انجام ارزيابي متوازن//پایان نامه پایش عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه

روش انجام ارزيابي متوازن در يك شركت شامل مراحل زير است:

-1تعيين اندازه سازمان

2- تجزيه و تحليل موقعيت سازمان

3- تثبيت چشم‌انداز

4- تعيين استراتژي‌هاي سازمان

5- تعيين وجه‌هاي مناسب براي شركت

6- تدوين اهداف استراتژيك براي جنبه‌هاي تعيين شده

7- تعيين عوامل حياتي موفقيت

8- ايجاد مجموعه‌اي از معيارهاي متوازن براي دستيابي به اهداف

9- تعيين روابط علت و معلولي ما بين معيارها

10- تعيين حد نصاب‌ها براي معيارها

11- گردآوري و تحليل داده‌ها

12- بازنگري معيارها

 

-4مدل كاهش استراتژيك هزينه‌ها و بهبود عملكرد[1]

در فضاي رقابتي امروز حيات اقتصادي شركتها در گروي بهره‌برداري از منابع در اختيار است. به اين ترتيب كه شركتي قادر به ايجاد حاشيه سود مناسب براي خود و نيز تأمين رضايتمندي براي مشتريان است كه قادر به ايجاد حداكثر كارايي در هزينه‌ها باشد. در هر مؤسسه اقتصادي اعم از توليدي يا خدماتي، عدم استفاده كارا از منابع منجر به بروز هزينه‌هاي اضافي براي شركت و به تبع آن كاهش حاشيه سود يا افزايش قيمت محصول مي‌شود(Successful cost reduction methologic Direction,2004

رويكرد كاهش استراتژيك هزينه‌ها و بهبود عملكرد با تأكيد بر اصل ارتباط ميان بهبود عملكرد شركت با كاهش هزينه‌ها توسعه يافته است. در اين روش تمامي ابعاد يك سازمان با هدف بهينه‌سازي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، تا از طريق شناسايي حوزه‌هاي ناكارا و بهبود عملكرد، هزينه‌ها كاهش يابد.

مدل كاهش استراتژيك هزينه‌ها و بهبود عملكرد امكان آن را فراهم مي‌آوردتا در جريان عارضه‌يابي يك شركت، ابتدا در نگاهي كلي مجموعه شركت از ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. تا حوزه يا حوزه‌هايي كه داراي ناكارايي در هزينه‌ها بوده (دچار مشكل بوده و هزينه اضافه توليد مي‌كنند) شناسايي و مشخص گردند. پس از آن حوزه يا كانون شناسايي شده به تفصيل و با دقت مورد بررسي قرار مي‌گيرند تا عوامل ايجاد ناكارايي شناسايي و راهكارهاي مناسب جهت بهبود عملكرد و كاهش هزينه مشخص گردند. uccessful cost reduction methologic Direction,2004 )

 

 

ويژگي‌هاي اصلي روش كاهش استراتژيك هزينه‌ها عبارتند از:

پوشش وسيع: در اين روش كل زنجيره ارزش شركت تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

تمركز: در اين روش فعاليت‌هاي كليدي در كسب و كار اولويت‌بندي مي‌شوند و به منظور ايجاد حداكثر ارزش در آنها، مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.

مشاركت: در فرآيند مطالعه استراتژيك هزينه‌ها، مشاركت كاركنان شركت در كليه سطوح وجود دارد. اين امر سبب مي‌شود كاركنان شركت نسبت به يافته‌ها و نتايج كار اطمينان داشته، آن ار حاصل كار خود بدانند و در اجراي توصيه‌هاي بهبود مشاركت فعال داشته باشند.

الگوبرداري: در كاهش استراتژيك هزينه‌ها، عملكرد شركت با الگوهاي برتر ملي و بين‌المللي مقايسه مي‌شود تا اهداف مشخص و قابل حصول براي شركت تعيين گردد.

تسهيل در اجرا: در اين روش موارد سريع‌الاجرا و ممكن به سرعت شناسايي شده و بر اساس ميزان صرفه‌جويي، اهميت صرفه‌جويي در عمليات، مدت ‌اجرا و پياده‌سازي اولويت‌بندي و در مدت كوتاهي پياده مي‌شوند. (بختیاری،حسین ،1388)

 

[1] PI & SCR

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.