جهيزمنابع پولي-پایان نامه پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع

دانلود پایان نامه

تجهيزمنابع پولي دربانكداري نوين

تجهيزمنابع پولي از همان ابتدا كه بشر به زندگي اجتماعي روي آورد وداد وستد ومبادله كالاراشروع كرد آغاز شد وهمواره اصلي‌ترين وظيفه سيستم بانكي بوده است.

بدين ترتيب بانك‌ها سپرده‌هاي مازاد در دسترس مردم را جمع‌آوري مي‌كردند و با دادن وام به افراد نيازمند وظيفه سنتي خود يعني واسطه‌گري راميان سپرده‌گذاران و وام‌گيرندگان ايفا مي‌كردند. درعصرحاضرمؤسسات مالي و بانك‌ها براي تجهيز منابع مالي نيازبه تغييرات اساسي درمحصولات وخدمات خود دارند وبا خدمات ساده وساختارسنتي بانكداري واسطهگري نمي‌توانند درعرصه‌هاي جهاني به تجهيز منابع بپردازند.

دربانكداري نوين، بانك‌ها در زمينه‌هاي مالي غير بانكي خدمات متعددي به مشتريان ارائه مي دهند و ارائه خدمات نوين مانند بانكداري سرمايهگذاري، انجام اموربيمه ومسكن وتوليد باعث شده منابع جديدي به بانك‌ها سرازير شود ودر واقع دربانكداري نوين، بخش عمده‌اي ازمنابع ازطريق فعاليتهاي غيربانكي به دست مي‌آيد (زريباف، 1382  ص7).

درنظام بانكي ايران تجهيز منابع با توجه قوانين بانكداري اسلامي از دو طريق انجام مي‌شود:

1- ازطريق جذب سپرده‌هاي قرض الحسنه جاري وپس انداز، كه منابع مالكانه ناميده مي‌شوند.

2- از طريق جذب سپرده‌هاي مدت‌دار،كه منابع وكالتي ناميده مي‌شوند ( هدايتي، 1383ص70).

دربانكداري نوين ( علاوه برانجام فعاليتهاي واسطه‌گري ) عمليات تجهيز منابع مالي ازطريق فعاليتهاي در پي آمده انجام مي‌گيرد:

1- جذب منابع مالي ازطريق ايجاد شعب و واحدهاي فرعي دركشورهاي خارجي

2- انجام فعاليتهاي غيربانكي با خريد سازمانهاي كارگزاري مانند شركتهاي بيمه وبنگاههاي معاملات ملكي

3- ارائه خدمات مالي غيربانكي مانند كارگزاري، بيمه، صندوق بازنشستگي، مديريت داراييها، امور ساختمان و… به مشتريان

4- ارائه خدمات به مشتريان خرده پا كه نيازبه خدمات مشخصي دارند

5- ارئه خدمات به شركتهاي بزرگ و سازمانهاي دولتي

6- ارائه خدمات مشاوره‌اي درسرمايه‌گذاري، خريد و فروش سهام ومبادله ابزارهاي مالي، ارز و مشتقات آن

7- تجهيز منابع پولي ازطريق ابزارهاي غير ترازنامه‌اي مانند اعتبارات اسنادي واوراق بهادار مشتقي (هفرنان، 1382).

مؤلفه‌هاي تأثير گذار برتجهيزمنابع پولي در بانكداري نوين در اين بخش به اختصار به معرفي مؤلفه‌هايي كه موجب افزايش قدرت بانك‌ها درجذب منابع مالي مي‌شوند مي‌پردازيم.

هرچند درايران بعضي ازپارامترها به دليل ضعف دربازاريابي بانكي ناشناخته باقي مانده‌اند، ولي با بازاريابي بانكي وازطريق تحقيق ونظر خواهي علمي ازكاركنان و مديران با تجربه درسيستم بانكي ومشتريان بانك‌ها، عوامل مؤثر حتي براي هرشعبه ازيك بانك نيز قابل شناسايي است.

1- فناوري اطلاعات وارتباطات

دربخش بانكداري، نوآوري‌هاي جديد مانند پول الكترونيكي، پايانه‌هاي انتقال ودريافت و پرداخت اتوماتيك، بانكداري مجازي و بانكداري اينترنتي لحظه‌اي تحول عظيمي رادراين بخش ايجاد كرده‌اند وباعث ارتقاي كارايي، بهره‌وري، سرعت دربرقراري ارتباطات وكاهش هزينه‌هاي عملياتي براي بانك‌ها شده‌اند.

لذا بانك‌ها براي كسب مزيت رقابتي درعرصه‌هاي بازارهاي مالي براي جذب منابع مالي بايد ازبانكداري الكترونيكي و تكنولوژي مربوطه استفاده كنند. درايران مهمترين چالشي كه بانكداري الكترونيكي با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده از اين تكنولوژي وحاكم بودن تجارت سنتي مي‌باشد ( حسيني مقدم، 1382ص34).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.