ارتباطات يكپارچه نام و نشان تجاری//پایان نامه تعلق نام و نشان تجاري

دانلود پایان نامه

ارتباطات يكپارچه نام و نشان تجاری (IBC)

يك استراتژي جامع ارتباطات است كه کلیه فعاليت هاي ارتباطی  از قبيل روابط عمومي و ابزارهای متنوع تبليغات را يكپارچه کرده و آنها را در جهت اطلاع رسانی و متقاعد ساختن مشتریان به خرید محصولات و مديريت نام ونشان تجاری، ارزشمندترین دارايی شركت، به کارمی گیرد. از آنجا كه این ارتباطات يكپارچه و همگام با فعالیتهای مديريت ارزش نام و نشان تجاری  اجراشده و هدف از آن ارتقاء سطح ارزش ویژه نام و نشان تجاری  در نزد مشتریان و سایر ذینفعان سازمان است، لذا این فعالیت در هریک از گامهای مديريت نامونشان تجاری تاثیرگذار است.

IBC  با بالاترين سطوح مديريت سازمان مرتبط است زیرا بر مباحث اصلی سازمان نظیر استراتژي، مالي و ارتباطات بازاريابي تکیه دارد. به بیان ساده تر ارتباطات نام و نشان تجاری  بعنوان كاتالیزوری جهت اتحاد و همبستگی مديران اجرايی،  مديريت مالی و بازاريابی عمل کرده و نهايتاً به حذف موانع درون سازمانی یاری می رساند.

برای شكل دهی يك برنامه يكپارچه نام و نشان تجاری، نيازمند اتخاذ يك رويكرد استراتژيك می باشيم كه بر ايجاد ارتباطات مستحكم تر با مصرف كنندگان متمركز است.

7 گام ضروری برای موفقیت يك برنامه يكپارچه ارتباطات نام و نشان  تجاری (IBC) به شرح ذيل است:

  • با بررسی نقش نام و نشان تجاری در كسب و كارمان آغاز كنیم.
  • بررسی و مطالعه عواملی كه درایجاد ارزش نام و نشان تجاری سهيم هستند.
  • شناسايی مشتریانی كه قصد رسيدن به آنها را داريم.
  • با درک نیازهای مخاطبان، شناخت پویایی بازار و تکیه بر استراتژی ها ايده بزرگ خود را تدوين كنيم.
  • نقش هر رسانه را در ايجاد تغيير و ادامه حركت بررسی و مطالعه كنيم.
  • تركيب مطلوبی از رسانه ها (media mix) برای انتقال پیام خود تدوین کنیم.
  • برای اطمینان از کیفیت فعالیتهای ارتباطی خود، نتايج فعالیتهای قبلی را ارزیابی کنیم.

 

 

 

 

کمپین ارتباطات یکپارچه بازاریابی و نام ونشان تجاری (IMBC)

كمپین IMBC ، مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی، ارتباطاتی، ترویج، فروش و … است که با  هدف  مشخص و برای مخاطب مشخص تدوین می گردد و مشخص کننده  آن است که چه نوع  پیامی برای چه مخاطب هدفی، در چه دوره زمانی، با چه بودجه‌ای و به منظور چه ارتباطی گسیل گردد.

رسالت اصلی این کمپین برقراری ارتباط دوسویه نام ونشان تجاری  و مخاطب است، از این روی می توان آن را به صورت کمپین 360 درجه ای در نظر گرفت که به کلیه زوایای ارتباطی می پردازد.

کمپین  IMBC از 10 ابزار تشکیل شده است که با توجه به استراتژی برندسازی تدوین شده برای هر نام و نشان تجاری  برخی از این ابزارها اولویت بیشتری پیدا خواهند کرد. این ابزارها عبارتند از:

1) تبلیغات[1]

2) پیشبرد فروش[2]

3) روابط عمومی[3]

4) رویدادها[4]

5) حامی گری[5]

6) خدمات مشتری[6]

7) بازاریابی مستقیم[7]

8) فروش شخصی[8]

9) ابزارهای مجازی[9]

10) رسانه ها و ابزارهای نوین[10]

اهمیت و لزوم این سند:

آنچه در طراحی کمپین IMBC اهمیت ویژه ای دارد برقراری انسجام بین بخش های مختلف آن است متشکل از نام ونشان تجاری،  روابط عمومی، بازاریابی، تبلیغات، فروش و … می باشد چراکه این انسجام در نهایت تصویری یکپارچه را می آفریند تا نام و نشان تجاری با مدیریت ذهن مخاطبین هدفش، تصویر مطلوبش را در ذهن آن ها خلق و به نمایش می گذارد.

فرآیند تدوین کمپین از تدوین استراتژی های کمپین IMBC آغاز، و سپس با بررسی هویت و شخصیت نام و نشان تجاری به خلق خوشه های پیامی مناسب و غربال گری رسانه ای پرداخته و در مراحل پایانی پس از برنامه ریزی رسانه ای دقیق به نظارت و تحلیل خروجی های کمپین می پردازد.

امروز مشتریان پول محصولات را نمی دهند، بلکه پول نام ها ونشان های تجاری  را می دهند. دلیل انتخاب یا حذف بیش از 75 درصد از نام ها و نشان های، عوامل نامشهود است که مهمترین آن ارتباطات نام و نشان تجاری و IMBC است. استراتژی، روانشناسی، خلاقیت و بهره گیری از تکنیکهای مدرن در این حوزه ها موجب جایگاه سازی نام ونشان تجاری[11] در ذهن مخاطبان می شود که تنها راه موفقیت نام و نشان تجاری در هزاره سوم به شمار می رود.

[1]. Advertising

[2]. Sales Promotion

[3]. Public Relations

[4]. Events

[5]. Sponsorship

[6]. Customer Services

[7]. Direct Marketing

[8]. Personal Selling

[9]. Virtual Tools

[10]. New Media & Tools

[11]. Brand Positioning

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.