حضور رقابتی پایدار:/پایان نامه توسعه صادرات کنسرو ماهی

دانلود پایان نامه

 حضور رقابتی پایدار

شرکتها و کشورها در جهان امروز به اهمیت توجه به بازارهای جهانی و تلاش جهت حضور موفق در آن ها پی برده اند. حال دیگر موسسات بزرگ تولیدی وخدماتی به افقی فراتر از مرزهای داخلی برای بسط و توسعه امور تجاری خویش می نگرند .در این راستا دغدغه بزرگ سازمانها و کشورهای فعال در بازار جهانی چگونگی دستیابی به یک حضور پایدار در این عرصه رقابتی است .چرا که رقابت در عرصه جهانی بسیار چالشی و تنگاتنگ است و رقبا از کوچکترین نقاط ضعف حریف در جهت تامین اهدافشان بهره می گیرند.در حیطه حضور رقابتی پایدار در بازار تحقیقات مختلفی از جانب صاحبنظران انجام گرفته که در ذیل به عمده ترین آنها اشاره می شود.

  مفهوم مزیت رقابتی پایدار[1]

بايد در نظر داشت كه مبنای اصلی موفقیت یک شرکت دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار و حفظ آن است. در واقع، درک اینکه چه منابعی و یا کدام رفتارهای شرکت منجر به مزیت رقابتی می شود موضوع اصلی در استراتژی بازاریابی می باشد. ( 2004، Kurien)

مزیت رقابتی زمانی پایدار خواهد بود که دیگر شرکت ها قادر نباشند مزیت های این استراتژی را تقلید کنند.(2006 ، Ponte )

یک مزیت رقابتی می تواند نتیجه به کارگیری یک استراتژی ایجاد ارزش باشد که به طور همزمان توسط رقبای فعلی یا بالقوه مورد استفاده قرار نگیرد و یا نتیجه به کارگیری همان استراتژی به شیوه ای بهتر از سایر رقبا باشد. (2006، Rudloff)

اولین مباحث مربوط به مزیت رقابتی توسط آلدرسون در سال 1937 مطرح شد و جنبه اصلی سازگاری رقابتی را تخصصی کردن عرضه کنندگان برای پاسخگویی به تقاضای خریدار دانست. بعدها، آلدرسون در سال 1965 جزء اولین کسانی بود که بیان کرد شرکت ها باید به دنبال ویژگی های منحصر به فردی باشند که بتوانند آنها را در نظر مشتری از دیگر رقبا متمایز سازد. این دیدگاه بیان می کرد که مزیت متفاوت ممکن است از طریق کاهش دادن قیمت ها، نگرش تبلیغاتی ویژه و یا بهبود کالا و نوآوری حاصل شود. در دهه های بعدی، نویسندگانی نظیر هامل و پراهالاد[2] در سال 1989 و دیکسون[3] در سال 1992 در خصوص نیاز شرکت ها به یادگیری چگونگی خلق مزیت های جدیدی که آنها را یک قدم از رقبا جلوتر نگه دارد بحث کردند. (دیکسون،1992) آلدرسون را می توان جلوتر از زمان خود دانست چرا که به شرکت ها پیشنهاد کرد که به دنبال راه هایی باشند که آنها را از سایر رقبا متمایز می سازد.(2005، Ponte)

   حدود یک دهه بعد، نویسندگان نظیر هال[4]  در سال 2001 و هندرسون[5]  در سال 1983به این مسئله اشاره کردند که شرکت ها باید در مقابل رقبای خود از یک مزیت منحصر به فرد برخوردار باشند تا بتوانند در صحنه فعالیت تجاری باقی بمانند.(هال،2001) این مباحث مبنای اصلی دستیابی به مفهوم رقابتی پایدار را تشکیل داد.

[1] -Sustainable competitive Advantage(SCA)

[2] -Prahalad and hamel

[3] – Dickson

[4] – hall

[5] – Henderson

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.