سبک سمبولیسم در برندسازی:/پایان نامه درباره شعار تبلیغاتی بانک

دانلود پایان نامه

. سبک سمبولیسم[1]  در برندسازی:

اصل کلمه سمبل (نماد)، سومبولون[2]  یونانی است که به معنی به هم چسبانیدن دو قطعه مجزا است. سمبولیسم در لغت به معنای رمزگرایی و نمادگرایی است. سمبولیسم، جنبشی نا محسوس در هنر است که در دهه های 1880 و 1890 در ارتباطی نزدیک با جنبش ادبی سمبولیستی در شعر فرانسه شکل گرفت.ایم جنبش واکنشی بود به اهداف طبیعت گرایانه مکتب امپرسیونیسم و نیز به اصول رئالیستی که توسط نقاش رئالیست ، کوربه[3] وضع شده بود. سمبولیسم واقعیت محض را مبتذل و ناچیز می شمارد و مدعی است که باید واقعیت را به شکل سمبول(نماد)، و یا شناخت درونی هنرمند، از آن واقعیت ارائه کرد. سمبول سازی و اندیشه سمبولیک از زمان های بسیار دور رواج داشته ، ولی بیشترین کاربرد آن در نام و نشان سازی و نام گذاری محصولات و ایده هاست. در این سبک برای تبلیغ یک کالا سعی می شود ، احساسی که از آن کالا و خدمت یا ایده به صورت یک نماد یا نشانه بیان می شود، به نمایش گذاشته شود. این سبک به شدت در نشان ها، آرم های شرکت ها ، بسته بندی ها و سایت های اینترنتی کاربرد دارد.

نماد گرایان بر این باور هستند که تجسم عینی، کمال مطلوبی در هنر نیست ، بلکه باید انگاره ها را به مدد نمادها القا کرد. بر این اساس آنان عینیت را رد می کنند و بر ذهنیت تاکید می کنند. در برندسازی نیز سعی می شود کل آمیزه بازاریابی یا مزیت رقابتی یک محصول به صورت نمادی آشنا و احساس برانگیز نشان داده شود(خویه و دیگران،1391،.210-214)

 

2-4-3-14 . سبک کوبیسم [4]در برندسازی:

سبکی در نقاشی که پیکاسو[5] و براک [6] در سال 1907 ابداع کردند و گریس[7] و لژه[8]  و دیگران آن را ادامه دادند.این سبک اولین روش نو و پیشرو و خلاق در قرن بیستم بود و مبنایی برای بقیه سبک های انتزاعی رایج در این دوره شد. در واقع این سبک در برابر تاکیدهای امپرسیونیسم بر ادراک محض بصری از موضوع به پا خاست. این سبک مخاطبان خاصی می خواهد که بتوانند درک و دید خاص بشری داشته باشند و در مورد کالاهایی که خریداران آن مخاطبان عامی هستند این سبک توصیه نمی شود. چون بیشتر نام و نشان ، صحنه ها و تصاویر سبک کوبیسم، انتزاعی و دور از واقعیت به نظر می رسد . در واقع ، کوبیسم هنر انتزاعی است.

هانری ماتیس[9]  نخستین کسی بود که نام کوبیسم را به این سبک اطلاق کرد و دلیل این نامگذاری این بود که چون نقاش سبک کوبیسم تصویر مورد نظر خود را به صورت اشکال هندسی نمایش می دهد، معمولا تصاویر مکعب شکل در نقاشی آنان دیده می شود و عبارت کوبیسم نیز مرکب از کلمه «کوب» به معنای «مکعب» است .

در بازاریابی یا برندسازی کوبیسمی باید نگرشی خردگرانه بر سازمان و کالاها و خدمات داشت. یعنی بتوان از زوایای مختلف مزیت ها و آمیزه بازاریابی را با پیام های چندوجهی انتقال داد. برای مثال بتوان هر یک از مزیت های کالای خود را با شیوه ای خاص و با زاویه ای متفاوت طوری که بهترین بازدهی نمایشی داشته باشد نشان داد. نشان دادن تمام ابعاد یک کالا در یک صحنه کار بسیار مشکل و اندیشمندانه ای است که ممکن است برندسازی را بسیار پیچیده کند ، طوری که فقط مخاطبان خاصی آن را درک کنند به همین منظور مدیران تبلیغات از این سبک با احتیاط استفاده می کنند مگر آنکه تاکتیک های برندسازی خاصی را مدنظر داشته باشند.( خویه و دیگران،1391،214-219)

 

2-4-3-15 .کوزموپولیتیسم و برندسازی جهانی:

