تعاریف تولید چابک/پایان نامه دستیابی به چابکی سازمانی

دانلود پایان نامه

تعاریف تولید چابک :

براساس تعریف نامه ویکی پدیا تولید چابک به سازمانی اطلاق مي‌شود که فرایند ها ، آموزه ها یی را برای کسب توانایی واکنش سریع به نیازهای مشتریان و تغییرات بازار توام با کنترل هزیته ها و حفظ کیفیت ایجاد نموده است

جدول  2-1 تعاریف تولید چابک

ردیف نویسنده مقاله نقش جهت تحقیقاتی
1 ماسکل 2001 شکوفایی و بالندگی مشتری ، سازگاری افراد و اطلاعات ، همکاری و

توانایی تغییر را سه مولفه ی  کلیدی تولید چابک مي‌داند.

مدیریت
2 فوکورکا و فلیدنر

1998

فعالیتهای زیر را موجب توسعه ی چابکی مي‌داند : کاهش زمانهای تولید، زمان پاسخ به سفارشات ، شراکتها ، برون سپاری ، زمانبندی مشترک ، بهبود عملکرد کانال تامین ، تاخیرات ، کار تیمي‌،  اموزش کارکنان و مهندسی مجدد مدیریت
3 مردیت و فرانسیس

2000

شانزده جز سازنده را در قالب چهار قسمت : راهبرد ، فرایندها ، کارکنان و ارتباطات قرار میدهد مدیریت
4 ورنادات 1999 سه وجه از تولید چابک را ابعاد سازمانی ، ابعاد فناوری ، و ابعاد انسانی عنوان مي‌کند مدیریت و فناوری
5 هوپر و همکاران

2001

 

بر اساس ادبیات ساختار تولید چابک را متشکل از پنج مولفه ی : تمرکز بر انعطاف پذیری ، خدمات عمومي‌، رهبری ، فناوری ، ساختارهای مجازی و کشش مي‌داند مدیریت فناوری
6 شریفی و ژانگ 2001 مدل مفهومي‌اجرای چابکی را با سه محور بنیادین محرکها، قابلیتها توانمندسازیهای چابکی ارائه  مي‌دهند.  

(جعفرنژاد و شهائی،1386)

 

2-3-5 مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمان:

 • پیشبرد سریعتر سازمان به اهداف کاری
 • خدمت رسانی بهتر ، کاهش قیمتها و دوام سازمان
 • کسب ارزش از سرمایه گذاری های فناوری
 • بهبود کنترل سازمانی
 • کسب برتری های تکنولوژی
 • پاسخگویی سریع تر سازمان به نیازهای مشتری ، افزایش رضایت کارکنان و توسعه ی مهارتهای کارکنان
 • افزایش ارزشهای کاری

2-3-6 دلایل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان چابک (مجازی) :

 1. کوتاه مدت بودن فرصتهای بازار.
 2. وجود نداشتن تمامي‌قابلیتهای مورد نیاز یک سازمان مستقل جهت ارائه یک محصول جدید به بازار.
 3. غیر قابل پیش بینی بودن تغییرات مداوم در سطح بازارها، در حالی که با ایجاد یک سازمان مجازی ریسک در بین شرکتهای همکار توزیع مي‌شود و آسیب پذیری انفرادی آنها کاهش خواهد یافت.
 4. ایده اصلی تشکیل یک سازمان مجازی بر بهره گیری از فرصتهای فوری و کوتاه مدت بازار از طریق ادغام قابلیتهای محوری شرکتهای مستقل از هم استوار است ( صمدی و همکاران، 1390 ).
دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.