اطلاعات و هوشمندی رقابتی:پایان نامه درمورد هوشمندی رقابتی

دانلود پایان نامه

از اطلاعات تا هوشمندی رقابتی

قبل از تمرکز بر ابعاد هوشمندی رقابتی، موضوع قابل بحث، تفاوت بین اطلاعات، دانش و هوشمندی رقابتی می‌باشد. بیسوت[1](1999) عنوان می‌کند که ادغام ریسک‌ها و فرصت‌ها، محیطی که در آن سازمان‌ها با تناقص‌های مرتبط با دانش روبرو هستند، را می‌سازند. بیسوت مثال‌هایی از سازمان‌هایی را عنوان می‌کند که علی رغم داشتن دانش کافی در صحنه‌ی رقابت موفق نبوده‌اند. برای مثال شرکت EMI سال‌ها تولید کننده‌ی اسکنرهای CAT بود اما طی دو سال بازار خود را از دست داد و تجارت اسکنر خود را به جنرال الکتریک فروخت(Dell’Osso, 1990). این مثال‌ها این تصور را تقویت می‌کنند که صرفا داشتن دانش، موفقیت سازمان را تضمین نمی‌کند. همراه با دانش، وجود هوشمندی رقابتی نیز حیاتی است، زیرا باعث می‌شود که شرکت‌ها و مدیران درک برتری از محیط بازار داشته باشند و آن‌ها را قادر می‌سازد، تا رقبای فعلی و آینده و فعالیت‌های رقابتی را شناسایی کنند.

داده یک سری از واقعیت‌ها و مشاهدات غیر مرتبط است. اين داده ها ممكن است با تحليل، ارجاع متقابل، گزينش، خلاصه سازي، يا سازمان دادن به اطلاعات تبديل شوند. الگوهاي اطلاعات هم به نوبه خود مي‌توانند به يك بدنه منسجم از دانش تبديل شوند.  دانش از يك بدنه‌ی سازمان یافته از اطلاعات تشکیل یافته است. دانش، اطلاعاتی است که به آن معنی داده شده و به سطح بالاتری برده شده است. دانش از تحلیل اندیشه و ترکیب اطلاعات ظاهر می‌شود(ارجمند و همکاران،1383)

این دیدگاه‌های نظری تاکیدی بر این نکته هستند که فرایند خلق دانش از اطلاعات شروع شده و به دانش ختم می‌شود. اطلاعات هنگامی که به شکلی مفید درآید به دانش تبدیل می‌شود. این روند پیشرفت می‌تواند به عنوان یک زنجیره در نظر گرفته شود که در آن اطلاعات و دانش نقاط پایانی آن هستند و هوشمندی رقابتی در میانه این زنجیره قرار دارد. این نکته بیانگر این است که هوشمندی رقابتی نه داده‌های خام و نه محصول نهایی دانش است(Biosot,1999).

هوشمندی تجاری جهت کشف و تحلیل داده‌های مرتبط با شرکت از منابع اطلاعاتی گوناگون می‌باشد. داده‌ها اغلب داخلی و درمورد عملیات شرکت می‌باشد. هوش تجاری همه‌ی اطلاعات جمع‌آوری شده و فعالیت‌های پردازشی در یک سازمان را پوشش می‌دهد. از این‌رو هوش تجاری، هوش رقابتی را نیز در برمی‌گیرد. در واقع تفاوت هوش تجاری با هوش رقابتی در این است که، هوش رقابتی شامل اطلاعاتی است که تجزیه و تحلیل می‌شوند و شاخص‌هایی را برای طراحی استراتژی و تصمیم‌گیری فراهم می‌آورند. بنابراین، هوش رقابتی به عنوان قسمتی از هوش تجاری، یک نقش استراتژیک دارد و هدف آن، تجزیه و تحلیل اطلاعات متناسب با فرایند‌های تصمیم‌گیری در محیط خارجی یک شرکت است. مدیریت دانش شامل جمع‌آوری، کدگذاری و انتشار سرمایه‌ی فکری شرکت می‌باشد. دانش می‌تواند صریح یا ضمنی باشد، اما به طور معمول در مدیریت دانش تنها دانش صریح  بکار گرفته می‌شود. هوشمندی تجاری و مدیریت دانش هر دو ورودی‌های هوشمندی رقابتی می‌باشند. هوشمندی رقابتی جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات داخلی و گزینش دانش را به مراحل قبلی اضافه نموده و سپس آن را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می‌دهد Paul Gray, 2012 )).

[1]. Biosot

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.