر یک از آنها می باشد که موجب پر هزینه و پیچیده شدن این روش می گردد.( Kamath,2007)

 

  • مدل های بازده دارایی ها

محاسبه میانگین سودهای قبل از مالیات چند سال شرکت و تقسیم آن بر میانگین دارایی های مشهود شرکت در ان سال ها نتیجه این محاسبه را نرخ بازگشت دارایی ها می نامند که سپس با میانگین صنعت مقایسه می شود. تفاضل این دو رقم در میانگین دارایی های مشهود ضرب می شود تا میانگین درامدهای سالانه حاصل از دارایی های نامشهود به دست آید. در مرحله بعدی این میانگین درامد به دست امده بر میانگین وزنی هزینه سرمایه یا نرخ بهره تقسیم می شود تا از طریق براوردی از ارزش دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری حاصل شود.

 

  • مدل های ارزش گذاری بازار

محاسبه کردن اختلاف بین ارزش بازار شرکت( بر مبنای قیمت بازار سهام)و حقوق صاحبان سهام تعدیل شده در نتیجه تورم  یا بهای جایگزینی به ینوان ارزش سرمایه فکری یا دارایی های نامشهود در نظر گرفته می شود.

 

  • مدل های کارت امتیازی

این روش ها بر مبنای شناسایی عناصر مختلف دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری و شاخص ها و مقیاس های به دست امده بر اساس کارت امتیازی و گزارش انها به صورت گراف استوارند. این روش ها شبیه روش های مستقیم سرمایه فکری هستند تنها تفاوتشان در این است که در روش های کارت امتیازی براوردی از ارزش پولی دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری صورت نمی گیرد. .(مهرمنش و امینی،1391)

این روش، ابزاری را جهت ایجاد ثبات در استراتژی های آینده شرکت به دست می دهد. این روش، شرکت ها را قادر می سازد تا نتایج مالی را همزمان با نظارت و کنترل در ایجاد ظرفیت ها و اکتساب دارایی های ناملموسی که به آنها برای رشد در آینده نیاز دارند، دنبال کنند. این شیوه بیانگر نوعی کمبود جدّی در سیستم های مدیریت سنّتی و ناتوانی آنها در مرتبط نمودن استراتژی بلندمدت شرکت با فعّالیت های کوتاه مدت آن میباشد. این روش گذشته و حال شرکت را با آینده اش مرتبط می نمایند و ابزاری در اختیار مدیریت شرکت قرار می دهد تا استراتژی های گوناگونی را برای شرکت تعریف و آنها را کنترل نماید. این روش همچنین شرکت را قادر میسازد تا نتایج مالی اش را تحلیل نموده و استراتژی شرکت را اجرا نماید.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.