رويه هاي ترور شخصيت//پایان نامه درباره سبك رهبري مديران

دانلود پایان نامه

بعضي از رويه هاي ترور شخصيت در سازمان

1ـ تحت نفوذ درآوردن عده اي از کارکنان ، با روش هاي گوناگون نظير تشويق و اعطاي امتيازهاي به حق و ناحق ، طرح دوستي هاي کاذب و بالاخره با تهديد به شيوه هاي غير مستقيم براي قبول همه نظريات و شيوه هاي رفتاري مافوق .

2ـ بدگويي از فرد يا افراد خاص در محيط کار يا واحد تحت نظارت خود در برخوردهايي که با  کارکنان ديگر سازمان دارند . همچنين شوخي هاي با بار عاطفي منفي با فرد يا افراد مورد نظر  به منظور کم اهميت و متزلزل نشان دادن موقعيت شخص يا اشخاص مورد نظر در حضور ديگران .

3ـ اتخاذ شيوه رفتاري سرد و بي تفاوت در حضور فرد و بيان سخنان و مطالب ناروا به شيوه هاي مختلف در خلوت به منظور عدم ايجاد فرصت جهت اطلاع از  اين اتهامات و دفاع از خود  توسط شخص موردنظر .

4ـ مي کوشند بدون توجه به صلاحيت ها و توانايي هاي بالقوه و احتمالاً بالاي فرد مورد نظر ، مسئوليت ها و وظايف کم اهميت تر را به عهده او واگذارند . از ارايه هر فرصتي که مي تواند باعث افزايش کارايي و محبوبيت او در سازمان شود ، جلوگيري کنند . احياناً کارهاي سخت و خسته کننده را به عهده او گذارند .

5ـ در حضور او از کارکنان ديگر تعريف مي کنند ، ولي هيچ گاه خدمات و خصوصيات قابل توجه شخص مورد نظر اشاره اي نمي کنند و در مواردي آن چنان رفتاري در پيش مي گيرند که گويي چنين شخصي در سازمان محل کار آنان وجود ندارد .

6ـ مانع از شرکت وي در دوره هاي آموزشي داخل يا خارج از سازمان مي شوند و بدين ترتيب او را از رويدادهاي جديد رشته تخصصي خود باز مي دارند تا شخص مورد نظر آنان فرصتي براي رشد و کسب محبوبيت در سازمان به دست نياورد .

7ـ در فرصتهاي مختلف و ملاقات با روساي خود و حتي ملاقات با بالاترين سطح مديريت سازمان ، مي کوشند تا شخص مورد نظر را اصطلاحاً از چشم آنان بيندازد و چون اين نوع مطالب در فرصت هاي مختلف و در رابطه با مسائل گوناگون براي مقامات مطرح و خودفرد از چنين وقايعي بي اطلاع است و فرصت دفاع  نيز ندارد به تدريج نگرش مديران نسبت به وي تغيير مي نمايد .

8ـ ملاقاتهاي خود را به تماس هاي فردي يا افراد تحت نظارت خود محدود نموده و تا حد امکان مي کوشند در جمع کارکنان خود و خاصه هنگامي که شخص مورد نظر حاضر است ، شرکت ننمايند(ساعتچي 1382 : 102)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.