کوزموپولیتیسم به معنای مکتب «جهان وطنی» است، و بر این اصل استوار است که همه مردم جهان دنیا را وطن خود بدانند. این مکتب توسط دو شاعر و نویسنده فرانسوی ، والری لاربو و پل موران پایه ریزی شده است. در برندسازی نیز هنگامی که نام و نشان برای کل جهان به طور هماهنگ و ثابت در نظر گرفته شود، یادآور این سبک است. در این سبک برندسازی سعی می شود تا بازار هدف کل جهان باشد و نام و نشان طوری باشد که تمام مردم جهان بتوانند برداشت یکسانی از آن داشته باشند.اهمیت این مساله بیشتر در برندسازی اینترنتی، برندسازی الکترونیکی و تبلیغ در رسانه های فراگیر جهان بیشتر آشکار می شود . زیرا دیگر با مخاطبان خاصی طرف نیستیم بلکه مخاطبان ما کل جهان است که با توجه به این مساله باید برندسازی صورت پذیرد.( خویه و دیگران،1391،219-220)

 

2-4-3-16 . سبک اسپاسیالیسم[10] در برندسازی:

این جنبش در سال 1947 توسط لوچوفونتانا در میلان بنیان گذاشته شد.این سبک از یک هنر فضایی سخن می گوید.در این سبک برندسازی، فضایی توهمی، حقیقی و ماورائی ، کالا و خدمات نشان داده می شود و از اتحاد علم و هنر برای فرافکندن رنگ، فرم و صدا در یک فضای خاص با استفاده از فناوری های روز مانند لامپ های لیزری و نوری یا تکنیک های تصویری استفاده می شود. در این نوع برندسازی از اشکال ، احجام و تصاویر غیرواقعی فضایی در آرم و نشان ها بسیار استفاده می شود به طوری که گویا برند در یک فضای ناآشنا و عجیب و غریب اتفاق افتاده است .( خویه و دیگران،1391،223-224)

 

2-4-3-17 . سبک المنتاریسم[11] در برندسازی:

المنتاریسم از واژه (element) به معنای عنصر گرفته شده است و خود واژه المنتاریسم به معنای عنصرگرایی است.این سبک بیشتر به عناصر هنری تاکید می کند بدین معنی که سعی دارد تا به عناصر اصلی و مبانی خود آن هنر، اثری را خلق کند.برای مثال مبانی هنرهای تجسمی شامل نقطه، خط، سطح، حجم، رنگ و بافت است که متخصصان برندسازی سعی می کنند با استفاده از این عناصر به برندسازی بپردازند.در یک نمونه از آن، فقط با نقطه و خط سعی شده بود، مزیت های کالا یا خدمت نشان داده شود یا تبلیغی که بدون کلام فقط با آهنگ و موزیک مناسب با تم های خاص درصدد رساندن پیام می باشند.( خویه و دیگران،1391،224)

 

2-4-3-18 . سبک بدوی گری[12] در برندسازی:

بدوی گری، به هنر جوامع جدا از تمدن های بزرگ غربی و شرقی اطلاق می شود. مانند هنر پیشاکلمبی، هنر بومیان آفریقایی و در کشور ما، هنر قبایل دور افتاده برخی بخش های کشور. در دهه های اخیر هم نظریه پردازان بازاریابی و هم دست اندرکاران برندسازی برای اجرای شیوه های کاملا خلاقانه و ابتکاری در بازاریابی و برندسازی از واژه ها، کلمات، لحن، گفتار، رسم و رسومات، رفتارها و شیوه های زندگی آنان الهام گرفته و در شیوه های برندسازی و بازاریابی خود از آنان استفاده می کنند. به این شیوه های بازاریابی بدوی و یا در حوزه برندسازی ، برندسازی بدوی می توان اطلاق نمود.( خویه و دیگران،1391،225-226)

 

2-4-3-18 . سبک پاپ آرت[13] در برندسازی:

یکی از جنبش های بصری است که در سال 1960 تحت تاثیر آثار فرهنگ مردمی، همگانی و کوچه بازاری پدیدار شد و به شدت در برندسازی و تبلیغات مورد توجه و استفاده قرار گرفت. که به آن می توان بازاریابی کوچه بازاری و یا برندسازی کوچه بازاری اطلاق کرد.عناصر، زبان، موسیقی، خط، نام و نشان بیان و هر چیز دیگری که در فرهنگ کوچه بازاری وجود دارد، در این نوع نامگذاری، هنرمندانه به کار گرفته می شود. در ضمن در این سبک، ترکیبی از شیوه های نقاشی، مجسمه سازی و مواد صنعتی با هم به کار می رود. استفاده از نام و نشان شخصیت های معروف مردمی نیز در این سبک بسیار رایج است.( خویه و دیگران،1391،226-227)

 

[1] Symbolism

[2] Sumbolon

[3] Gustave Courbet

[4] Cubism

[5] Picasso

[6] Braque

[7] Gris

[8] Leger

[9] H.Matisse

[10] Spacialism

[11] Elementarism

[12] Primitivism

[13] Pop Art

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.