سازمان تجارت جهاني:پایان نامه درمورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه

گات تحت عنوان تجارت و توسعه، امتيازات ويژه‌اي براي جذب ممالك در حال توسعه در نظر گرفته شده است كه مهمترين آنها عبارتند از:

الف- ممالك توسعه يافته صنعتي پذيرفته اند كه در برابر ممالك در حال توسعه از اصل مساوي بودن و متقابل بودن امتيازات كه از اصول اوليه حاكم بر مذاكرات گات است، صرف نظر كنند. و با كاهش يا حذف موانع بر سر راه صادرات ممالك در حال توسعه از امتيازات و تعهدات متقابل مساوي چشم پوشي نمايند.

ب- ممالك در حال توسعه حق دارند سياستهاي توسعه اقتصادي خود را در جهت ايجاد تعادل و ارتقاء سطح زندگي مردم اعمال نمايند و توسعه اقتصادي اين ممالك در جهت اهداف گات شناخته شده است.

پ- ممالك در حال توسعه مي‌توانند و حق دارند سياستهاي تعرفه اي خاص (حمايتي) براي تأمين و يا حفظ صنايع خاص خود اعمال نمايند.

ت- كشورهاي در حال توسعه حق دارند براي حفظ تعادل در موازنه پرداختها، محدوديتهاي مقداري     (برخلاف مقررات گات) بر واردات داشته باشند.

ث- دادن فرصت زماني بيشتر و يا گرفتن امتياز كمتر از ممالك در حال توسعه، در توافقهاي دور اروگوئه در مورد محصولات كشاورزي، حذف سوبسيد ها، حذف كمكهاي دولتي، در مورد حمايت از اموال معنوي و در مورد كلية امور مربوط به بخش خدمات (بانكداري، بيمه، توريسم، حمل ونقل) يا معافيتهاي خاص براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده و يا به آنها اجازه داده شده است كه امتياز كمتري در هر مورد واگذار كنند و يا مدت بيشتري براي اجراي تعهدات خود داشته باشند.(رشيدي ،1374، شماره 11)

 

2-2-12) ايران و سازمان تجارت جهاني

موضوع عضويت ايران در موافقتنامه تعرفه و تجارت ( گات) از سال 1338 مورد مطالعه قرار گرفت و دو نفر از ايران به عنوان عضو ناظر در كنفرانس بين المللي گات شركت كردند و متعاقب آن مطالعات كارشناسي شوراي عالي اقتصاد در اين زمينه شروع شد. بعد از انقلاب اسلامي ‌موضوع عضويت ايران، زمينه اختلاف ميان موافقان و مخالفان الحاق بود و كميته هاي مختلف در دستگاههاي اجرايي مختلف و نهادهاي ديگر از جمله وزارت بازرگاني، وزارت امور خارجه و مجلس شوراي اسلامي، موضوع امتيازات و يا به عكس زيانهاي ناشي از اين الحاق را به بحث و بررسي و نقد و انتقاد گذاشتند. ليكن در حال حاضر تمامي‌اين مباحث با انحلال گات و تأسيس سازمان تجارت جهاني منتفي شده است و موضوعيت ندارد.

در حال حاضر ايران در منطقه اي قرار دارد كه تقريباً همسايگانش قبلاً عضويت و يا عضويت ناظر گات را داشته اند و يا اينكه به صورت عضو سازمان تجارت جهاني درآمده اند. از سوي ديگر تمام شركاي تجاري اروپايي ايران سالها است كه عضو گات هستند و اعضاي اصلي سازمان تجارت جهاني به شمار مي‌روند.

با توجه به اينكه كشورهاي عضو سازمان جهاني 95 درصد حجم تجارت را به خود اختصاص داده اند و از طرفي، بيش از 90 درصد از تجارت خارجي ايران با كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني انجام مي‌شود، مسلماً براي اينكه ايران از انزواي اقتصادي خارج شود، ضرورت پيوستن ايران به اين سازمان اجتناب ناپذير است.( سواديان، 1379، 5)

2-1-12-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني

در تاريخ 5 خرداد 1384 ( 26مه سال 2005 ميلادي) در نشست شوراي عمومي‌سازمان تجارت جهاني كه تصميمات 148 كشور عضو آن به صورت اجماع اتخاذ مي‌شد،آمريكا براي نخستين بار آغاز مذاكرات در مورد عضويت ايران در  WTO را وتو نكرد. ايران نخستين بار در دومين سال تأسيس سازمان تجارت جهاني ( تيرماه 1375، ژوئيه 1996) خواستار پيوستن به سازمان تجارت جهاني شد و در ماه مه 2001 ميلادي نخستين بار نامزدي آن براي اين عضويت مطرح  گرديد. اما در نشست‌هاي متعدد شوراي عمومي‌كه از آن پس تشكيل شد، واشنگتن هر بار با استفاده از حق وتو، مانع از آغاز روند عضويت ايران شده بود.

بسياري از هيأت هاي نمايندگي در سازمان تجارت جهاني با انتقاد از مخالفتهاي آمريكا استدلال مي‌كردند كه دادن امكان عضويت ايران در اين سازمان مي‌تواند محركي براي اصلاحات در ايران باشد و به نفع همسايگان آن كشور در خاورميانه تمام شود.

از روز پنج شنبه 5 خرداد ماه 1384، ايران به عضويت ناظر سازمان تجارت جهاني درآمده و در اصل بيست ونهمين كشور عضو ناظر در اين سازمان است.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.