برنامه ریزی استراتژیک در ایران-پایان نامه مدل استراتژيک برای جاذبه گردشگری

دانلود پایان نامه

تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک در ایران

روش برنامه ریزی استراتژیک در جمهوری اسلامی ایران در سطح کلان از مراحل علمی این برنامه ریزی، مستثنی نیست. مراحل مربوط به تبیین تعهدات، آرمان ها و ارزش های جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی صورت می پذیرد. در مرحله بعد قوای سه گانه و دولت مسئولیت طراحی کلی برنامه را بر عهده دارند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بودجه به عنوان مهمترین ارگان برنامه ریزی استراتژیک کشور محسوب می شوند( مشبکی 1376، ص 24). مشبکی در تحلیل خود مبنی بر اینکه چرا برنامه ریزی استراتژیک در کشور کمتر مورد توجه و اقبال قرار می گیرند دلائل زیر را خاطر نشان می شود:

– فقدان تجزیه و تحلیل جامع فرصت ها و خطر های ملی

– روشن نبودن حدود تعهدات ملی در قبال سایر کشورها

– عدم توجه کافی به تجدید ارزشها

– پایبند نبودن به اولویت های استراتژیک کشور

– فقدان نگرش جامع در شناخت توانمندی های کشور

– روشن نبودن گزینه های مختلف استراتژیک در برخورد با مسائل

– اجرای ضعیف برنامه های استراتژیک در کشور

– نقصان در نظارت و ارزیابی عملی برنامه ریزی استراتژیک کشور

– ضعف ساختار اطلاعاتی کشور

– خلط برنامه ریزی استراتژیک با برنامه ریزی بلند مدت

– دخالت قدرت های فرا ملی( مشبکی، 1376، ص 24).

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.