بانکداري در جهان:/پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه

سير تکامل بانکداري در جهان

پس از پايان گرفتن دوران اقتصاد پاياپاي، پول نقش کالاي واسطه را پيدا کرد و از آن پس تجارت از سطح معاملات محلي فرا رفت و سرزمينهاي وسيع‌تري را پوشش داد. ارتقاي داد و ستد به منطقه و سپس به سرزمين‌هاي گوناگون، پولهاي گوناگون را در تبادلات بازرگاني سبب شد و به تدريج تبديل پولهاي گوناگون در کار تجارت رواج يافت و در مراکز عمدة تجارت در دنياي قديم صرافي‌ها که مرکز مبادلة پول بودند به وجود آمد و به مرور زمان حرفة اختصاصي بعضي از تجار، تبديل و معامله پول شد و صنف جديدي به نام صراف بر صنف‌هاي ديگر افزوده شد. نخستين کشورهايي که حرفه صرافي در آنها به وجود آمد کشورهايي بودند که مرکز تبادلات تجاري جهان قديم محسوب مي‌شدند. بنا بر قوانين حمورابي امپراتوري بابل نخستين کشوري است که در آن صرافي وجود داشت، زيرا اين کشور در منطقة بين‌النهرين و بر سر راههاي بازرگاني جهان قديم قرار داشت و مرکز تبادلات شرق و غرب بود صرافي در بابل بر عهدة يهوديان بود که بخت‌النصر آنها را از وطنشان به بين‌النهرين آورده بود اين حرفه از بابل به ديگر کشورهاي متمدن آن زمان همچون ايران، يونان و روم منتقل شد. پس از دوران باستان، به مرور زمان مراکز تجاري جهان دچار تغييراتي شد وبا سقوط امپراتوري روم، شهرهاي ساحل شمالي مديترانه چون ژن، ونيز، فلورانس، به مراکز عمدة بازرگاني تبديل و مراکز صرافي نيز به اين مناطق منتقل شدند. اما پايان قرون وسطي که سقوط قسطنطنيه و بسته شدن راه تجارت قديم را در پي داشت از رونق تجارت و صرافي، در شهرهاي شمال مديترانه، کاست. انقلاب صنعتي در اروپا، کشف آمريکا، کشف راههاي جديد بازرگاني با دور زدن دماغة اميد نيک، براي رسيدن به شرق، اقتصاد کشورهاي اروپايي را رونق بخشيد و مراکز عمدة بازرگاني به کشورهاي ساحل اقيانوس اطلس، چون پرتغال، اسپانيا، انگليس و… منتقل شد (محبوبي، 1392). با آغاز عصر جديد صنعتي که استعمار را به همراه داشت، رقم مبادلات در مقايسه با گذشته، رشد وصف‌ناپذيري يافت که به طور طبيعي در نتيجه افزايش حجم تبديل و صرف پول بود و اين همه سبب شد تا صرافي‌ها توان پاسخگويي معاملات تجاري و رقم بالاي معاملات پولي را نداشته باشند، از اين رو، به تدريج از درون صرافي‌ها، نهادهاي تازه‌اي سر برآورد که ظرفيت و کارايي بسياري داشتند و جانشين صرافي‎ها شدند و با نام بانک، مبادلات مالي و پولي را بر عهده گرفتند (ربيعي 1392).

