بازار مالي:/پایان نامه درباره توسعه بازار مالی

دانلود پایان نامه

مقدمه

يکي از اهداف اساسي کشورها دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و توسعه مي‌باشد. در ادبيات اقتصادي سرمايه به منزله رگ حيات يك نظام اقتصادي تلقي ‌شده و بر تشكيل آن به عنوان مهمترين عامل تعيين كننده رشد و توسعه اقتصادي تأكيد زيادي شده‌ است. همچنين امروزه ريسك ابعاد گسترده‌اي پيدا كرده و تمام بنگاههاي كوچك و بزرگ پيوسته با انواع مختلف ريسک روبرو هستند.

بنابراين براي اينکه اقتصاد جامعه به رشد و توسعه برسد، لازم است هم در بخش تجهيز سرمايه و تامين مالي و هم در موضوع ريسک و مديريت آن شرايط لازم فراهم شود. در کشورهاي پيشرفته اين وظايف را بازارهاي مالي كارآمد بعهده دارند. بخش مالي كشور در دهه هاي اخير تحولات زيادي داشته است. پس از ملي شدن بانك ها در اوايل انقلاب اسلامي و سپر ي شدن دوران جنگ، در برنامه پنج ساله اول، اصلاحات محدودي در بخش مالي انجام شد که بهبود برخي مقررات و كاهش برخي كنتر لها به منظور افزايش كارايي از جمله آنهاست. در برنامه پنج ساله دوم نیز این اصلاحات ادامه پیدا کرد. مهمترين اين اصلاحات، تعيين نرخ سود بانكي مناسب با نرخ تورم، كاهش كنترل سقف اعتباري، انتشار گواهي سپرده، تشويق و صدور مجوز ورود مؤسسات مالي غيربانكي خصوصي و تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی در بورس تا 10 درصد مي باشند. در برنامه سوم اقدامات محدودي جهت بهبود ساختار سرمايه بانكهاي از طريق انتشار اوراق مشاركت انجام شد. در برنامه چهارم، اصلاحاتي نظير كاهش مداخله دولت در اداره نظام بانكي و بهبود كفايت سرمايه بانك هاي دولتي، تعدیل نسبی در اعضای شورای پول و اعتبار در راستای استقلال بانک مرکزی و افزایش سقف سرمای هگذاری خارجیان در بورس تا 20 درصد مورد توجه قرار گرفته است. در برنامه پنجم انعطاف پذیری نرخ سود متناسب با متوسط نرخ تورم، اعتبارسنجی و مدیریت ریسک، توسعه ابزارهای مالی، بیمه سپرده ها و اجازه ورود بانکهای خارجی پیشنهاد شده است. با این حال اگر چه در نتيجه اين اصلاحات، بخش مالي تا حدودي گسترش يافت، اما همچنان سركوب مالي بر اين بخش حاكم است.

پرسشي که مطرح می شود اين است که دولتها برای توسعه بخش مالی چه سیاستهایی را می توانند اعمال کنند و عوامل مؤثر در اثربخشی اين سیاستها کدا مند؟ در این تحقیق به بررسی تاثیرات توسعه در بخش مالی بر سایر بخشها در اقتصاد ایران پرداخته شده است. در فصل حاضر ابتدا بر مبانی نظری مروزی خواهیم داشت.

2-2 بازار مالي

بازار مالي مکاني است که درآن دارائي‌هاي مالي مورد مبادله قرار مي‌گيرند. يکي از طبقه بندي‌هاي اين بازار، تقسيم‌بندي اين بازارها براساس سررسيد حق مالي است. بازارهاي مالي از اين جهت، به بازار دارائيهاي مالي با سررسيد کوتاه مدت(بازارپول) وبازار دارائيهاي مالي باسررسيد بلندمدت (بازارسرمايه) تقسيم بندي مي شوند.

بازار سرمايه به دو شکل بازار اوليه و ثانويه مي‌باشد. بازار اوليه به بازاري اطلاق مي شود که در آن اوراق بهادار جديد، براي اولين بار از طرف يک سازمان متتشر مي شود. انتشار اوراق بهادار در اين بازار با هدف تامين مالي صورت مي گيرد. بازار ثانويه به ترتيباتي اطلاق مي شود که از طريق آن خريداران و فروشندگان مي توانند به روشي متفاوت و به قيمت‌هاي قابل قبول براي طرفين، اوراق بهاداري که دوره عرضه آن در بازار اوليه به اتمام رسيده را، معامله کنند. بازار ثانويه خود به دو بخش غير سازمان يافته خارج از بورس (OTC) و سازمان يافته تقسيم مي‌شود.

بازار بورس[1] (Stock Market يا Stock Exchange) به عنوان نهادي از بازار سرمايه، مکاني است براي انجام معاملات ثانويه روي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس. بنابراين قبلا بايد سرمايه‌گذاري مشخصي روي تأسيس يك شركت يا كارخانه‌اي انجام شده باشد (بازار اوليه) و با تامين شرايط مشخصي، اين شركت در بورس پذيرفته شده باشد تا بتوان آن را روي ميز بورس معامله كرد (بازار ثانويه).

[1] -Stock Exchange

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.