دانش ذهنی-پایان نامه درمورد عملکرد صادراتی شرکتها

دانلود پایان نامه

اهداف استراتژیک:

شرکت ها اغلب دارای اهداف استراتژیک مثل کسب بازار صادراتی و بهبود در صلاحیت و شایستگی های خود هستند. بنابراین، دستیابی به اهداف استراتژیک باید جزیی از مقیاس های ارزیابی عملکرد باشد. دستیابی به مزیت رقابتی می تواند توسط پاسخ به شرایط متغیر و فرصت های محیطی باشد و همچنین می توانند در تمایز و هزینه قرار داشته باشد. فروش یک کالا در سطح قیمتی پایین تر، تمایز محصولات برای مشتری با طراحی بهتر، بسته بندی بهتر می تواند برای مشتری ارزش آفرین باشد. شرکت ها ممکن است به اهداف استراتژیک خود از طریق توسعه خدمات پس از فروش، سرعت انتقال و حمایت تکنیکی دست یابند. با استفاده از مشوق های صادراتی شرکت ها قادر به تطبیق پذیری بهتر با قیمت های بازار بین المللی هستند و از این طریق موقعیت استراتژیک خود را در بازار بهبود می بخشند (Durmusoglu et al, 2012).

2-9-4) اهداف یادگیری سازمانی:

یادگیری سازمانی فرآیند بهبود فعالیت ها و رفتارها و کسب دانش از طریق کارکنان است. قابلیت های شرکت به یادگیری، سازمان ها را تبدیل به محیط کوچکی می کند که از داخل به خارج به یادگیری می پردازد. یکی از عناصر و معیارهای مهم در بازاریابی بین المللی یادگیری است که سازمان می تواند از طریق آن بر اطلاعات بازار دست یابد. راه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد. شرکت های صادرکننده اغلب نیازمند یادگیری در مورد شیوه ی تطبیق پذیری فعالیت های خود با محیط محلی است. یادگیری بین المللی در برگیرنده دانش عملی و ذهنی می باشد (Durmusoglu et al, 2012).

 

2-10) ابزارها و مشوق های صادراتی دولت:

همان گونه که در بخش قبلی بیان شد عملکرد صادراتی به 4 بخش تقسیم می شود.ابزارها و سیاست هایی وجود دارد که بر عملکرد صادراتی شرکت ها تاثیر می گذارد و موجب ارتقاء آن می شود. دولت ها در تمامی کشورها با استفاده از این مشوق ها به دنبال افزایش عملکرد صادراتی شرکت ها هستند. این ابزارها و مشوق ها به طور کلی به شکل دانش ارائه می شود. این نوع از دانش به دو دسته کلی تقسیم می شود:

 • دانش ذهنی
 • دانش عملی

در ادامه به توضیح هر یک از این ها پرداخته شده است:

2-10-1) دانش ذهنی:

دانش ذهنی به طور کلی از طریق روش های استاندارد سازی مثل گزارش تحقیق در مورد بازار بدست می آید. برای ایجاد و حفظ یک موقعیت، صادرک کنندگان به دنبال اطلاعات از جنبه های کلی کشور میزبان مثل اطلاعاتی در مورد سیستم های سیاسی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی و تکنیکی هستند. آنها همچنین به دنبال اطلاعاتی در مورد گرایش های رقابتی و تامین کنندگان می باشند. یکی از راه های کسب دانش ذهنی در مورد محیط خارجی می تواند استفاده از گرایش های رقابتی و تامین کنندگان باشند. یکی از راه های کسب دانش ذهنی در مورد محیط خارجی می تواند استفاده از مشوق های صادراتی باشد. این مشوق ها می تواند دانش ذهنی را در مورد تعداد عوامل صنعتی در بازارهای صادراتی و میزان رشد تقاضا و گرایش های صنعتی بدست دهد (Durmusoglu et al, 2012).

دانش ذهنی در این تحقیق دارای زیرمجموعه های زیر می باشد:

 • ارائه اطلاعاتی در مورد صادرات
 • برگزاری سمینارها
 • مشاوره موردی درباره صادرات
 • معرفی دفاتر صادراتی در کشورهای مهم صادراتی
 • تحقیق در زمینه بازار بین المللی

2-10-2) دانش عملی:

از سوی دیگر، دانش تجربی در ارتباط با کسب و کار خارجی بوده و در بین شرکت ها در جریان است و در واقع دانش عملی یا تجربی یکی از وجوح تمایز بین رویکرد شرکت و کسب دانش در مورد بازار صادراتی است. شرکت ها اطلاعات را از جنبه های مختلف کسب می کنند و دانش خود را را از طریق شبکه های اجتماعی بهبود می بخشند. در طول ملاقات از بازارهای هدف، صادرکنندگان به توسعه ارتباط غیر رسمی و تعاملات اجتماعی می پردازند. این ارتباطات در نهایت منجر به یادگیری سازمانی می شود. مثلا در طول نمایشگاه های تجاری، شرکت ها می تواند در مورد همتاها و رقبای خود اطلاعات کسب کنند و بازارهای خارجی را بشناسند. بنابراین مدیران می توانند بین دانش قبلی و دانش جدید در طول زمان صادرات ارتباط برقرار کنند که در نتیجه به تفسیر بهتر و اثربخش تر از اطلاعات جدید منجر خواهد شد (Durmusoglu et al, 2012).

دانش عملی در فعالیت های صادراتی به طور طبیعی از طریق درگیری با کار و در محیط واقعی کسب می شود. این دانش و تجربه در طول زمان و با استفاده از تداوم در کار صورت می گیرد. دانش تجربی نوعی دارایی موقعیتی محسوب نمی شود بلکه همیشه برای شرکت کاربرد دارد. این تجربه می تواند همچون شمشیر دولبه باشد. ارائه عملکرد بازتابی از توانایی شرکت و جمع آوری دانش و پاسخ به تغییرات محیطی است که می تواند ارتباط مثبتی با عملکرد داشته باشند. دانش تجربی می تواند هزینه ی بازاریابی و فعالیت های عملیاتی را کاهش و اثربخشی را افزایش دهد. شرکت های صادراتی احتمالا بر تجربه سرمایه گذاری کرده و نیازهای مشتریان را برطرف کنند و به توسعه یادگیری در شرکت می پردازند. درحالی که دانش تجربی می تواند تاثیر مثبتی بر اثربخشی و کارایی شرکت داشته باشد، انعطاف پذیری زیاد شرکت می تواند بر جنبه های عملکرد صادراتی تاثیر منفی بگذارد. تغییرات زیاد در بازارهای جهانی موجب شده است تا شرکت ها در استراتژی های خود تغییراتی را بدهند و به نوآوری روی آورند (Kaleka,2012).

در این تحقیق نیز دانش عملی دارای زیر مجموعه های زیر می باشد:

 • ارائه کاتالوگ هایی از نمایشگاه ها
 • توسعه خرید و فروش و تجارت
 • ارتقای محصولات شرکت در خارج
 • بیمه های صادراتی
 • معرفی شرکت های صادر کننده مهم به خریداران
 • بودجه صادراتی
دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.