استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت:معرفی ISO

دانلود پایان نامه

معرفی استاندارد و مبانی آن

استاندارد یعنی پیدا کردن مشخصه هائی براي همگن کردن نوع تولید.انواع استاندارد مورد استفاده را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: (انصاري،1386)

-1استانداردهاي ملی

2-استانداردهاي بین المللی: ISO , IEC, OIML و….

-3استانداردهاي منطقه اي: کمیته استاندارد اروپائی ، کمیته استاندارد آسیائی و …

4- استانداردهاي کارخانه اي : استانداردهاي QS 9000و….

2-4-1– معرفی ISO

علامت اختصاري سازمان بین المللی استانداردهاي جهانی در زبان انگلیسی”ISO” برگرفته از عبارت International Organization for Standardization است.امروزه در هر کشوري و با هر زبانی این سازمان را با نام  ISOمی شناسند.

هدف ایزو ارتقاء توسعه استاندارد و فعالیت هاي جهانی بین المللی و توسعه همکاري هاي بین -المللی در زمینه هاي اقتصادي، تکنولوژی،علمی و فرهنگی توام است.نتایج تلاش هاي فنی ایزو، تحت عنوان استانداردهاي بین المللی، چاپ و منتشر می شوند.

در سال ۱۳۰۴ شمسی اولین حرکت مدون در ارتباط با استاندارد و استاندارد نویسی در ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها آغاز گردید.در سال ۱۳۳۲ بصورت یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی تاسیس گردید که در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت نماید.در سال ۱۳۳۹ قانون «اجازه تاسیس موسسه‌ استاندارد ایران» در شش ماده به تصویب مجلس وقت رسید.در این سال ایران رسماً به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد پذیرفته شد.

در سال ۱۳۴۹ قانون مواد الحاقی به قانون موسسه ‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل هفده ماده و دو تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید.در سالهای ۱۳۵۳تا ۱۳۷۱تنها مورد با اهمیت انتقال موسسه ‌استاندارد از وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت صنایع و معادن می‌باشد. در سال ۱۳۷۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه ‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل ۳۰ ماده و ۲۲ تبصره ازتصویب مجلس شورای اسلامی‌گذشت که جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی موسسه شد و در حال حاضر نیز قانون اصلی این سازمان می‌باشد.سازمان ملی استاندارد ایران تنها سازمانی در ایران است که بر طبق قانون می‌تواند استانداردهای رسمی را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام نماید.(سازمان ملي استاندارد ايران)

سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1960 به عضویت سازمان بین المللی ISO درآمد. این سازمان خود در سال 1946 در ژنو تشکیل شده است. سازمان ایزو تاکنون داراي بیش از 187 کمیته فنی اصلی(TC)[1] ،552 کمیته فرعی[2](SC) و 2100گروه کاري[3](WG) و 19 گروه مطالعاتی ویژه  [4](AHG)بوده است.سازمان ملی استاندارد ایران در کمیته هاي فنی بین المللی(ISO) حضور فعال دارد و در 101 کمیته فنی و فرعی عضو فعال و در 111 کمیته فنی اصلی و فرعی عضو ناظر است. (ویکی پدیا)

[1] Technical Committee

[2] Sub-Technical Committee

[3] Work Group

[4] Ad-Hoc Group

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.