ابعاد کلیدی اعتماد:/پایان نامه درباره جو سازمانی مدارس ابتدایی

دانلود پایان نامه

مفهوم اعتماد و تعاریف آن :

توجه به مفهوم اعتماد در خلال سال­های 1980 شروع به رشد کرد و این مفهوم از دیدگاه­های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. در این میان دیتنز و هارتوگ رایج­ترین تعاریف دانشمندان درباره اعتماد را به شرح صفحه بعد بیان کرده­اند:

 

 

تعریف نویسنده
حد و اندازه­ای که یک نفر تمایل دارد تا به سخنان و اعمال دیگری اطمینان داشته باشد. (10)
داشتن انتظارات مثبت و مطمئن نسبت به انگیزه­های دیگری با توجه به اینکه فرد اعتمادکننده خود را در موقعیتی از خطر قرار می­دهد. (9)
حدی که فرد به دیگری اطمینان داشته و می­خواهد طبق نظرات و تصمیمات او عمل نماید. (15)
تمایل فرد به در معرض آسیب قرار گرفتن نسبت به اعمال شریک دیگر و داشتن انتظار اینکه دیگری به طریقی عمل می­کند که برای اعتماد کننده مهم باشد. (14)
انتظار خاصی که کسی از اعمال دیگری دارد مبتنی بر اینکه اعمال او سودمند بوده و درخواست­های او را پاسخ دهد. (11)
انتظارات مثبت و مطمئن درباره رفتار دیگری که در زمینه­ای از خطر واقع می­شود. (13)
اعتماد انعکاس این باور است که دیگری به طور خیرخواهانه عمل خواهد کرد. (21)
حالتی روانی که براساس آن فرد تمایل دارد تا آسیب پذیری در مقابل دیگری را بپذیرد و بر مبنای انتظارات مثبتی که از رفتار دیگری دارد عمل نماید. (20)

 

 

2 – 13 ابعاد اعتماد :

ابعاد کلیدی پنهان در مفهوم اعتماد کدامند؟ مدارک و شواهد تازه پنج بعد را شناسایی کرده است: صداقت، شایستگی، ثبات، وفاداری، رک و راست بودن.

 

  1. صداقت :

صداقت بر درستی و شرافت دلالت دارد. به نظر می­رسد که به هنگام ارزیابی میزان قابل اعتماد بودن دیگری این بعد با اهمیت­تر از بقیه باشد، درک بدون ویژگی اخلاقی و صداقت اولیۀ دیگران، دیگر ابعاد اعتماد معنی نخواهد داشت (Robbins 2003: 145).

 

 

  1. شایستگی :

شایستگی دانش و مهارتهای میان افراد و دانش و ثبات، شایستگی رک و راست بودن، وفاداری، صداقت مهارتهای فنی را در بر می­گیرد. آیا شخص می­داند راجع به چه چیزی سخن می­گوید؟ احتمال قریب به یقین این است که وقتی به توانایی های کسی احترام نمی­گذاریم، به سخنانش گوش نمی­دهیم. این باید باور را داشته باشیم که شخص مورد نظر برای اجرای آنچه به انجام آن قول می­دهد مهارتها و توانایی های لازم را دارد.

  1. ثبات :

ثبات به پایایی، پیش­بینی پذیری و مناسب قضاوت در برخورد با وضعیتها دلالت دارد . ثبات نداشتن در گفتار و عمل از اعتماد می­کاهد . این بعد برای مدیران بسیار مناسب است . هیچ چیز زودتر از ناهماهنگی میان آنچه مدیران اجرایی موعظه می­کنندو آنچه انتظار دارند همکارانشان به آن عمل کنند مورد توجه قرار نمی­گیرد.

  1. 4. وفاداری :

وفاداری یعنی میل به حفظ آبروی دیگری داشتن. لازمۀ اعتماد آن است که انسان بتواند به اشخاص اتکا کند تا فرصت طلبانه عمل نکنند .

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.