2-5- سير تکامل بانکداري در ايران

در سابق عمليات نقل و انتقال پول، ضرب سكه تغيير و تبديل انواع پول به وسيله صرافها صورت مي‌گرفت و در واقع نظام صرافي، نظام قديم بانكداري ايران را تشكيل مي‌داده است. عمليات پولي و بانكي توسط صرافان ايراني در سطح كشور و  كشورهاي خارج از ايران به ويژه كشورهاي همجوار انجام مي‌شد. روش كار صرافان، صدور حواله، به جريان انداختن «بيجك» به عنوان وسيله پرداخت، تنزيل و خريد و فروش برات‌هاي داخلي و خارجي و اعطاي اعتبارات بود. از اواخر قرن نوزدهم هجري به بعد به تدريج از تعداد صرافان كاسته شد و فكر ايجاد بانك به روش جديد مطرح گرديد. در آن موقع بانك جديد شرق كه يك مؤسسه انگليسي بود و مركز فعاليت آن در لندن و هندوستان قرار داشت. بدون اخذ مجوز از دولت وقت ايران در سال 1266 هجري شمسي اقدام به تأسيس چند شعبه در چندين شهر ايران (تهران، تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز، بوشهر، رشت) نمود. پس از تأسيس بانك شاهنشاهي در سال 1269 امتياز تأسيس بانك جديديي به نام بانك استقراضي ايران به يكي از اتباع روسيه به نام ژاك پولياكوف داده شد مدت امتياز بانك 75 سال بود. در سال 1304 بانك سپه با مبلغي سرمايه كه از محل صندوق بازنشستگي درجه‌داران ارتش تأمين شده بود، تأسيس گرديد (ختايي و يوسفي حاجي‌آباد، 1388).

بعد از تصويب قانون جديد مجلس در مورد بانكهاي تخصصي مبني بر اين امر كه بانكهاي تخصصي بايد منابع مورد نياز خود را تأمين نمايند. بانك كشاورزي سياست جديدي را در پيش گرفته است. سياست جديد الزاماتي داشته و هنجارهاي جديدي را مي‌طلبيد. بايد اذعان داشت كه هنجار بانك كشاورزي از ابتداي تأسيس تا اواخر سال 1369 «طرح مداري» بوده است. اما بعد از سال 1370 اين هنجار به «منابع مداري» و «سپرده مداري» و به تبع آن «مشتري مداري»  تغيير نام پيدا كرد. تجهيز منابع و لزوم خود اتكايي نگرش همه جانبه و جديدي را مي‌طلبيد كه لازم بود تا با يك عزم همگاني و طراحي درست و با ايجاد موجهاي پي در پي آموزشي و تبليغي آنرا پيگيري كرد. بايد به بازاريابي روي آورد و به سراغ مشتريان رفت. به خصوص كساني كه از  بركت دريافت وام و تسهيلات از بانك به وضعيت مالي خوبي دست يافته‌اند. بايد با برقراري ارتباط دو سويه با مشتريان و مردم منطقه تحت پوشش بانك «تجهيز منابع» و بانك را به خود اتكايي رساند (محبوبي، 1391).

با توجه به موارد فوق نقش شعب در بازاريابي بانكي را بايد با دقت بيشتري مورد تأمل قرار داد. رئيس هر شعبه با توجه به شرايط خاص اقتصادي، اجتماعي هر منطقه و حوزه عمل خود بايد بتواند طرح بازاريابي بانكي را براي خود طراحي كند و در چارچوب آن در جهت تجهيز منابع و خدمت‌رساني گام بردارد. موارد فوق همگي حاكي از آن است كه نظام بانكي در طي دهة هفتاد از چند استراتژي توأماً استفاده كرده است. اين استراتژيها عبارتند از؛

  1. استراتژي گسترش مكان يا مكان‌يابي جديد؛
  2. استراتژي تبليغات پيشبردي؛
  3. استراتژي تنوع خدمات.
  4. استراتژي گسترش مكان: يا استراتژي جانمايي كه در اين استراتژي شعب بانك بطور عمده در مناطق شهري و به ويژه در نقاطي تأسيس مي‌شوند كه منابع پولي در آنجا متمركز باشند. مانند شعبه بازار و تمامي شعب جديد در مراكز پولي و مالي شهرهاي بزرگ.
  5. استراتژي تبليغات پيشبردي: معرفي بانكها به عنوان ركني تمام عيار كه امور اعتبارات در بخش اقتصاد و عمليات تجاري را تواماً انجام مي‌دهد.
  6. استراتژي تنوع خدمات: تلاش در جهت عرضه خدمات نوين بانكي منطبق با نياز مشتريان نظير حساب آتيه، طرح ايران و….
دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.