ساختار اکواوژیکی شهرمذهبی-پایان نامه درمورد گردشگری مذهبی

دانلود پایان نامه

گردشگری مذهبی در شهرها و کلان شهرها

1-3-2- ساختار اکواوژیکی شهرهای مذهبی

 

عوامل غیرکالبدی را مي توان جزء تاثيرگذارترين عوامل در ساختار عناصر معماري و فضاهاي شهر دانست و این بدين سبب است كه شهرها بازتاب دهنده عقايد، فرهنگ و معیشت ساكنان خويش هستند. درشکل گيري فضاي شهري از لحاظ مورفولوژی، تأثير قوانين و ارزش هاي برآمده از عوامل زيست محيطي، فرهنگی، معیشتی، اقتصادي، اعتقادی و مذهبي، بر توسعه ساختار معماري و فضاهاي شهری از مواردی است که  نمی  تواند نادیده گرفته شود. در ميان عوامل نام برده تأثير جهان بيني و ارز شهاي اعتقادي یا به عبارتی دين، در شكل بخشيدن به عناصر و ساختار شهرها حائز اهميت بسيار است. پاپلي يزدي به نقل از پرفسور هوفر مي گويد شهر نتيجه ارتباط ميان شش جنبه است: “ساختار اقتصادي (تنوع فعاليت) ساختار اجتماعي (تفاوت طبقات اجتماعي) ساخت كالبدي (طرح ساختمان هاي عمومی) موقعيت جغرافيايي، موقعيت قانوني و حيات سياسي” (پاپلی یزدی،50:1387). امروزه به دلیل پيشرفت علم و صنعت، عامل جغرافيايي نقش محدودتري يافته است ولي ديگر عوامل همچنان مورد توجه واقع مي شوند و نقش دین در سایر عوامل، به خصوص ساختار اجتماعی مشهود است. » ساخت فرهنگي « یکی از دیدگاه هایی که در خصوص علل شكل گيري شهر مطرح است نظریه آمیس راپاپورت 3 از جمله انديشمندان فرهن گگراست. وي ساختار یک مجتمع زيستي را از نظر ويژگي هاي فرهنگي مورد بررسی قرار داده و معتقد است عامل فرهنگي و به ويژه اعتقادات مذهبي مردم، اساس انتظام بخشي به زيستگاه هاي انساني بوده است. او در اين زمينه، مذهب و مقدسات مردم را عامل نظم دهي به سكونتگاه هاي بشر دانسته كه غالباً به شيوه نمادگرايانه صورت مي گرفته است (امینی و منتظرالقائم، 1390).

 

 

 

3-3-2- اقتصاد گردشگری در شهر های مذهبی

 

امروزه گردشگری یکی از پررونق ترین فعالیت های اقتصادی جهان است و به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده اند در کشورهای صنعتی، توسعه گردشگری موجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی ها در اقتصاد می گردد و در کشورهای در حال توسعه فرصتی برای صادرات، تولید ارز و ایجاد اشتغال است. در سال 2007 سفر وجهانگردی با بیش از 898 میلیون نفر گردشگر بین المللی و با ایجاد 856 میلیارد دلار درآمد در سطح جهان توانسته 3/10 درصد از سهام تولبد ناخالص ملی جهان را به خود اختصاص دهد در همان سال وضعیت ایجاد اشتغال در این صنعت با حدود 234 میلیون شغل، به بیش از8/2 درصد از  کل شاغلان به کار در سطح جهان ارتقا یافت. بر طبق مطالعات صورت گرفته تا کنون گردشگران ورودی به شهرها مذهبی از لحاظ کمیت بیشترین گردشگران با انگیزه زیارت اماکن مقدسه و متبرکه بوده و درصد کمی از این گردشگران جهت دیدن اماکن تفریحی و گردشگری بوده است واین خصوصیات اثرات متفاوتی با آنچه گردشگران غیر مذهبی می توانند در زمینه های اقتصادی و اجتماعی بجای بگذارند می باشد علیرغم تعقیرات در سایر عوامل که بر تقاضای گردشگری تاثیر می گزارد تقاضای گردشگری مذهبی ثابت و بالقوه ای برای زیارت اماکن مذهبی وجود داشته است.در واقع بازار گردشگری مذهبی بازاری است که تقاضای آن کم کشش است با این حال اقتصاد گردشگری در شهر های مذهبی به طور محسوسی به بخش گردشگری وابستگی دارد.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.