الگوهای فرهنگ سازماني:/پایان نامه درباره پیاده سازی مدیریت ‌دانش

دانلود پایان نامه
  • در ادامه به مقايسه‌ي تطبيقي تعدادي از مدل‌هاي مرتبط با فرهنگ سازماني خواهيم پرداخت
پارسونز (1979) كلاكهان و استراديك (1993) ترومپنارس (1997)
1-     تطابق

2-     نيل به اهداف

3-      ادغام

4-     مشروعيت

 

1-     رابطه با طبيعت

2-      فعاليت انسان

3-     طبيعت افراد

4-     رابطه با مردم

5-      زمان

1-     رابطه با طبيعت

2-     رابطه با مردم

3-     توفيق/ نسبت دادن

4-     رابطه با زمان

هال (1976)  كويين (1985) آدلر (1997)
1-     فضا

2-     زمان

3-     زبان

4-     1-هدف سازمان

5-     معيار عملكرد سازمان

6-      مرجع اختيارات در سازمان

7-     منبع قدرت

8-     نحوه‌‌ي تصميم‌گيري

9-     سبك رهبري

10- شيوه پيروي و كنترل

11- معيار ارزش‌يابي اعضاء

12- انگيزش كاركنان

13- طبيعت انسان

14-  رابطه با طبيعت

15- فردگرايي/ جمع‌گرايي

16-  فعاليت انسان

17- فضا (خصوصي/ عمومي)

18- زمان (گذشته/ حال/ آينده)

شاين (1985) لوين (1966) هافستد (1983)
1-     رابطه با طبيعت

2-     فعاليت افراد

3-     رابطه با مردم

4-     زمان

5-     طبيعت انسان

6-      حقيقت و واقعيت

1-     فرايند‌هاي رهبري- انگيزه

2-     ارتباطات

3-     تصميم‌گيري- هدف‌گذاري

4-     فرايند كنش متقابل كنترل

 

1-     پرهيز از عدم‌اطمينان

2-     فاصله‌ي قدرت

3-     فردگرايي/ جمع‌گرايي

4-     زن‌سالاري/ مردسالاري

 

 

هافستد و پاند ليت‌وين و استرينگر (1968) گوردن و كامينز (1988)
1-     جهت‌گيري (بلندمدت- كوتاه‌مدت) 1-     استانداردها

2-     مسئوليت‌ها

3-     تشويق و ترغيب

4-     ريسك‌پذيري

5-     حمايت

6-      تضاد (تعارض)

7-     صميميت و گرمي

8-     ساختار

9-     هويت

1-     وضوح راهبرد/ اهداف مشترك

2-     تصميم‌گيري سيستماتيك

3-     يكپارچگي

4-     حسابرسي

5-     عمل‌گرايي

6-      منصفانه‌بودن پاداش‌ها

7-     ترقي و ترفيغ از داخل

ويليام اوچي (1983) پيترز و واترمن (1991) هنري ميگليور
1-     استخدام

2-     نظام ارزش‌يابي و ترفيع

3-     مسيرهاي ترقي شغل

4-     تصميم‌گيري

5-     كنترل

6-      مسئوليت‌پذيري

7-    توجه به كاركنان

1-     تعصب مديران به عمل

2-     توجه به نيازهاي مشتري

3-     استقلال و كارآفريني

4-     افزايش بهره‌وري به‌وسيله پرورش كاركنان

5-     توجه به ارزش‌هاي مشترك

6-      توسعه كارهاي مرتبط با تخصص

7-     استفاده هم‌زمان از ساختارهاي مكانيكي و ارگانيكي

1-     هويت

2-     تأكيد كار گروهي

3-     توجه به مردم

4-     استقلال داخلي

5-     كنترل

6-     تحمل مخاطره

ريكارد و وجو اورايلي، چاتمن و كالدون چاتمن و جين (1994)
1-     ارتباطات

2-     تعليم و پيشرفت

3-     جوايز

4-     تصميم‌گيري

5-     ريسك‌پذيري

6-      كارگروهي

7-     تجارت مديريت

8-    برنامه‌ريزي

1-     نوآوري

2-     ثبات

3-     توجه به افراد

4-     نتيجه‌گيري

5-     توجه به جزئيات

6-      تيم‌گرايي

 

1-     نوآوري

2-     ثبات

3-     مرم‌گرايي

4-     نتيجه‌گرايي

5-     تأكيد بر رضايت مردم

6-      توجه به جزئيات

7-    همكاري و تيم‌گرايي

رابينز (1989) علي‌رضا علي‌احمدي (1383) رازنهان (1383)
1-     خلاقيت‌فردي

2-     ريسك‌پذيري

3-     رهبري

4-     يكپارچگي

5-     حمايت مديريت

6-      كنترل

7-     هويت

8-     سامانه‌ي پاداش

9-     سازش با پديده تعارض

10-   الگوهاي ارتباطي

1-     شايسته سالاري

2-     حاكميت قانون و مقررات

3-     شفافيت و ابهام گريزي

4-     روحيه‌ِ كارتيمي

5-     نظم و انضباط سازماني

6-      بصيرت و خلاقيت سازماني

7-     رشد و تعالي سازمان

8-     وجدان كاري

9-     تقدم حاكميت مصالح ملي و سازماني بر منافع فردي يا گروهي يا بخشي

10- اخلاق و تقواي سازماني

11- تعلق سازماني و عرق ملل

12- وجدان كاري

13- رضايت شغلي

14- نوآوري

15- مشتري‌مداري

16-  عام‌گرايي

17- كارگروهي

18- همبستگي سازماني

19- حميت و تعلق

20- عدالت و انصاف

21- صداقت

22- نظم و انضباط سازماني

جدول (2-1-4)- مقايسه تطبيقي مدل‌ها و الگوهاي فرهنگ سازماني (ابزاري، دلوي، 1385)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.