اثرات اقتصادی گردشگری:پایان نامه واکنش‌ بازدید‌کنندگان وگردشگری

دانلود پایان نامه

اثرات اقتصادی توسعه گردشگری

در بسیاری از کشورهای جهان، گردشگری به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی و اصلی، برای توسعه و پیشرفت اقتصادی عمل کرده است. البته میزان تاثیر گردشگری در توسعه، با نظام حکومتی و جهت‌گیری آنها، ارتباط مستقیم دارد. آثار اقتصادی گردشگری، چندگانه است. مهمترین اثر آن، ایجاد اشتغال و درآمد است. نتایج تحقیقات متعدد موید این است که گردشگری به کاهش بیکاری و درآمد منتهی می‌گردد (زاهدی،1385،ص 40). کشورها و جوامع به صورت فزاینده‌ای به این حقیقت پی برده‌اند که برای بهبود وضع اقتصادی خود، باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راه‌های تازه‌ای برآیند. اگرچه در نقاط مختلف دنیا شرایط متفاوت است، اما همواره گردشگری، عاملی برای پیشرفت اقتصادی بوده است. این صنعت می‌تواند موجب تغییرات اقتصادی و اجتماعی شود. گردشگری از طریق تاثیر بر درآمد ملی، اشتغال، تغییر قیمت‌ها و تراز بازرگانی ملی، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد (زاهدی،1385،ص66). میزان این تاثیر، بستگی به نوع سرمایه‌گذاری و جایگاه این صنعت در اقتصاد ملی دارد. به عنوان مثال در صورتی که توسعه آن از طریق سرمایه خارجی صورت گیرد، سود حاصل از این سرمایه‌گذاری و پرداخت حق‌الزحمه کارکنان خارجی مبالغ قابل توجهی ارز غیرماندگار در کشور را شامل می‌شود که به کشورهای دیگر انتقال می‌یابد (نوربخش و اکبرپور سراسکانرود،1389،ص30).

جدول 2-7) اثرات اقتصادی گردشگری

جنبه‌های مثبت جنبه‌های منفی
–        افزایش درآمدزایی ارزی

–        ایجاد فرصت‌های شغلی

–        تحرک سرمایه‌های مالی

–        جلب سرمایه‌های خارجی

–        بهسازی و توسعه تاسیسات زیربنایی

–        موازنه پرداخت‌های بین‌المللی

–        توسعه صادرات غیر نفتی

–        به‌کارگیری توانایی‌های موجود محلی

–        توسعه منطقه‌ای

–        تورم، افزایش عمومی قیمت‌ها

–        مشاغل فصلی و بیکاری

–        افزایش قیمت زمین

–        توسعه بخش خدمات و تحلیل تولید کالایی

–        کاهش خدمات عمومی همگانی

–        توسعه نامتعادل منطقه

–        وابسنگی به کشورهای بیگانه

منبع : (نوربخش و اکبرپور سراسکانرود،1389،ص30)

 

 

2-11) عوامل و محرك‌هاي تأثيرگذار در رفتار گردشگران

عوامل تأثيرگذار بر رفتار گردشگران از بعد روانشناختي عبارت است از: محرك‌ها و عوامل. محرك‌ها آن‌هايي هستند كه در گردشگران ايجاد انگيزه مي‌كنند تا رفتار مصرفي خاصي را از خود نشان دهند و عوامل اشاره به عامل‌هایي دارد كه تعيين مي‌كند تا چه حد گردشگر قادر به خريد محصولي مي‌باشد كه تمايل به خريد آن را دارد (ابراهیم‌پور و همکاران،1390،ص74).

محرك‌ها: انگيزه‌ها و عوامل تأثيرگذار بر رفتار گردشگران مدام در حال تغيير هستند به طوري كه رايان[1] (1995) بیان می‌کند که “زمينه‌ها، معاني، تجربيات و انتظارات گردشگران از يك سفر به سفر ديگر و از يك گردشگر به گردشگر ديگر تفاوت دارد و براي صحبت كردن درباره‌ي رفتار گردشگران به نظر مي‌رسد بايد بر يك تركيب و چيزي آميخته تأكيد داشته باشيم”. محرك‌هاي رفتاري گردشگري مجموعه عواملي را شامل مي‌شود كه در گردشگران جهت خريد محصولات گردشگري ايجاد انگيزه مي‌كند. عوامل تأثيرگذار بر رفتار گردشگران به طور كلي به گروه‌هاي زير تقسيم مي‌شوند:

  • آن‌هايي را كه در فرد ايجاد انگيزه مي‌كنند تا به تعطيلات بروند (در حالت کلی).
  • آن‌هايي را كه در افراد ايجاد انگيزه مي‌كنند تا به يك مقصد ويژه و در يك زمان ويژه به تعطيلات بروند(ابراهیم‌پور و همکاران،1390،ص74).

گنت[2] (1997) انگيزه‌هاي افراد براي سفر را به شرح زير بيان مي‌كند (بورمن[3] و سودربرگ[4]، 2007، ص27) تفريح و تمدد اعصاب، تغيير و فرار از زندگي روزمره، داشتن زماني براي تفكر، تجربه چيزهاي جديد، نمادهاي فرهنگي و آموزشي، گذران اوقات با ديگران و ورزش و تمرين. هورنر[5] و اسواربروك[6] در سال 2005 در يك نوع‌شناسي انگيزه‌هاي گردشگران شامل انگيزه‌هاي زير مي‌داند: محرك‌هاي فيزيكي، عاطفي، شخصيتي، توسعه شخصيتي، منزلتي و محرك‌هاي فرهنگي. محرك‌ها و عوامل ايجادكننده انگيزه براي سفرهاي فراغتي از نظر رقب عبارتند از (رقب[7] و بیچ[8]، 1983،ص219): عناصر اجتماعي، انگيزه‌هاي كسب مقام و شايستگي و عناصر محرك – اجتناب[9]. در واقع اين دو نظريه‌پرداز انگيزه‌هاي سفر را بر اساس نظريه مازلو تشريح نموده‌اند.

[1] Ryan

[2] Gonth

[3] Lars Burman

[4] Ola Soderberg

[5] Horner

[6] Swarbrooke

[7] Raghab

[8] Beach

[9] Stimulus-Avoidance

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.