انواع درآمد دولت:/پایان نامه درباره مخارج دولت

دانلود پایان نامه
  • انواع درآمد های دولت :

در ایران با توجه به وجود درآمدهای نفت و گاز عنوان های زیر برای درآمدهای دولت مطرح است:

1- درآمد های مالیاتی

2- درآمد نفت وگاز

3- سایر درآمدها

  • درآمدهای مالیاتی:

هر چه سهم مالیات ها در تامین مخارج دولت بیشتر باشد، از آثار نامطلوب اقتصادی کاسته می شود. در کشورهای پیشرفته بر خلاف کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، تقریبا تمامی مخارج دولت از این راه تامین می شود. یکی از جنبه های مالیه عملکردی این است که  باید از یک سو مقدار مالیاتی را که دولت می تواند جمع آوری کند، شرایط اقتصادی و هدف های اقتصادی و اجتماعی دولت تعیین کند نه نیازهای مالی او و از سوی دیگر از نظر اقتصادی نباید نسبت به نوع مالیات های وضع شده بی تفاوت بود، زیرا اثر اقتصادی و اجتماعی مقدار معینی مالیات جمع آوری شده بر حسب نوع مالیات دریافتی تفاوت می کند.

  • تحلیل نظام مالیاتی در ایران:

جایگاه کلی مالیات و نقش آن در درآمدهای عمومی کشورها به ویژه ایران بسیار کلیدی است. این عنصر با توجه به اثراتی که بر کل اقتصاد دارد، سهم قابل توجهی از بررسی های علمی وتجربی را به خود اختصاص داده است. در عین حال چارچوب مالیات در ایران چالش برانگیز است. باتوجه به این که بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی در ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به درآمد نفت است، این امر، علی رغم تلاش های موجود، درآمدهای مالیاتی را در مقابل نوسانات بازار جهانی نفت به شدت آسیب پذیر کرده است و همچنین رشد درآمد نفت، عمل مالیات ستانی را کاهش داده است. طبق بررسی های انجام شده هر چه سهم درآمد مالیاتی، به عنوان منابع درآمدی با ثبات در بوجه عمومی کشور بیشتر باشد از بسیاری عوارض نامطلوب جلوگیری می کند. به همین منظور در کشور ما در برنامه چهارم توسعه، به منظور برقراری انضباط مالی بودجه ای، دولت مکلف شده است طی سال های برنامه، سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه، اعتبار هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین شود طبق این حکم برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت در پرداخت مالیات و حقوق ورودی برای اشخاص حقیقی و حقوقی طی سال های برنامه ممنوع می باشد. اما علی رغم برنامه ها واهداف در نظر گرفته شده، نتایح حاصل از تحقیقات و بررسی ساختار اقتصادی بیانگر این است که در ایران از ظرفیت های مالیاتی استفاده مطلوب به عمل نیامده است و بخش های خدمات، نفت، صنعت، آب و برق و گاز، و معدن بخش هایی هستند که می توان ادعا نمود ظرفیت استفاده نشده مالیاتی در آن ها وجود دارد. بررسی ساختار اقتصادی کشور طی سال های 87-83 نشان می دهد که سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت تنها 37 درصد بوده است. در کشورهای توسعه یافته، درآمدهای مالیاتی بیشترین سهم از درآمدهای دولت را تشکیل می دهند واساسا تکیه بر درآمدهای پایدار  مالیاتی، نشانه ای از سلامت اقتصادی کشور هاست. بررسی سهم درآمد مالیاتی از تولید خالص داخلی در اقتصاد ایران نشان دهنده آن است که نظام مالیاتی کشور می تواند از ظرفیت های اقتصادی موجود در جهت کسب درآمدهای مالیاتی بالاتر بهره مند شود.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.