تحلیل رفتارهای تمکین:پایان نامه درباره مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

   محیط متغیر و لزوم رویکردهای جدید رفتاری

اساساً عوامل متعددی وجود دارند که ریسکهای درآمدی، پیچیدگی و حجم خدمات حسابرسی و میزان مداخله مراجع مالیاتی را در امر تمکین افزایش می‌دهند. این عوامل موارد زیر را در بر می‌گیرد:

رشد تجارت بین المللی به علاوه توسعه تجارت الکترونیک، تغییر در الگوهای استخدام و افزایش تعداد پیمانکاران، ابتکار در ساختارهای شغلی و نرم‌افزارهای مالی و تدوین طرحهای مالیاتی برای کالاهای ضروری.

ارتقاء سطح تحصیلات، افزایش تأثیر مهاجرت و مسافرت، پیچیدگی قابل توجه در زندگی شهرنشینی عواملی هستند که باعث افزایش انتظارات جامعه از دولت‌ها و سازمانها می‌گردد. در نتیجه، مراجع مالیاتی به افزایش تقاضا برای منابع خود اذعان دارند و همین امر کاربرد تعاملات و رویکردهای رفتاری متفاوت را ایجاب می‌کند.

به لحاظ تاریخی، بسیاری از مراجع مالیاتی صرفاً در چارچوب برنامه‌های اجرایی به ریسکهای تمکین پرداخته‌اند. راهبردهای سنتی مداخله واکنشی از قبیل حسابرسی جامع، دلالت بر رویکردهای ضروری ولی پرهزینه در مقابله با برخی جنبه های عدم تمکین دارند.

در عین حال، رهنمودهای این یادداشت مبین آن است که عوامل زیربنایی رفتارهای تمکین مؤدیان در حوزه‌های خاص ریسک اغلب بسیار پیچیده هستند و در نتیجه بسیار بعید است که بتوان صرفا با راهبرد تک عملیاتی با آنها برخورد نمود، به ویژه با راهبردهایی که صرفاًَ مبتنی بر فعالیتهای رسیدگی و اجرا می‌باشند. راهنمایی‌های ارائه شده در این خصوص، مراجع مالیاتی را ترغیب می‌کند تا به درک و شناخت عوامل تشکیل‌دهنده رفتارهای تمکین مؤدیان توجه بیشتری معطوف دارند تا به طور بالقوه مجموعه واکنشهای مؤثرتری (واکنشهایی که به جای تأکید بر علائم، به عوامل زیربنایی رفتارهای عدم تمکین توجه دارد) ایجاد و اجرا شود.

2-5-      تحلیل رفتارهای تمکین

نکات کلیدی

  • درک رفتارهای تمکین فراتر از حدس و گمان است، امروزه عوامل متعددی به واسطه تحقیقات تجربی قوی و مستحکم تقویت می‌شوند.
  • توضیحات اقتصادی و غیر‌اقتصادی رفتارهای تمکین، هر دو دارای قدرت پیش‌گویی هستند.
  • مؤدیان حقیقی در پاسخ به درخواست مراجع مالیاتی دامنه‌ای از رفتارهای انگیزشی را پذیرا هستند.
  • سیستم مالیاتی یعنی قانون و سازمان، که هر دو عوامل مهمی در شکل بخشیدن به رفتار مؤدی هستند.

نتایج مهم

  • راهبردهای رفتاری مناسب راهبردهایی هستند که رفتارهای عدم تمکین را در کلیه سطوح الگوی تمکین مورد اشاره قرار می‌دهد.
  • ابزارها و محصولات درجهت حمایت از راهبردهای رفتاری.بکار می‌روند.

2-6-      شناخت تأثیرات سیستم مالیاتی

قانونگذاری

نتایج مناسب تمکین از طریق قانونگذاری صحیح میسر خواهد بود. قوانین که در خصوص مفاد و تفسیر خود از وضوح و شفافیت کافی برخوردار هستند، مبنای واحدی را برای ایجاد برنامه‌های اداری تمکین و مدیریت ریسک تمکین فراهم می‌کنند. قوانین دشوار و یا مبهم فرصت مؤدیان را برای رفتار بر خلاف اهداف قانون افزایش می‌دهند.

در بسیاری جهات، قوانین مناسب اساس اقتدار مراجع مالیاتی برای ارائه نظام نامه عادلانه، در اجرای وظایف اداری است. در جامعه‌ای که مردم، آن قوانین را نامناسب و یا مغایر با اصول اخلاقی خود می‌بینند، افزایش احتمال رفتارهای عدم تمکین و یا ریسک، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به عنوان مثال برخی از مؤدیان در انگلیس از پرداخت مالیات سرانه در اوایل سالهای 1990 اجتناب کردند. بسیاری از افراد که از پرداخت این مالیات خودداری کرده بودند، اقدام خود را از نظر اخلاقی کاملاً صحیح می‌دانستند زیرا مالیات مذکور غیر‌عادلانه به نظر می‌رسید و در مقایسه با افزایش مشابه از نظر درآمدی رفتارهای متفاوتی داشت. به علاوه وقتی مالیات قابل پرداخت به دلیل عدم تمکین دیگران، افزایش یابد، خود باعث گسترش عدم تمکین مالیاتی خواهد گردید.

شکل متفاوت این موضوع آن است که در برخی مواقع بکارگیری قانون، نتایج و پیامدهای ناخواسته‌ای را از نظر چشم‌انداز اداری به دنبال دارد، مثال بارز این امر، نمونه‌هایی از قانون است که بر مرزهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد. بکارگیری و هدف این قانون از وضوح کافی برخوردار است، اما هنوز هم شاهد آن هستیم که بخشی از جامعه قانون را دشوار و طاقت‌فرسا می‌بینند و سعی در اجتناب از شمول آن دارند و برخی دیگر نیز وقتی آن را مطلوب می‌بینند، سعی می‌کنند مشمول آن شوند.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.