روش­هاي خوشه­ بندي ،پایان نامه درباره تحليل رفتار مشتريان

دانلود پایان نامه

از انواع روش­هاي خوشه­بندي سلسله مراتبي مي­توان به روش پيوند تکي (Florek et al., 1951) ، روش پيوند کامل، روش متوسط گروه يا پيوند متوسط يا UPGMA[1] (Jain & Dubes, 1988)، روش مرکز يا سنتروئيد (جان و ديگران 2007)، روش ميانه (گاور، 1967) و روش وارد (وارد، 1963) اشاره نمود.

همچنين در بين روش­هاي خوشه­بندي تفکيکي روش­هاي k ميانگين (Macqueen, 1967)، روش k مدويد (Pelleg & Moore, 1999)، روش k مد (Huang, 1998)، روش k احتمال (Wishart, 2002)، روش k پيش­الگو[2] (Huang, 1998)، روش K ميانگين هارمونيک (Zhang, Hsu, & Dayal, 1998)، روش MEC (Rose, Gurewitz, & Fox, 1990)، CLARA و … را مي­توان نام برد.

جدول 2-1 به بررسي پارامترهاي مهم در برخي الگوريتم­هاي خوشه­بندي تفكيكي مي­پردازد (حسين زاده و سلاجقه، 2012).

 

جدول 2- 1 برخي پارامترهاي مهم در الگوريتم­هاي خوشه­بندي تفكيكي

پارامتر

الگوريتم

حساسيت به نويز يا داده­هاي پرت نوع داده متناسب حجم داده­ها جستجوي محلي
k-means زياد داده­هاي عددي مناسب براي داده­هاي حجيم انجام جستجوي محلي
k-mediod کم داده­هاي عددي مناسب براي داده­هاي با حجم کم  
CLARA   داده­هاي عددي مناسب براي داده­هاي حجيم  
k-modes   داده­هاي اسمي   انجام جستجوي محلي
k-prototype   داده­هاي ترکيبي    

 

روش مؤثر و متداول k ميانگين نيز از جمله روش­هاي متداول خوشه­بندي غيرسلسله مراتبي است كه توسط مك كوئين ارائه گرديد (کفاش پور, توکلي و علي زاده زوارم, 1391). در واقع، الگوريتم k ميانگين، پارامتر ورودي K (تعداد خوشه ها) را گرفته و از طريق آن به تقسيم­بندي مجموعه­اي n عضوي         مي­پردازد، به طوري كه شباهت درون خوشه­اي بسيار زياد بوده و شباهت بين خوشه­اي پايين باشد (جانسون و ويچرن, 1379).

روش k ميانگين نسبت به الگوريتم­هاي سلسله مراتبي خوشه­بندي سريع­تر بوده و براي حجم وسيعي از داده­ها به­كار مي­ايد. اين روش براي مجموعه داده­هاي بزرگ، معمولاً سريع­ترين راه خوشه­بندي است (Bin, Peiji, & Dan, 2008) و به گفته كيم و آهِن (Kim & Ahn, 2008) در ميان الگوريتم­هاي خوشه­بندي، روش k ميانگين براي بخش­بندي بازار بسيار رايج است.

[1] UPGMA: unweighted pair group method using arithmetic averages

[2] K-prototypes method

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.