تعریف دانش:/پایان نامه درمورد میانجگری ارزش مشتری

دانلود پایان نامه

دانش[1]

اینکه دانش چیست، یکی از سئوالاتی است که انسان همیشه با آن درگیر بوده و این سئوال ذهن بسیاری از فلاسفه را برای قرن دها به خود مشغول داشته است. بنابراین در حالی که افزایش گسترده معاصر علاقه به مدیریت دانش، اهمیت دانش را بیش از پیش نمایان کرده است، اما بدین معنی نیست که دانش یک سئوال جدید یا بدیع است. در عین حال در عصر حاضر گرایش و توجه به موضوع دانش بیش از علاقه به موضوع مدیریت دانش است( سیف الهی و داوری، 1387). در تلاش برای پاسخ به این سئوال که “دانش چیست” مارتنسون به نقل از منوریان(1385) این نکته را مطرح می سازد که گرچه فلاسفه صدها سال است که در رابطه با این موضوع بحث می کنند ولی تلاش برای یافتن یک تعریف رسمی همچنان ادامه دارد. در همین رابطه داونپورت و پروساک(1379) دانش را مخلوط سیالی از تجربیات و اطلاعات جدید فراهم می کند. نوناکا و تاکوچی(1996) استدلال می کنند که دانش ساخت ذهنی است که شامل باورها، چشم اندازها، مفاهیم، قضاوت ها، انتظارات، روشها و معلومات خاص با هدف پیش بینی عواقب آینده یا برای ساخت استنتاج است. دانش از دیدگاه­های مختلف، توسط صاحبنظران ارائه شده است که به برخی از آنها در جدول(2-1) اشاره می­شود.

 

جدول (2-1): تعاریف دانش (حسن زاده و همکاران،1388)

نام محقق تعریف دانش
ولف[2] مخلوطی از تجربیات، ارزشها، اطلاعات موجو و نگرش های کارشناسی نظام یافت هاست که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره گیری از تجربیات و اطلاعات جدید ارائه می دهد. دانش، اطلاعات کاربردی و سازماندهی شده برای حل مسائل است.
تورین[3] اطلاعات سازماندهی و تجزیه و تحلیل شده که می تواند برای حل مسائل و تصمیم گیری قابل درک و کاربردی است.
ویگ[4] شامل حقایق و باورها، مفاهیم واندیشه ها، قضاوت ها، انتظاران، روش شناسی یا علم اصول و نحوه انجام فنون است.
بک من[5] استدلال درباره اطلاعات و داده ها برای دسترسی به کارایی، حل مسائل، تصمیم گیری، یادگیری و آموزش است.
اندرسون[6] اطلاعاتی است که دارای ارزش و شامل مجموعه تجربیات سازماندهی شده است.
دلفی[7] اطلاعاتی که در ذهن افراد هستند.
ارنست و یانگ[8] افکار، توانایی ا و اطلاعاتی که می تواند تبدیل به ارزش شوند.
راگل[9] یک ترکیب از اطلاعات محتوایی، ارزشها، تجارب و قواعد.
لئونارد بارتون[10] اطلاعاتی که مبتنی بر تجربه است.
وینهتون[11] مجموعه ای از تجارب گسسته

2-3- فرایند دانش

زنجیره دانش مشخص نمی کند سازمان چگونه دانش خود را به دست می آورد. زنجیره دانش وانمود می کند که خودآگاهی تا حدودی موجب دانش می شود. در عمل پیروی از زنجیره دانش ساده ای نیست، دانش از طریق فرایندی سنجیده به دست می آید.  دست اندرکاران دانش انواع مختلفی از فراند دانش پایه را مطرح می کنند که متشکل از چهار مرحله است: در اختیار گرفتن، ذخیره سازی، پردازش و انتقال.

  • در اختیار گرفتن دانش: سازمان، دانش کانونی و دانش ضمنی را به صورت داده ها یا اطلاعات سطح برتر در اختیار می گیرد. برای مثال اگر کارکنان گامهایی را که برای حل مسأله خاص طی می کنند ثبت و ضبط نکنند یا اگر اطلاعات در اختیار قرار نگیرد کارها را نمی توان به دانش تبدیل کرد.
  • ذخیره سازی: دانش خامی که در اختیار قرار می گیرد (داده ها و اطلاعات) باید در مکانی ذخیره شود که بتوان آن را مدیریت نمود، حفاظت کرد و در دسترس دیگران گذاشت. این وسیله ذخیره سازی می تواند نظام تولید، انبار داده ها یا کاربرد گروه افزار باشد.
  • پردازش: دانش خام در مرحله ی پردازش به صورت دانش با ارزش سازمانی در می آید. پردازش شامل ذخیره سازی، پالایش، سازماندهی، تحلیل، مقایسه، کاوشگری یا انواع فنون می شود. این امر کمی فراتر از عنوان دهی به دانش را در بر می گیرد، به گونه ای که دیگران بتوانند به سادگی در موقع نیاز آن را بازیابی کنند، یا این امر که مستلزم تحلیل پیچیده پیشرفته و اماری باشد تا بتواند روابط و بینشهای پنهان در آن را کشف و آشکار ساخت.
  • انتقال: برای این که دانش با ارزش شود، باید با دیگران تقسیم شود. انتقال می تواند فعال یا منفعل باشد. دانش را می توان از طریق نظام های اطلاعاتی یا از طریق تعامل شخصی انتقال داد. دانش را می توان در برنامه های آموزشی و کارآموزی ادغام کرد و یا در فرایندها گنجاند. می توان آن را به سادگی در یک مخزن ذخیره کرد، به گون های که هر وقت که مصرف کننده نیاز بدان داشته باشد در دسترس باشد( رادینگ، 1383).

 

[1] – Knowledge

[2] -Wolf

[3] -Tourin

[4] -Wiig

[5] – Back Man

[6] – Anderson

[7] – Delphi

[8]–  Earnest & Yang

[9] – Ruggle

[10] – Leonard Barton

[11] – Wijnhoven

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.