استراتژی های آمیخته بازاریابی/پایان نامه تاثیر بازاریابی برجذب مشتریان بانک

دانلود پایان نامه

استراتژی های آمیخته بازاریابی

با اهمیت یافتن خدمات در سطح جهان، مشخص شد که آمیخته بازاریابی کالا (4 P) کاربرد محدودی در خدمات دارد . این ضعف باعث شد که تلاش زیادی برای تعریف مجدد از بازاریابی ارائه شود که برای تمام کالا ها و خدمات عمومیت داشته باشد . لاواک و رایت ( 1999 ) مدیریت آمیخته هشتگانه بازاریابی را تحت عنوان مدیریت جامع خدمات به شرح زیر بیان نمودند .

 1. عناصر محصول ( Produce)
 2. مکان و زمان (Place and Time)
 3. فرایند کار ( Work Process)
 4. بهره وری و کیفیت ( Quality and Productivity)
 5. افراد ( People)
 6. ارتقا و آموزش ( Promotion and Education)
 7. شواهد فیزیکی (Physical evidence)
 8. قیمت و سایر هزینه های خدمات ( Price and other Service costs )

استراتژی هایی که با توجه به آمیخته بازاریابی می توان برای بانک ها در نظر گرفت ، به صورت زیر است ( ونوس و صفائیان ، 1381 ) :

 

2-2-6-1) استراتژی های محصول

 • استراتژی های توسعه خدمات مالی جدید
 • گسترده نمودن خدمات واقعی

2-2-6-2)استراتژی های قیمت

 • هزینه های غیر مالی خدمات برای مشتریان ( هزینه زمان خدمات مالی ، هزینه های فیزیکی خدمت ، هزینه های روانی خدمت ، هزینه های حسی خدمات )

2-2-6-3) استراتژی های مکان

 • وضعیت فیزیکی مکان ارائه خدمت ، تحویل و شیوه ارائه خدمت

2-2-6-4) استراتژی های ترفیع و بازار افزایی

 • تبلیغات و آگهی ها
 • پیشبرد فروش ( کنفرانس ها و نمایشگاههای تجاری ، جایزه ها )
 • روابط عمومی ( روابط با رسانه های خبری ، ارتباطات سازمانی ، اثر گذاری بر قوانین دولتی و جلب نظر دولتمردان ، مشاوره )
 • فروش حضوری
 • فروش ضمنی خدمات فروش

2-2-6-5) استراتژی های مربوط به کارکنان

 • گزینش
 • آموزش
 • انگیزش
 • سنجش

 

2-2-6-6)استراتژی های مربوط به دارایی ها یا امکانات فیزیکی و فرایند ها

 • دستیابی به تجهیزات الکترونیکی
 • افزایش تعداد شعب بانک ها

مطالعات نشان می دهد ( حق شناس ، 1382 ) که تفاوت میزان کارمزد تسهیلات مالی و سود تضمین شده برای سپرده ها یعنی عامل قیمت ، بیشتر از سایر آمیخته های بازاریابی در جلب رضایت مشتریان نقش دارد .

همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود، به ترتیب قیمت ( تفاوت نرخ کارمزد تسهیلات و نرخ سود تضمین شده سپرده­ها) و پس از آن فرایند کار و کارکنان بانک ، بیشترین نقش را در جذب مشتری دارد و تبلیغ و ترفیع نیز کمترین نقش را در این زمینه ایفا می کند . این در حالی است که بانک ها بیشترین بودجه را به تبلیغ و ترفیع اختصاص می دهند .

 

عوامل و متغیرهایی که از نظر مشتری بیشترین نقش را دارند .

عوامل متغیرها
قیمت شامل تفاوت کارمزد تسهیلات و سود سپرده ها توجه کردن به کار مشتری
فرایند process سرعت در کار
مکان place توجه به شخصیت مشتری
پرسنل personnel کافی بودن تعداد کارکنان در هنگام مراجعه مشتری
خدمت product روشن بودن و صحت صورتحساب ها

 

 

 

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.